circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Welke kranten krijgen welke licenties?

Niet alle kranten zullen zomaar publiek raadpleegbaar zijn op hetarchief.be. Net als bij audio en video zijn recente kranten beschermd door de auteurs- en privacywetgeving. Maar oude kranten, waarvoor die wetgeving niet langer geldt, willen we wel beschikbaar stellen. Samen met een juridische adviseur, experten uit de sector en de leden uit de werkgroep hetarchief.be, bepaalden we tot in detail wat er met welke kranten mogelijk is, en hoe zich dat vertaalt naar licenties.

Het gemakkelijkste scenario zijn de kranten die meer dan 150 jaar geleden gepubliceerd werden: zij behoren tot het publiek domein. Al deze kranten mogen met andere woorden vrij bekeken en gedownload worden. In het meemoo-archiefsysteem krijgen ze de licentie VIAA-PUBLIEK-CONTENT en het rechtenlabel ‘Publiek domein’

Kranten van voor het einde van de eerste wereldoorlog behandelen we op dezelfde manier. Alleen zijn we bij deze kranten niet helemaal zeker of ze tot het publiek domein behoren. Dit geven we mee aan de eindgebruiker via het rechtenlabel ‘Copyright undetermined’.

Kranten tussen 1918 en 1954 zijn waarschijnlijk wel nog beschermd. Ze zullen daarom enkel raadpleegbaar zijn binnen de context van de bezoekertool én voor sleutelgebruikers, het brede publiek zal enkel de metadata van kranten kunnen raadplegen en verstuurt een aanvraag naar jouw organisatie om een krant te raadplegen.

Is de publicatiedatum van de krant minder dan 70 jaar geleden of is de publicatiedatum onbekend? Dan passen we de meest strenge ontsluitingslicentie toe, om auteursrechten en privacyrechten te respecteren. Deze kranten zullen enkel via de bezoekertool raadpleegbaar zijn, publiek wordt enkel beperkte metadata over de krant gedeeld.

Publicatie-datum krant 150 jaar geleden of ouder Tussen 1874 en 1918 Tussen 1918 en 1954 Na 1954
Rechten-status Publiek domein Onzeker, maar zeer laag risico Werk is beschermd, maar laag risico Werk is zeker nog beschermd 
Label Publiek domein Copyright undetermined / /
Licentie

VIAA-PUBLIEK-CONTENT, VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL, VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD,  VIAA-INTRA_CP-CONTENT, 

VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL, BEZOEKERTOOL--CONTENT, BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL

VIAA-PUBLIEK-CONTENT, VIAA-PUBLIEK-METADATA-ALL, VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD,  VIAA-INTRA_CP-CONTENT, 

VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL, BEZOEKERTOOL--CONTENT, BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL

VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD,  VIAA-INTRA_CP-CONTENT, 

VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL, BEZOEKERTOOL--CONTENT, BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL

VIAA-PUBLIEK-METADATA-LTD,  

VIAA-INTRA_CP-METADATA-ALL, BEZOEKERTOOL--CONTENT, BEZOEKERTOOL-METADATA-ALL

Beschikbaar op hetarchief.be Scans, OCR en metadata zijn publiek beschikbaar, krant kan gedownload worden Scans, OCR en metadata zijn publiek beschikbaar, krant kan gedownload worden Metadata is publiek beschikbaar, scans en OCR zijn raadpleegbaar voor sleutelgebruikers en binnen de bezoekertool Metadata is publiek beschikbaar, scans en OCR zijn raadpleegbaar binnen de bezoekertool

Dit betreft enkel de licenties die invloed hebben op ontsluiting op hetarchief.be. Andere licenties worden niet aangepast en zijn toegekend volgens het afsprakenkader. Raadpleeg hier het overzicht.

 

Opmerking: Voor de kranten van Mediahuis is een ander afsprakenkader uitgewerkt. De licenties van die kranten worden in dat kader aangepast.

 


Hoe worden bulkupdates uitgevoerd?

Op basis van de publicatiedatum zullen de licenties in het schema hierboven aan de kranten worden toegekend. In de loop van augustus 2024 kennen we licenties toe aan de items in het meemoo-archiefsysteem. Dit houdt in dat jij in het najaar van 2024 de tijd hebt om na te kijken of dit aansluit bij je verwachtingen. Eind 2024 lanceren we de nieuwe versie van hetarchief.be, vanaf dan zullen de kranten raadpleegbaar zijn op de website.

 


Wat als je meer of minder ontsloten wil zien?

Wil je graag meer kranten online raadpleegbaar maken? Dat begrijpen we. Ook voor meemoo is het een doelstelling om archiefmateriaal zo toegankelijk en bruikbaar mogelijk te maken, met respect voor de geldende rechten. Na de lancering van ons krantenplatform willen we graag een traject starten om krantencollecties van na 1918, die gepubliceerd mogen worden, beschikbaar te stellen op hetarchief.be. Laat het ons weten als (een deel van) jouw krantencollectie hiervoor in aanmerking komt.

Misschien zijn er wel kranten die je toch liever niet publiek deelt, ook al zijn ze voor 1918 gepubliceerd. In dat geval kan je na de bulkupdates zelf aanpassingen doorvoeren aan de licenties van die kranten. We laten je sowieso nog weten wanneer je exact aan de slag kan gaan. 

Gaat het om een volledige reeks of een specifieke periode? Dan kunnen we jou ook ondersteuning bieden. Onze ontwikkelaars voorzien in het najaar van 2024 tijd om op vraag grotere aanpassingen voor jou door te voeren. Voorwaarde hier is dat de aanpassingen als een regel voor een script kunnen worden geformuleerd (bvb. ‘Alle kranten van mijn organisatie met titel X en publicatiedatum tussen 1920 en 1950 mogen ook de licentie publiek-domein krijgen’). Neem in dat geval contact op met support@meemoo.be.

 

 

 Waarom ontsluiten we kranten op hetarchief.be?

Over welke kranten gaat het?

Worden al die kranten publiek getoond?