circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

De gebruikersgroep, community en projectnieuwsbrief

Meemoo zal een netwerk faciliteren voor de gebruikers van de erfgoeddatabank. De gebruikersgroep bestaat uit alle actieve gebruikers en ondersteuners met toegang tot de erfgoeddatabank, je maakt dus deel uit van de gebruikersgroep als je de gebruiksvoorwaarden hebt ondertekend. Aan de hand van vijf kernwaarden werken we aan de gebruikersgroep: informeren, noden capteren, netwerken, activeren en ondersteunen. Dit zullen we mogelijk maken door onder andere opleidingen, kennisdeling, co-creatie, uitwisseling, ondersteuning en meer aan te bieden. Op die manier kunnen onze gebruikers inspraak geven op bijvoorbeeld de roadmap, prioriteiten aangeven en ervaringen uitwisselen. 

Verder hebben we een bredere community van iedereen met interesse in het project en de erfgoeddatabank. De gebruikersgroep maakt hier ook een deel van uit. Als je interesse hebt of ons project graag mee volgt maar zelf geen gebruiker bent, kun je aansluiten in onze community. Dat kan je doen door je in te schrijven voor onze projectnieuwsbrief, via deze link. We sturen deze maximaal 4 keer per jaar uit en houden je zo verder op de hoogte. Lees hier alle voorgaande nieuwsbrieven:  

 • 13 juni 2024 - lees ‘m hier
  Stilaan komt de volgende mijlpaal in zicht: collectiedata migreren naar de erfgoeddatabank! In deze projectnieuwsbrief kreeg je meer info over de migratiegolven, een terugblik op de infosessie van 14 mei en maakte je kennis met een nieuwe medewerker in het projectteam.

 • 16 januari 2024 - lees ‘m hier
  Met de keuze voor MuseumPlus van het Zwitserse zetcom is de zoektocht naar een geschikte leverancier afgerond. Je kreeg inzicht in de redenering achter de keuze, in de tijdlijn van de komende twee jaar, en het projectteam.

 • 18 april 2023 - lees 'm hier
  De zoektocht naar een leverancier is eind maart volop van start gegaan met de publicatie van een selectieleidraad. Ook gingen we op zoek naar een functioneel analist, en kon je je tot 2 mei kandidaat stellen als pilootgebruiker van het nieuwe collectiebeheersysteem.

 • 6 februari 2023 - lees 'm hier
  In deze derde nieuwsbrief konden we de nieuwe scope van het project eindelijk aan jullie voorstellen. Ook keken we naar de toekomst - want bij een nieuwe scope hoort een geüpdatete tijdlijn.

 • 25 oktober 2022 - lees 'm hier
  De focus van de tweede nieuwsbrief lag op het verslag van de bijeenkomsten van de focus- en klankbordgroepen. We lichtten de grootste aandachtspunten en bijkomende vervolgacties uit. Daarnaast kwam de klankbordgroep voor een vierde keer samen!

 • 24 juni 2022 - lees 'm hier
  In deze eerste nieuwsbrief namen we je mee in de plannen (timing, concept, prijskaartje en wat met de huidige databanken) en de huidige stand van zaken. We gingen daarnaast dieper in op hoe wij jou betrekken in dit traject en wat de aanpak van de focus- en klankbordgroepen is.