circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Mediatypes en iconen in het meemoo-archiefsysteem

Wanneer je in het meemoo-archiefsysteem (MAM) aan de slag gaat met je materiaal, zal je zien dat ieder item een symbool of icoon heeft. Deze zie je op verschillende plaatsen terugkeren, maar wat betekenen ze?

De iconen die je ziet, zijn rechtstreeks verbonden aan de geïdentificeerde mediatypes van de bestanden en de metadata die voortvloeien uit de digitaliseringsprojecten of digitale instroom.

Digitaliseringsprojecten

Bij het registreren van een drager zijn een aantal aspecten van de drager verplicht aan te duiden, zoals of het gaat over audio, video, foto, krant of film en om welk formaat van drager het precies gaat ( bijvoorbeeld een audiocassette, een betacam, een dvd,...).

Deze metadata wordt in Mediahaven vertaald naar ‘bestandstype’ (= ‘dragertype’ AMS) en ‘Formaat’ (=’dragerformaat’ AMS). 

Belangrijk: omdat de waarden onder “Bestandstype” onder descriptieve metadata vallen, wordt deze rechtstreeks overgekopieerd door Mediahaven in dit zoekfacet.

Hierdoor komen verschillende schrijfwijzen er dubbel in.  Bij het gebruiken van het zoekfacet, worden hoofdletters genegeerd en krijg je het volledige resultaat te zien. Dit wil dus zeggen dat als je “audio” aanduidt, ook de bestanden met “Audio” als Bestandstype mee getoond worden. 

Om dit recht te trekken, is een grootschalige update over heel het archiefsysteem heen nodig. Zo’n update heeft een zware impact op het archiefsysteem en voert meemoo liever uit in het kader van een update. Indien jij als contentpartner hierdoor geaffecteerd zou kunnen worden (bijvoorbeeld door een integratie met je eigen website), lichten we je op voorhand in. 

Daarnaast gebeuren er bij instroom in Mediahaven ook checks op de technische en ingebedde metadata van een item, waarbij het ‘Media type’ toegekend wordt. De  digitalisatie XML (die door de digitaliseringspartner gegenereerd wordt), eventuele extra rapporten bij digitalisering, extra bestanden in meervoudige projecten etc, worden door Mediahaven telkens gezien als een eigen Media type, meestal “Document”.

Deze bestanden erven het Bestandstype van de archiefmaster die ze vergezellen.. Dit wil zeggen dat je bij het aanduiden van het zoekfacet ‘audio’ bij Bestandstype, niet enkel Media type “audio” zal zien.

Omgekeerd zal je bij het aanduiden van Media type “Document”, zien aan welk type archiefmasters (of originele dragers) deze verbonden zijn. Door het combineren van meerdere filters, kan je deze documenten uitsluiten. Meer info over het gebruik van filters vind je hier.

Digitale instroom

Bij Digitale Instroom gaat meemoo zelf het Bestandstype meegeven op basis van technische en ingebedde eigenschappen van het bestand. Het Media type wordt zoals bij bestanden uit digitalisering toegekend door Mediahaven. Gezien deze bestanden voornamelijk digitaal geboren zijn, krijgen deze geen bestandsformaat toegekend. Dit formaat slaat uitsluitend op fysieke dragers. 

 

Eens je bestanden goed en wel in het archief zitten, kan je in een oogopslag zien of de items in het overzichtsveld bijvoorbeeld audio, video of documenten zijn door naar het icoon of het Type te kijken. De iconen zijn gelinkt aan het Media type dat bij instroom in Mediahaven toegekend wordt. Hieronder gaan we in op elk type icoon en wanneer je ze kan tegenkomen. 

