circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Technische informatie

API en integraties

Gebruikers die eigen applicaties of integraties willen (laten) ontwikkelen bovenop het collectiebeheersysteem zullen voor de doorstroming van de data gebruik kunnen maken van de API’s (Application Programming Interfaces) die ter beschikking zullen worden gesteld. 

Standaard biedt zetcom al een REST-API aan die volgens HTTP-protocol de methodes GET, POST, PUT en DELETE ondersteunt. Alle formaten die voor export beschikbaar zijn (zie de module Rapportage en exporteren), worden meteen ook rechtstreeks beschikbaar in de API. Meer info en documentatie over de reeds beschikbare API’s vind je op http://docs.zetcom.com/ws/ . Naarmate de ontwikkelingen m.b.t. de infrastructuur voor datatransformaties volgen, zal de documentatie worden uitgebreid. 

 


HTML 5 en WAI-conform

De erfgoeddatabank is een HTML 5-gebaseerde applicatie en draait dus direct in de browser. Het collectiebeheersysteem voldoet aan WCAG 2.0.

 


Back-up

Gegevens en documenten worden 1x per dag volledig geback-upt. Er zijn 7 dagelijkse back-ups en 4 wekelijkse back-ups beschikbaar. Een back-up geldt voor de volledige meemoo-inrichting. Er wordt hiervoor gebruikgemaakt van Amazon AWS (S3).

 


Logging

In de erfgoeddatabank worden van alle modules alle wijzigingen door alle gebruikers bijgehouden. Meemoo en gebruikers met de nodige beheersrechten kunnen deze logs raadplegen. Je ziet er:

  • de gebruiker die de wijziging uitvoerde,
  • de datum en het tijdstip van de wijziging,
  • de module waarin de wijziging werd uitgevoerd,
  • de ID van het record waarin de wijziging werd uitgevoerd,
  • het veld waarvan de waarde werd gewijzigd,
  • de oude waarde,
  • de nieuwe waarde. 

De gegevens kan je eenvoudig exporteren naar Excel. Het systeem

Gebruiksvriendelijke invoerschermen

Domeinen

Modules