circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat is in scope?

Audio, video en grafische bestanden

In tegenstelling tot de digitaliseringsprojecten van meemoo, waar de nadruk op audiovisuele dragers ligt, zijn ook grafische bestanden welkom bij de digitale-instroomtrajecten. Dat wil zeggen dat scans van foto’s, affiches, kranten en ander vlak materiaal met erfgoedwaarde in aanmerking komen. Wat we momenteel niet doen is documentbeheer, archiveren van e-mails, websites, games, technische tekeningen, en dergelijke.

Uiteraard zijn ook audiovisuele bestanden (bewegend beeld en audio) in scope voor onze digitale-instroomtrajecten.

Meemoo archiveert archiefmasters. Dit zijn bestanden van de hoogst mogelijke kwaliteit aanwezig in jouw collectie. Ben je niet zeker welke bestanden dit zijn? Geen probleem; in het digitale-instroomtraject voorzien we begeleiding bij de selectie van jouw archiefmasters.

 


NIEUW: enkelvoudige én meervoudige objecten

De werking rond digitale instroom blijft groeien. Wij ontwikkelen dan ook gestaag verder aan nieuwe processen en tools om nog meer aan de noden van jullie, onze contentpartners, en die van onszelf tegemoet te komen. In de loop van 2023 zal het dan ook mondjesmaat mogelijk zijn om ook meervoudige objecten aan te leveren voor digitale instroom!

Wat zijn meervoudige objecten?

Tot voor kort was het via digitale instroom enkel mogelijk om enkelvoudige objecten aan te leveren. Dat is één mediabestand (of essence), bv. een video, vergezeld van een metadatabestand. Deze verschillen van meervoudige objecten, waarbij de intellectuele entiteit of het hoofdobject uit meerdere (media)bestanden bestaat. Al deze bestanden samen zijn nodig om betekenis te geven aan het hoofdobject.

  Een voorbeeld van een meervoudig object is een krant. De krant zelf is het hoofdobject of de intellectuele entiteit, die bestaat uit meerdere deelobjecten, namelijk de pagina’s en bijhorende OCR-bestanden voor de tekstherkenning. Er moeten dus relaties gelegd worden tussen al deze deelobjecten, aangezien deze samenhoren tot eenzelfde intellectuele entiteit. Een ander voorbeeld is een ansichtkaart, waarvan een contentpartner een aparte foto of scan heeft van zowel de voor- als de achterkant. Nog meer voorbeelden zie je hieronder.

Screenshot_2022-12-08_at_13.44.00.png

De meemoo-SIP

De samenhorigheid van de deelbestanden van een meervoudig object wordt gedefinieerd en weergegeven in een SIP, of Submission Information Package. Zo’n SIP of aanleverpakket verpakt jouw mediabestanden en metadata op een gestandaardiseerde manier. Meer weten?

Het gebruik van zo’n SIP is niet nieuw, maar tot voor kort creëerde meemoo die zelf, op basis van de bestanden die door de contentpartner werden aangeleverd. Voor enkelvoudige objecten was dat eenvormig, maar voor meervoudige objecten is dit een stuk complexer, aangezien er verschillende soorten en formaten mogelijk zijn en dus een grotere diversiteit (zie hierboven). Daarom ontwikkelen we een meer flexibele meemoo-SIP, die uit meerdere profielen zal bestaan.

Naar de meemoo-SIP

In praktijk: batch intake versus continue instroom

Wat betekent dit nu in praktijk, bij digitale instroom? Momenteel zitten we in een overgangsfase. Voor contentpartners die graag aan batch intake willen doen, verandert er voorlopig niets. Op termijn zal er verbeterde tooling zijn met een geïntegreerde SIP-creator, waardoor dus ook via batch intake meervoudige objecten zullen aangeleverd kunnen worden. Deze tooling wordt in de loop van 2023 eerst intern door meemoo gebruikt, en op termijn opengesteld naar jullie, onze contentpartners, om zelf te hanteren.

Contentpartners die graag aan continue instroom doen, zullen valide meemoo-SIPs moeten aanleveren, via S3. De creatie van de SIPs (dus het verpakken etc. van de deelbestanden) wordt door de contentpartner zelf gedaan. Meestal wordt daar een (externe) ontwikkelaar voor onder de arm genomen om eenmalig een duurzame ontwikkeling op poten te zetten daarvoor. Meemoo voorziet wel begeleiding en documentatie bij het SIP-creatieproces.

Omwille van de grote diversiteit in het soort objecten, werken we dus met een meer flexibele meemoo-SIP, die uit meerdere profielen bestaat. De laatste versies vind je altijd hier terug. Dit betekent dat er altijd eerst in kaart moet gebracht worden wat voor soort objecten met welke metadata jullie graag willen aanleveren en of daar reeds een SIP-profiel voor bestaat, of niet. De structuur van een schilderij met meerdere panelen verschilt bijvoorbeeld van een krant, of een foto-album. We zijn momenteel hard aan het werken om hier een aanpak rond op te stellen en hopen hier in de loop van 2024 samen met jullie mee aan de slag te kunnen!

 


Wat is niet in scope?

Welke bestandsformaten zijn niet in scope? Het gaat voornamelijk over werkbestanden en niet-duurzame archiefbestanden, zoals:

Heb je toch zulke bestanden in jouw collectie en wil je deze archiveren bij meemoo? Dan bekijken we samen tijdens het digitale-instroomtraject hoe je ze kan omzetten naar duurzame bestandsformaten.

Daarnaast zijn alle types bestanden die geen audio, video of grafische bestanden zijn (nog) niet in scope. Het gaat dan bijvoorbeeld om: sociale media, websites of games. Meemoo is wel bezig met pilootprojecten voor de archivering van dit soort archiefmateriaal.

Heb je nog geen duidelijk zicht op welke bestandsformaten aanwezig zijn in jouw digitale collectie? Dan kan het maken van een bestandsinventaris (bv. via DROID) hier duidelijkheid in brengen.

 

Bestandsinventaris opstellen  Archiefmasters selecteren