circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

VKC-ecosysteem

Wat is het VKC-ecosysteem? 

Het VKC-ecosysteem stelt metadata en beelden van objecten ter beschikking als open data voor hergebruik op museumwebsites en in tal van andere applicaties. We streven naar een zo open mogelijk hergebruik van metadata en beelden. Daarbij houden we rekening met algemene of interne regels op vlak van copyright, privacy en veiligheid. 

Deze digitale infrastructuur ontstond binnen de werking van de Vlaamse Kunstcollectie. Meemoo zorgt sinds januari 2024 voor de ondersteuning van dit systeem voor de aangesloten partnermusea. 

Voor wie? 

In januari 2024 integreerde de digitale werking van de Vlaamse Kunstcollectie in meemoo. Enkel bestaande partners (KMSKA, Musea Brugge, MSK Gent, Mu.ZEE en M Leuven) kunnen verder gebruikmaken van het VKC-ecosysteem. De komende tijd wordt het VKC-ecosysteem voor deze musea verder onderhouden. Tegelijk onderzoeken we de mogelijke toekomstperspectieven voor de verschillende componenten.  

Hoe werkt het VKC-ecosysteem? 

Het VKC-ecosysteem bestaat uit een aantal componenten:

 1. Collectieregistratiesysteem
  Het VKC-ecosysteem bouwt verder op het bestaande collectieregistratiesysteem binnen het museum (Adlib, Axiell Collections, TMS, CollectiveAccess, …). Aan de hand van een API maken we de verbinding met het VKC-ecosysteem. Aanpassingen in het collectieregistratiesysteem stromen zo automatisch door. Elke dag opnieuw.
 2. CultURIze-tool
  Binnen het VKC-ecosysteem maken we gebruik van de CultURIze-tool voor het activeren van persistente URI’s/PIDS. De tool linkt de PURI’s naar een webpagina van het artefact op een website naar keuze.
 3. Datahub
  De datahub zorgt voor de doorstroming van de metadata uit het registratiesysteem voor geautomatiseerd hergebruik (in LIDO-XML).
 4. ResourceSpace-DAM
  Voor het interne beeldbeheer van het museum is er een ResourceSpace-DAM geïnstalleerd. Vanuit het DAM-systeem stromen beelden door voor intern en extern hergebruik. De beelden in het DAM-systeem worden gekoppeld aan de metadata uit het registratiesysteem via de datahub. 
 5. De IIIF-beeldenhub bestaat uit een image server en imagehub. De image server zorgt voor het presenteren van de beelden zelf. De imagehub levert de beeldgerelateerde metadata aan. Alles gebeurt volgens de principes van het IIIF-protocol.
 6. De gezamenlijke collectiewebsite
  Het collectieluik op de website vlaamsekunstcollectie.be is het publiek toegankelijke venster met meer dan 20.000 objecten uit de aangesloten partnermusea. In de collectiewebsite tonen we de metadata uit het registratiesysteem via de datahub, de beelden en de beeldgerelateerde metadata in een IIIF-venster via de imagehub.
 7. Configuratie- en synchronisatiesoftware
  Door de configuratie- en synchronisatiesoftware kunnen we automatisch verbeteringen aanbrengen bij elk van de musea. Deze software faciliteert niet alleen de installatieprocedure, het geeft ook de noodzakelijke alarmsignalen wanneer er iets fout loopt in het ecosysteem.
 8. Dashboard
  Het Dashboard analyseert de kwaliteit van de collectiemetadata en visualiseert de meetresultaten op een gebruiksvriendelijke manier. De rapportering in het Dashboard biedt museummedewerkers inzicht in de staat van de collectiemetadata. 
 9. Conditierapportagetool
  In de conditierapportagetool maken de partnermusea conditierapporten aan voor onder meer bruiklenen, interne verhuis of restauratieprojecten. In de tool is een IIIF-venster voorzien waarbij je de schades op een object in detail kan aanduiden. Hiervoor zetten we de IIIF-annotation-api in. In 2024 rollen we de productieversie van deze tool uit bij de partnermusea.