circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Twee soorten digitale-instroomtrajecten

Digitale instroom bij meemoo wordt gefaciliteerd op twee manieren, namelijk via batch intake of continue instroom. Deze worden hier schematisch en uitgebreid toegelicht.

Screenshot_2022-12-19_at_10.45.17.png


Batch intake

In een batch-intaketraject draag jij als contentpartner op geplande tijdstippen je bestaande digitale collectie aan meemoo over in batches. In samenspraak met meemoo wordt bepaald hoeveel batches er zullen zijn, hoe groot de batches zijn, aan welke frequentie deze worden aangeleverd, hoe de metadatamapping eruit ziet, welke bestanden in scope zijn, enzovoort. Wij voeren (voorlopig) het eigenlijke instromen van het materiaal uit, nadat jij dit manueel hebt opgeladen via onze FTP-server.

We raden een batch-intaketraject aan als jouw collectie niet dagelijks maar eerder beperkt of niet meer aangroeit. Omdat je voor dit traject geen infrastructuur hoeft op te zetten is het ook geschikt voor organisaties met beperkte technische kennis of middelen. Daar tegenover staat wel dat er meer begeleiding komt van ons en dat je dus ook meer afhankelijk bent van meemoo.

Lees meer over batch intake


Continue instroom

In een continue-instroomtraject daarentegen zal je als contentpartner zelf een regelmatige upload doen naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow. Niet in batches dus, maar continu zo vaak jij het nodig hebt. Jouw organisatie heeft hierbij de verantwoordelijkheid om te waken over de volledigheid van jullie archief binnen ons archiefsysteem. Voor deze flow is dus een zekere technische kennis (in huis of via aanbesteding) en infrastructuur vereist.

Deze optie wordt daarom vaak - maar niet uitsluitend - gekozen door contentpartners uit de mediasector, waarbij er een dagelijkse productie bestaat van digitaal materiaal, bijvoorbeeld de regionale en landelijke omroepen. We moedigen echter ook musea, archieven en andere cultureelerfgoedorganisaties aan om een duurzaam continue-instroomtraject op te zetten en voorzien hierin de nodige ondersteuning en begeleiding!

Lees meer over continue instroom

  Let op: een continue-instroomtraject betekent dus géén integratie tussen bv. een eigen DAMS en meemoo's MAM. Het gaat hier over de manier waarop jullie je materiaal (mediabestanden en metadata) aanleveren aan meemoo voor instroom en archivering. Wél zijn er mogelijkheden na archivering met meemoo's API's.

>> Verken hier de mogelijkheden via API

Heb je nog vragen over deze twee soorten digitale-instroomtrajecten? Of weet je al zeker dat je een continue-instroomtraject wilt opzetten? Contacteer dan Lobke, projectleider digitalisering en digitale instroom.
Je interesse laten weten doe je best ook via het Dienstenformulier! Meer daarover lees je hier.