circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Worden al die kranten publiek getoond?

Nee. Er zijn verschillende redenen waarom een krant niet publiek raadpleegbaar kan worden gemaakt. Misschien is ze nog auteursrechtelijk beschermd, of bevat ze persoonsgevoelige informatie, of wil je ze als contentpartner liever niet publiek ontsluiten op hetarchief.be?

De eindbeslissing om een krant beschikbaar te stellen ligt altijd bij jouw organisatie. In het meemoo-archiefsysteem kan je per object beslissen of het wel of niet beschikbaar is op hetarchief.be. Hiervoor maak je gebruik van de licenties in het meemoo-archiefsysteem. Per krant kan worden bepaald of enkel de metadata beschikbaar zijn, of dat de krant in zijn geheel digitaal beschikbaar is. Opgelet, de licenties kunnen pas in het najaar van 2024 worden ingesteld. 

 

Licentie in het meemoo-archiefsysteem Wat? Voor wie?
PUBLIEK-METADATA-LTD Beperkte metadataset Iedereen
PUBLIEK-METADATA-ALL Uitgebreide metadataset Iedereen
PUBLIEK-CONTENT Beperkte metadataset, OCR en scans Iedereen
INTRA_CP-METADATA-ALL Uitgebreide metadataset Voor sleutelgebruikers
INTRA_CP-CONTENT Uitgebreide metadataset, OCR en scans Voor sleutelgebruikers
BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL Uitgebreide metadataset Beschikbaar in bezoekertool
BEZOEKERTOOL-CONTENT Uitgebreide metadataset, OCR en scans Beschikbaar in bezoekertool

In het meemoo-archiefsysteem bewaren we honderdduizenden kranten. Dat maakt het een zware taak om krant per krant de juiste licenties toe te kennen. Daarom lieten we een uitgebreide analyse doen. Zo hebben we een overzicht voor welke kranten het geen probleem vormt als ze digitaal beschikbaar zijn. Op basis van die analyse zullen we samen met jullie, de beherende partners, in bulk de ontsluitingslicenties toekennen aan het materiaal.




Waarom ontsluiten we kranten op hetarchief.be?

Over welke kranten gaat het?

Welke kranten krijgen welke licenties?