circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Met welke meemoo-API's kan ik aan de slag?

In het meemoo-archiefsysteem zijn interfaces en integratiemogelijkheden voorzien. Hieronder geven we je een korte introductie.

Use cases

Op basis van de API's op jouw meemoo-archief kan je een heel aantal toepassingen bouwen, zoals:

  • Een applicatie die lageresolutiekopieën van de items downloadt voor lokaal gebruik.
  • Een leeszaalapplicatie waarbij personen in de leeszaal de items kunnen doorzoeken en eventueel bekijken.
  • Een applicatie die gebruikers van jouw website in staat stelt om gearchiveerde items te doorzoeken of bekijken.
  • Een applicatie die metadata van jouw gearchiveerde items opslaat in je lokaal collectiebeheersysteem.
Heb je interesse om met één van de API's aan de slag te gaan in jouw organisatie? Neem voor je specifieke vragen contact op met support@meemoo.be of je accountmanager en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn! De technische uitleg over de API’s kan je alvast hier raadplegen.

De meemoo-API's

Onder de tabel vind je uitgebreide informatie over de 2 meemoo-API's. 

  OAI-PMH REST API
Wat is het? Een gestandaardiseerde manier om metadata te exporteren. Een API die aangeboden wordt door Zeticon, via het meemoo-archiefsysteem.
Wat kan je ermee doen?
  • Metadata exporteren van een bron (meemoo) naar een doel (applicatie contentpartners)
  • De metadata bevatten ook steeds een lonk naar de browse-kopie
Alles: content aanmaken, importeren, updaten, exporteren, verwijderen, etc.
Wat kan je er niet mee doen? Metadata aanpassen, exporteren van hogeresolutiemateriaal, deleten, etc. /
Uitdagingen in gebruik? Objectstructuur (krant vs. film, film vs. video, krant vs. krant)
  • Niet gestandaardiseerd
  • Wordt aangeboden door een derde partij
Voor wie is dit bedoeld? Alle contentpartners Contentpartners, maar wel onder voorwaarde: meemoo biedt geen garantie en het opzetten gebeurt in samenspraak met meemoo.

OAI-PMH API

De OAI-PMH interface is de belangrijkste API op het archief. Via OAI-PMH kunnen metadata van items of collecties opgevraagd en gesynchroniseerd worden met een ander archief of andere applicatie.

Het protocol werkt op basis van 'Providers' en 'Harvesters'. Een provider is een applicatie die metadata ter beschikking stelt aan derde applicaties. Een harvester is een gebruiker van deze metadata. Het meemoo-archief gedraagt zich als OAI-PMH provider en stelt dus metadata ter beschikking. Als contentpartner van meemoo kan jij applicaties schrijven die deze metadata 'harvesten' en verder verwerken.

>> Meer informatie

REST API

Sommige functies zijn niet beschikbaar via de OAI-PMH API, maar wel via de REST API, zoals de export van hogeresolutiebestanden, of de update van metadata. De documentatie van deze interface is op vraag verkrijgbaar, via support@meemoo.be of bij jouw accountmanager.

>> Meer informatie

 


Meer over het meemoo-archiefsysteem

In de volgende artikels leer je: