circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat kan ik als sleutelgebruiker op hetarchief.be?

Als contentpartner van meemoo kan je sleutelgebruiker worden op hetarchief.be. Met die extra rechten heb je niet alleen toegang tot je eigen audiovisueel archiefmateriaal, je kan ook beeld en geluid raadplegen over de grenzen van je eigen instelling en (deel)sector heen. Zo kan je als archiefwerker, beeldresearcher of publiekswerker de eigen collectiewerking verder optimaliseren, nieuw materiaal ontdekken en de ontsluitingsmogelijkheden van audiovisueel materiaal verruimen. Bovendien kan je fragmenten aanvragen bij andere organisaties, als je ze na inzage graag wilt hergebruiken.

De toegang voor sleutelgebruikers bouwt verder op de afspraken die meemoo met zijn contentpartners maakt in de samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat dat je als contentpartner toegang biedt tot jouw materiaal via een afgesloten systeem en dit uitsluitend voor andere contentpartners.

Tegelijkertijd zijn er uitzonderingen mogelijk. Bepaalde content wordt niet op het platform getoond (denk bijvoorbeeld aan fictieprogramma’s van de publieke omroep) of is niet voor iedereen toegankelijk (denk bijvoorbeeld aan de landelijke media die ervoor opteren elkaars content vooralsnog niet onderling te delen). Je kan als contentpartner ook - bij wijze van uitzondering - beslissen om bepaalde content niet op het platform ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld omdat het over gevoelig materiaal gaat of omdat je hierover afspraken hebt met derden.

Hoe word ik sleutelgebruiker?

Wat is zichtbaar voor andere sleutelgebruikers?