 


Audio

Icoon

unnamed_1.png

Types

 

   
Bestandstype Audio 
Media type audio of audiofragment
Meest voorkomende extensie(s) wav

 

Projecten

 

   
Digitale instroom ja
Digitaliseringsprojecten ja
Types originele dragers
 • 8-track
 • Audiocassette
 • Cd-da
 • Cd-r(w)
 • Digital Audio Tape (DAT)
 • Draadspoel
 • Grundig EN3
 • Lakplaat
 • Microcassette
 • Minicassette
 • MiniDisc
 • Openspoelaudiotapes (1/4", 1/2", 1" en 2")
 • Schellakplaat
 • Stenocassette

 


Video

Icoon

Types

   
Bestandstype Video 
Media type video of videofragment
Meest voorkomende extensie(s) mxf, mov, mkv, dv

 

Projecten

     
Digitale instroom ja  
Digitaliseringsprojecten ja  
Types originele dragers
 • Betacam Oxide
 • Betacam SP
 • Betacam SX
 • Betamax
 • Cd-video
 • D1
 • D2
 • D3
 • D9
 • Digital Betacam
 • Digital8
 • DV
 • DVCAM
 • DVCPRO (25, 50 en HD)
 • Dvd-r(w)
 • Dvd-video
 • Hi8
 • LaserDisc
 • MII
 • Openspoelvideotapes (1/4", 1/2", 1" en 2")
 • U-Matic
 • VCR
 • VHS
 • Video-cd
 • Video2000
 • Video8
 • Wasrol

 


Foto

Icoon

Types

   
Bestandstype
 • Photo
 • Paper
 • Film
Media type Beeld
Meest voorkomende extensie(s) tiff, jpg, jp2, dpx

 

Projecten

   
Digitale instroom ja
Digitaliseringsprojecten ja
Types originele dragers
 • GIVE-glasplaten
 • Nieuws van De Groote Oorlog en GIVE-krantendigitalisering
 • Film
 • GIVE-manuscripten

 


Document

Icoon

Types

   
Bestandstype
 • Audio
 • Video
 • Paper
 • Film
 • Photo
Media type Document
Meest voorkomende extensie(s) xml, zip, pdf, iso

 

Projecten

   
Digitale instroom ja
Digitaliseringsprojecten ja
Types originele dragers
 • Gezien dit meestal begeleidende documenten zijn, komen deze voor in alle digitaliseringsprojecten.
 • Bij Filmdigitalisering, worden de zip-bestanden waarin alle afzonderlijke frames verzameld zitten , ook geclassificeerd als document. Deze zip-bestanden vormen de archiefmaster.
 • Voor DVD's vind je de iso (de integrale kopie van de DVD en dus archiefmaster) ook terug als document. Meer informatie over deze en andere meervoudige objecten vind je hier.

 


Krantenpagina

Icoon

Types

   
Bestandstype Paper
Media type Krantenpagina
Meest voorkomende extensie(s) tiff, jp2, jpg

 

Projecten

   
Digitale instroom neen
Digitaliseringsprojecten ja
Types originele dragers
 • Nieuws van de Groote Oorlog
 • GIVE-krantendigitalisering

 


Krant

Icoon

Types

   
Bestandstype Paper
Media type Krant
Meest voorkomende extensie(s) complex

 

Projecten

   
Digitale instroom neen
Digitaliseringsprojecten ja
Types originele dragers
 • Nieuws van de Groote Oorlog
 • GIVE-krantendigitalisering

 


Set

Icoon

Types

   
Bestandstype
 • Audio
 • Video
 • Paper
 • Film
 • Photo
Media type Set
Meest voorkomende extensie(s) complex

 

Projecten

   
Digitale instroom neen
Digitaliseringsprojecten ja
Types originele dragers
 • Indien de digitalisering van een analoge drager resulteert in een meervoudig object, wordt er telkens een set aangemaakt die alle bestanden overkoepelt en als digitale representatie van de fysieke drager dient.
 • Hier vind je meer informatie over meervoudige objecten en welke dragers zo gedigitaliseerd of gemigreerd werden.

 


Meer over het meemoo-archiefsysteem

In de volgende artikels leer je: