circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Context

In januari 2024 integreerde de werking rond digitalisering van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) in meemoo. De Vlaamse Kunstcollectie startte als samenwerkingsverband van schonekunstenmusea met een belangrijke focus op het internationale. In de voorbije periode legde de VKC zich vooral toe op het verrijken en hergebruiken van museale data binnen de Vlaamse musea. De organisatie pionierde met een ecosysteem dat digitale content van verschillende musea ter beschikking stelt voor hergebruik, zowel intern als extern. 

Onze historiek

In het verleden werkte meemoo al vaak samen met de VKC om musea te ondersteunen bij de digitale processen. Denk bijvoorbeeld aan het normaliseren en standaardiseren van collectiedata, het beschikbaar maken van digitale collecties voor hergebruik en de automatisering van tal van andere museale processen.

Ook voor het traject rond de Vlaamse Erfgoeddatabanken, waarbij een nieuw collectiebeheersysteem de huidige databanken Erfgoedplus en Erfgoedinzicht zal vervangen, staken meemoo en VKC al sinds de start de koppen samen. Daarnaast trokken we initiatieven als de IIIF-collegagroep en de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht.

Samen de toekomst tegemoet

In 2026 gaat een nieuwe beheersovereenkomst van start voor meemoo. In de aanloop daarnaartoe nemen we de tijd om nieuwe plannen te maken voor onze digitale dienstverlening op het vlak van museale praktijk en museale noden. In afwachting van de uiteindelijke integratie worden de lopende VKC-engagementen naar musea voortgezet. De aandacht voor datastandaardisering en -normalisering wordt gecontinueerd, en het VKC-ecosysteem wordt verder onderhouden voor de deelnemende musea. In de toekomst zal je kunnen blijven grasduinen in de gezamenlijke collecties van de schonekunstenmusea. Ook de focus op IIIF wordt gecontinueerd. Daarnaast vindt de organisatie van de Summer Course for the Study of the Arts in Flanders een tijdelijke thuis bij meemoo.

Het VKC-ecosysteem voor jou als partnermuseum uitgelegd