circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Hoe behandelt meemoo beeldaanvragen van artinflanders.be?

Na de digitalisering van kunstwerken, erfgoedobjecten of topstukken uit jouw collecties en de duurzame archivering ervan of van de door jou zelf aangeleverde digitale bestanden, worden de digitale beelden online ontsloten op het platform artinflanders.be

Wat kan je vinden op artinflanders.be?

Op artinflanders.be vind je digitale hogeresolutieafbeeldingen van kunstwerken, erfgoedobjecten en topstukken van (erkende) musea en erfgoedcollecties uit Vlaanderen. Je kan beelden zoeken via een algemeen zoekveld op de homepagina, via het overzicht van de collecties of met verschillende filteropties bij 'uitgebreid zoeken.

Niet alle beschikbare beelden staan momenteel online. Door gebrek aan voldoende metadata kan een deel van de afbeeldingen nog niet ontsloten worden. Vind je een bepaald beeld niet terug, dan kan je het opvragen via dit invulformulier https://artinflanders.be/nl/bestel-beeld-voor-professioneel-gebruik-onderstaand-formulier

Welke beelden kan je gratis downloaden op artinflanders.be?

Op artinflanders.be kan je alle rechtenvrije afbeeldingen, waarbij de kunstenaar reeds 70 jaar is overleden, downloaden. Deze beelden download je gratis via de groene ‘download beeld’-knop op de detailpagina van de afbeelding. Je krijgt na het downloaden een JPEG-bestand waarbij de langste zijde meestal 4.500 pixels groot is. Het JPEG-bestand heeft een sRGB-kleurprofiel wat wil zeggen dat het bestand het meest geschikt is voor gebruik op schermen of projecties. 

Beelden uit de collecties van de Sint-Baafskathedraal en de O.L.V.-kathedraal Antwerpen worden omwille van contractuele bepalingen ter beschikking gesteld met 2.000 pixels aan de langste zijde.

Wat mag je doen met de gratis gedownloade beelden?

Kunstwerken die tot het publiek domein behoren, kan je gratis downloaden. Je mag ze voor alle doeleinden gebruiken, ook voor commerciële. 

Waarom ontbreekt bij sommige afbeeldingen een groene downloadknop?

Wanneer de kunstenaar geen 70 jaar is overleden, rust er op het kunstwerk auteursrecht. Deze beelden mogen we dan ook niet zomaar online ontsluiten. Je kan ze enkel bekijken. 

Bij die specifieke afbeeldingen staat er daarom ook geen groene downloadknop. Een afbeelding van een kunstwerk onder auteursrecht aanvragen kan via het invulformulier https://artinflanders.be/nl/bestel-beeld-voor-professioneel-gebruik-onderstaand-formulier

Je krijgt daarna ook meer uitleg over de rechten die op het werk rusten en wat je moet doen om het beeld te gebruiken.

Kan ‘een derde’ grotere beelden dan de JPEG’s van 4.500 pixels aanvragen?

Voor de meeste toepassingen volstaat de JPEG van 4.500 pixels op de langste zijde. Heeft een derde (uitzonderlijk) nood aan een groter bestand dan de JPEG, dan kunnen grotere tiff-bestanden aangevraagd worden via het invulformulier https://artinflanders.be/nl/bestel-beeld-voor-professioneel-gebruik-onderstaand-formulier. De aanvrager vermeldt het beeldnummer dat links onder de afbeelding op artinflanders.be staat, het inventarisnummer of de titel en de kunstenaar. Wij zoeken het beeld op en bezorgen het aan de aanvrager. Voor deze dienstverlening kan door meemoo een ‘handling fee’ worden gevraagd.

Voor beelden uit de collecties van de Sint-Baafskathedraal in Gent en de O.L.V-kathedraal in Antwerpen zijn er contractuele beperkingen . Op hun vraag wordt een vergoeding gevraagd voor het specifiek beeldgebruik. De beelden mogen ook enkel worden gebruikt met respect voor het religieuze karakter van de werken.

Wil jij als partner zelf grotere bestanden van jouw of van een andere collectie van een (content-)partner van meemoo, dan bezorgen we deze tiff-bestanden zonder de handling fee.

Kan een gebruiker een digitale registratie laten maken van een kunstwerk, erfgoedobject of topstuk?

Wanneer er nog geen digitale registratie bestaat van een bepaald kunstwerk, erfgoedobject of topstuk dat de gebruiker nodig heeft, kunnen we in overleg met jou, onze partner, uitzonderlijk een digitale opname maken.

Dit geldt ook wanneer de kwaliteit van de bestaande opname bijvoorbeeld omwille van ouderdom niet (meer) volstaat. De gebruiker kan een aanvraag doen via info@artinflanders.be

We contacteren jou en bekijken of een nieuwe fotografische registratie haalbaar is en na jouw akkoord bezorgen we de gebruiker een offerte voor de digitaliseringskosten. Na akkoord van de gebruiker op de offerte organiseren we de digitale registratie. Eens de gebruiker de factuur heeft betaald, bezorgen we het digitale beeld. Dat beeld wordt dan ook gearchiveerd in het meemoo-archiefsysteem en daarna ontsloten op artinflanders.be

Waar vind je de bronvermelding, en is het vermelden van een bron verplicht?

Bij de afbeeldingen van kunstwerken die in het publiek domein zitten, ben je niet verplicht om een bronvermelding op te nemen. We vragen bij meemoo omwille van ‘goede praktijk’ wel om volgende bron te vermelden : 

1) de titel van het werk, 2) de naam van de vervaardiger, 3) de naam van de collectie, 4) www.artinflanders.be als het platform dat de afbeeldingen verspreid en 5) de naam van de fotograaf, de licentie

Een voorbeeld: 
Baadsters, Theo Van Rysselberghe, Mu.ZEE, www.artinflanders.be, fotograaf Dominique Provost, publiek domein

Scherm_afbeelding_2023-05-26_om_09.27.21.png