circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat is Het Archief voor Onderwijs?

Het Archief voor Onderwijs in een notendop

Het Archief voor Onderwijs is een gratis online beeldbank voor leerkrachten met filmpjes en geluidsfragmenten van organisaties uit cultuur, media en overheid. Als contentpartner van meemoo kan ook jij met jouw audiovisueel materiaal partner worden van Het Archief voor Onderwijs. Op deze manier kan je jouw unieke content in een afgesloten omgeving beschikbaar stellen voor het onderwijs.

De fragmenten die gepubliceerd worden op Het Archief voor Onderwijs zijn enkel toegankelijk voor lesgevers met een account. Aan de hand van trefwoorden vinden ze snel relevant materiaal, dat ze meteen in de les kunnen tonen. Lesgevers kunnen makkelijk fragmenten afbakenen en opslaan, en eigen collecties binnen hun profiel aanmaken. Het materiaal is permanent beschikbaar voor zowel actieve lesgevers (leerkrachten en docenten in een Vlaamse erkende onderwijsinstelling) als voor lesgevers in opleiding. Op deze manier willen we leerkrachten ondersteunen en inspireren om met audiovisueel materiaal aan de slag te gaan in de klas.

De fragmenten op Het Archief voor Onderwijs zijn een selectie uit het audiovisueel materiaal van contentpartners, bewaard in het meemoo-archiefsysteem (MAM). Enkel het materiaal waarbij een onderwijslicentie staat aangevinkt, komt in aanmerking voor deze selectie. De selectie gebeurt door leerkracht-redacteurs die ervoor zorgen dat de fragmenten aansluiten bij de eindtermen en leerplandoelstellingen. Om een vlotte doorzoekbaarheid te garanderen, wordt het geselecteerde materiaal verrijkt met leerobjectmetadata (o.a. onderwijsniveau, vak, graad). Zo vinden lesgevers heel vlot wat ze zoeken.

Heb jij ook audiovisueel materiaal in je collectie dat relevant is voor het onderwijs en dat je wil aanbieden aan lesgevers? Of wil je als educatieve uitgever of als educatieve partner aan de slag op ons onderwijsplatform? Neem contact op met Het Archief voor Onderwijs via het onderwijsloket.

Naar het onderwijsloket

 


Wie maakt gebruik van Het Archief voor Onderwijs?

Het Archief voor Onderwijs is een gratis online beeldbank met Vlaams archiefmateriaal. Het is een afgesloten omgeving die enkel toegankelijk is voor lesgevers en lesgevers-in-wording uit Vlaanderen, met name:.

  • leerkrachten lager en secundair onderwijs (met een stamboeknummer)
  • leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs
  • leerkrachten die in opdracht werken van een uitgever of een educatieve organisatie
  • docenten hoger onderwijs
  • studenten uit de lerarenopleidingen

Daarnaast kunnen ook leerlingen uit het secundair onderwijs gebruik maken van het platform. Leerkrachten secundair onderwijs kunnen er kijk-en luisteropdrachten klaarzetten voor hun leerlingen. Dit doen ze door fragmenten te selecteren en gedurende een afgebakende periode met hen te delen. Zo kunnen leerlingen het materiaal op eigen tempo en op hun eigen toestel bekijken en beluisteren.


Hoe gebruiken leerkrachten Het Archief voor Onderwijs?

Met Het Archief voor Onderwijs bereiken we een groot aantal leerkrachten en leerlingen. Leerkrachten gebruiken het onderwijsplatform vooral om hun lessen te verrijken met zowel actueel als historisch audiovisueel materiaal. Op ons platform vinden ze niet alleen kant-en-klare collecties met beeld- en geluidsfragmenten, maar ook inhoudelijke inspiratie om ermee aan de slag te gaan in hun lessen én didactische tips.

Wat zijn collecties?

Collecties zijn verzamelingen van audiovisuele fragmenten, geselecteerd op basis van eindtermen en leerplandoelen én voorzien van context. De collecties op Het Archief voor Onderwijs worden met zorg samengesteld door ons team van gedetacheerde leerkrachten, kant-en-klaar voor gebruik in de klas.

Bied je als contentpartner materiaal aan op Het Archief voor Onderwijs, dan kan ook jij je eigen collecties aanmaken om je methode of digitaal lespakket te verrijken. Ontdek hier welke voordelen ons onderwijsplatform nog meer voor jou in petto heeft.