circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Welke afspraken maak ik met de digitaliseringspartner?

Om de digitalisering van jouw collectie zo vlot mogelijk te laten verlopen, moeten er op voorhand een aantal praktische afspraken gemaakt worden. Daarvoor verwijzen we je rechtstreeks door naar de digitaliseringspartner.

Over welke afspraken gaat het precies?

Ligt de datum vast, dan stem je samen met Yfa, projectleider digitalisering, af over het aantal werken dat gedigitaliseerd zal worden, de locatie en de metadata. In dit artikel kom je meer te weten over de verschillende stappen om jouw collectie te digitaliseren.

Wij staan in voor het contact met de digitaliseringspartner en nemen organisatorische taken of afspraken zo veel mogelijk op ons. Zo kan jij je focussen op de te digitaliseren objecten uit jouw collectie en de metadata.

Hoewel wij instaan voor het contact met de digitaliseringspartner, zijn er praktische onderwerpen die je best onderling bespreekt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de bereikbaarheid van je collectie of over parkeergelegenheid. Je kan ook doorgeven wie van je collega’s tijdens het opnamemoment aanwezig is en wie de digitaliseringspartner kan assisteren, of wie stand-by staat om de opnames de dag zelf zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Zet Yfa CC in je mailverkeer met de digitaliseringspartner, zo is iedereen op de hoogte van de afspraken en kunnen wij ze mee volgen. Voor andere afspraken of verzoeken voor de opnamedag of de selectie van de te digitaliseren objecten, kan je bij haar terecht.