circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Digitalisering

Samenstelling batches voor digitalisering

Wanneer de films opgehaald worden door de digitaliseringsfirma, zullen deze samengevoegd worden in batches, zodat er telkens een kleine hoeveelheid films bij de Service Provider aanwezig is. Deze batches worden samengesteld door meemoo, waarbij voorrang gegeven wordt aan de zwaarst aangetaste films. Tot 2023 digitaliseert meemoo enkel aangetaste films (pH waarde 4,2 tem. 5,0).

Bij het samenstellen van de batches houdt meemoo rekening met volgende factoren:

 • pH waarde van de beeld- of klankband tussen de 4,2 en 5,0 ondergrond van de drager: acetaat/nitraat. Nitraatfilms worden in 2022 afzonderlijk gedigitaliseerd.
 • of er dubbels zijn met de collectie van Cinematek (filter “gebruik deze film voor digitalisering?”)
 • welke de beste versie is voor digitalisering (filter “gebruik deze film voor digitalisering?”)
 • dragerformaat: in het huidige filmdigitaliseringscontract worden zowel 8mm, super8, 16mm, super16, 35mm als 9,5mm films gedigitaliseerd. 9,5mm films zullen pas in 2023 worden meegegeven.
 • prioriteiten aangegeven door de contentpartners: bij het geven van een waarde-oordeel kan je een prioriteit meegeven

De films die aan een batch zijn toegevoegd, kan je vinden door in de zoekfacetten te filteren op ‘batch’ om te zien in welke specifieke batch een film zit, of door een vinkje te plaatsen in de checkbox bij “Assigned to a batch” om alle films te zien die ingedeeld zijn in een batch. Wanneer je nogmaals in deze checkbox klikt, zal je juist alle films zien die nog niet ingedeeld zijn in een batch.

w700q85_Screenshot_5_AMS_film_samenstelling_batches.png

Filmspoelen na digitalisering: bewaring

Tijdelijk of langdurig in depot bij Cinematek

Alle films zullen voor registratie overgebracht worden naar Cinematek. Bij de registratie zal Cinematek reeds enkele conserverende handelingen uitvoeren zoals het verpakken in nieuwe filmblikken, het testen op azijn, het meten van de krimping... Indien de films daarna terug in onaangepaste omstandigheden bewaard worden, zullen deze handelingen voor niets geweest zijn. Bovendien zullen deze handelingen dan opnieuw moeten uitgevoerd worden wanneer de film gedigitaliseerd zal worden, hetgeen weer extra kosten met zich mee brengt.

Meemoo vraagt daarom dat je de films ten minste tot aan de digitalisering ook bij Cinematek laat bewaren. Na digitalisering kan je zelf kiezen of je de films daar ook in lange termijn bewaring geeft. Dit wordt geregeld in een depotovereenkomst tussen Cinematek en de contentpartner, zonder tussenkomst van meemoo. Contacteer hiervoor secretariat@cinematek.be.

Aangepaste bewaaromstandigheden

Omdat de digitalisering van films over enkele jaren uitgespreid zal worden, is het belangrijk om de films tenminste tot aan de digitalisering stabiel te houden. Dit kan enkel door een bewaring in aangepaste omstandigheden. Uit de plaatsbezoeken die PACKED uitvoerde in 2013-2014 blijkt dat de meeste bewaarinstellingen niet beschikken over een geschikte opslagruimte voor de bewaring van film. Indien je als bewaarinstelling deze bewaaromstandigheden niet kunt garanderen, is het aangewezen dat je jouw films in bewaring geeft bij een instelling die dit wel kan verzekeren.

We geven hier nogmaals de richtlijnen voor de bewaring van pellicule mee zoals ze worden aanbevolen door ANSI en het Image Permanence Institute:

 

 

Nitraat

 • in depot geven bij Cinematek
Magnetische klankfilm
 • geventileerde ruimte
 • apart van beeld
 • stabiele luchtvochtigheid: 20%-30% RH
 • koud (onder de 10°C)
Acetaatfilm
 • geventileerde ruimte
 • stabiele luchtvochtigheid: 20% - 30% RH
 • zw/w: Stabiele temperatuur 5°- 10°C
 • kleur: hoe kouder hoe beter
Acetaatfilm aangetast door het azijnsyndroom
 • geventileerde ruimte
 • in quarantaine, APART van rest van collectie
 • stabiele luchtvochtigheid: 20% - 30% RH
 • zo koud mogelijk (>5°C) • regelmatig testen