circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat mag ik doen met beeldmateriaal uit andere collecties?

Dit artikel is enkel op jou van toepassing als je werkt voor een contentpartner die een beroep doet op meemoo voor dienstverlening voor de digitalisering en ontsluiting van kunstwerken, erfgoedobjecten of topstukken.

Er is een verschil wat je mag doen met digitale beelden van kunstwerken die in het publiek domein zitten en kunstwerken waar auteursrecht op rust.

Wat mag ik doen met digitale beelden van kunstwerken van andere collecties die in publiek domein zitten?

Digitale beelden van kunstwerken uit publiek domein kan je gratis downloaden. Je ontvangt een jpeg van 4500 pixels groot. Wil je een groter bestand, of een tiff-file, dan kan je die opvragen door het beeldnummer te sturen naar info@artinflanders.be. We zoeken het beeld op en bezorgen je het grootst beschikbare formaat. Voor deze dienstverlening wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Wat mag ik doen met digitale beelden van kunstwerken van andere collecties waar nog auteursrecht op rust?

Digitale beelden van kunstwerken waarvan de kunstenaar nog geen 70 jaar is overleden, worden beschermd door het auteursrecht. Deze bestanden kan je niet downloaden. Is een kunstwerk auteursrechtelijk beschermd, dan mag het beeld enkel gebruikt worden als je een beroep kan doen op een uitzondering op het auteursrecht - zoals de uitzondering van de privékopie of de onderwijs- en wetenschapsuitzondering.

Kan je hierop geen beroep doen, dan is het niet toegestaan om het beeld te publiceren en verder te verspreiden. Wil je het beeld toch gebruiken, dan moet je contact opnemen met de rechthebbende en schriftelijke toestemming verkrijgen. De rechthebbende kan de auteur, erfgenamen of lasthebbers, of een beheersvennootschap zoals Sabam zijn.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan kan je het beeldnummer of inventarisnummer mailen naar info@artinflanders.be. We zoeken het beeld op en bezorgen je het grootst beschikbare formaat. Voor deze dienstverlening wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Bieden alle partners de digitale beelden van kunstwerken die in publiek domein zitten uit hun collectie gratis aan?

Voor de collecties van de Sint-Baafskathedraal en de O.L.V.-kathedraal gelden beperkingen op het hergebruik van digitale afbeeldingen uit hun collectie. Deze mogen enkel worden gebruikt met respect voor de religieuze context van het onderwerp dat te zien is op de afbeelding. Voor het hergebruik van deze beelden geldt ook een vergoeding die gebaseerd is op een prijsmechanisme. De tarieven worden bepaald door criteria als oplage, verspreiding, formaat en de vorm van publiceren. Beeldaanvragen gebeuren via info@artinflanders.be (check of via het invulformulier).