circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Welke digitaliseringsopdrachten kan meemoo financieren en welke betaal ik als partner zelf?

Meemoo heeft voor de digitalisering van kunstwerken, erfgoedobjecten en topstukken verschillende dienstverleningen en daaraan gekoppeld ook een aangepaste financiering:

 • Is jouw organisatie een erkend en/of structureel gesubsidieerd museum i.h.k.v. het Cultureel Erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid en contentpartner van meemoo?
  Dan is het digitaliseren van jouw collectie gratis*.
  Voor speciale aanvragen ‘op maat’, zoals digitalisering op een heel hoge resolutie, een gigapixelopname of een opdracht in het buitenland, kijken we naar de haalbaarheid ervan. De uitvoering van deze aanvragen gebeurt tegen vergoeding van de kosten.

 • Is jouw organisatie geen erkend en/of structureel gesubsidieerd museum i.h.k.v. het Cultureel Erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid maar wel contentpartner van meemoo?
  Dan is het digitaliseren van topstukken uit jouw collectie gratis*.
  Wil je andere objecten uit jouw reguliere collectie laten digitaliseren? Dan kunnen we dit doen in uitzonderlijke gevallen en tegen vergoeding van de onkosten.

 • Is jouw organisatie geen erkend en/of structureel gesubsidieerd museum i.h.k.v. het Cultureel Erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid en geen contentpartner van meemoo?
  Ook dan kan je gratis* een beroep doen op onze dienstverlening voor de digitale registratie van je topstuk. Wil je andere objecten uit je reguliere collectie laten digitaliseren? Dit kunnen we doen in uitzonderlijke gevallen en tegen vergoeding van de onkosten.

*Hoewel de digitalisering van je reguliere collectie of topstukken gratis is, zijn er toch beperkingen. Dit komt door budgettaire restricties. Door een spreiding van de middelen voor de digitalisering van reguliere collecties of topstukken over verschillende partners proberen we bovendien een evenwicht te bewaren tussen de verschillende kunst- en erfgoedcollecties.