circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wanneer worden de digitale beelden van mijn collectie gratis verspreid en wanneer niet?

Voor de gratis verspreiding van digitale beelden is er een verschil in de regelgeving voor kunstwerken die in het publiek domein zitten en kunstwerken waar auteursrecht op rust.

Beelden van kunstwerken in publiek domein worden gratis verspreid

Wanneer de kunstenaar minstens 70 jaar is overleden, zit het werk in publiek domein. De digitale beelden worden gratis aangeboden op artinflanders.be. Naast de afbeelding staat een button waarmee het beeld kan gedownload worden. De aanvrager ontvangt een jpeg van 4500 pixels. Deze digitale beelden mogen voor alle -ook commerciële- doeleinden worden gebruikt.

Volstaat dit formaat uitzonderlijk niet, of wil de aanvrager een tiff-formaat, dan kan dat door het beeldnummer te sturen via het invulformulier. We zoeken het beeld op en bezorgen de aanvrager het grootst beschikbare formaat. Voor deze dienstverlening wordt een kleine vergoeding gevraagd. Zit er geen digitaal beeld in het archiefsysteem, dan contacteren we de collectie.

Voor de collecties van de Sint-Baafskathedraal en de O.L.V.-kathedraal gelden beperkingen op het hergebruik van digitale afbeeldingen uit hun collectie. Deze mogen enkel worden gebruikt met respect voor de religieuze context van het onderwerp dat te zien is op de afbeelding. Voor het hergebruik van deze beelden geldt een vergoeding die gebaseerd is op een prijsmechanisme. De tarieven worden bepaald door criteria als oplage, verspreiding, formaat en de vorm van publiceren. Deze beeldaanvragen gebeuren eveneens via info@artinflanders.be.

Bij hergebruik van de digitale beelden vragen we vrijblijvend om een bron te vermelden.

De bron bestaat uit

  1. de titel van het werk
  2. de naam van de vervaardiger
  3. de naam van de collectie
  4. artinflanders.be
  5. de naam van de fotograaf
  6. de licentie

We vragen ook dat de aanvrager een bewijsexemplaar rechtstreeks aan de desbetreffende collectie bezorgd.

Beelden van kunstwerken onder auteursrecht mogen niet gratis aangeboden worden

Op beelden van kunstwerken waarbij de kunstenaar nog leeft of nog geen 70 jaar is overleden, rust auteursrecht. Deze beelden mogen we niet gratis downloadbaar aanbieden.

Is een kunstwerk auteursrechtelijk beschermd, dan mag het beeld enkel gebruikt worden als de aanvrager een beroep kan doen op een uitzondering op het auteursrecht - zoals de uitzondering van de privékopie of de onderwijs- en wetenschapsuitzondering.

Kan de aanvrager hierop geen beroep doen, dan is het niet toegestaan om het beeld te publiceren en verder te verspreiden. Wil de aanvrager het beeld toch gebruiken, dan moet die contact opnemen met de rechthebbende en schriftelijke toestemming verkrijgen. De rechthebbende kan de auteur, erfgenamen of lasthebbers, of een beheersvennootschap zoals Sabam zijn.