circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Waarom ontsluiten we kranten op hetarchief.be?

Eind 2024 verschijnt er, naast audio en video, een nieuw materiaaltype op hetarchief.be: kranten. De ontsluiting van de kranten op het platform is het sluitstuk van een aantal grootschalige digitaliseringsprojecten en een uitgebreide juridische analyse. In deze supportsectie kom je te weten welke kranten op hetarchief.be verschijnen, hoe er bepaald wordt of een krant publiek raadpleegbaar is en welke stappen hiervoor nog gezet worden.

Met hun berichten over alle facetten van het maatschappelijke leven zijn kranten een ongelooflijk rijke historische bron, voor zowel wetenschappelijke en privé-onderzoekers als voor de sector zelf. Tegelijkertijd zijn fysieke kranten heel erg kwetsbaar. Door de gedigitaliseerde kranten online beschikbaar te maken, willen we onderzoek vergemakkelijken en de originele bron beschermen. We geloven dat ontsluiting op grote schaal de zichtbaarheid van jou als beherende partner vergroot en jouw werking kan ondersteunen.

 Over welke kranten gaat het?

Worden al die kranten publiek getoond?

Welke kranten krijgen welke licenties?