circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Aan de slag: technisch

De meemoo-FTP

Wat is een FTP?

Een File Transfer Protocol (kortweg FTP) is een protocol dat de uitwisseling tussen computers vergemakkelijkt. Concreet is het een eenvoudige manier om bestanden uit te wisselen tussen jou, de contentpartner, en meemoo. Hiervoor wordt een zogenaamde (FTP-)server gebruikt waar beide partijen bestanden naar kunnen opladen of van kunnen downloaden.

Waarvoor gebruikt meemoo een FTP?

Bij meemoo gebruiken we deze FTP voor verschillende doeleinden, zoals bij:

 • Digitale instroom
  Voor het opladen van de bestanden alvorens ze instromen.
 • Het digitaal archief
  Om grote archiefmasters eerst op de FTP te plaatsen en ze vervolgens daarvan te downloaden.

Hoe maak ik verbinding?

Om verbinding te maken met de FTP-server heb je een zogenaamde FTP-client nodig. Dit is software waarmee je gemakkelijk met de FTP-server kan verbinden. Voorbeelden van zulke software zijn FileZilla (voor Windows, macOS en Linux) en Cyberduck (voor Windows en macOS).

Hieronder lichten we verder toe hoe je FileZilla downloadt en instelt.

 1. Je kan FileZilla downloaden via volgende link: https://filezilla-project.org/download.php?type=client. Controleer daarbij zeker nog eens of je wel degelijk FileZilla Client downloadt en niet FileZilla Server. Volg voor het downloaden de verdere stappen van je besturingssysteem.
 2. Na het downloaden kan je FileZilla openen als applicatie op je computer. Dit ziet er zo uit:verbindenmetftp_1.png
 3. Vervolgens voer je de juiste logingegevens in om te kunnen verbinden met de FTP-server. Hiervoor heb je drie zaken nodig:
  • de host (de ‘locatie’ van de meemoo FTP-server)
  • een gebruikersnaam
  • een wachtwoord

Deze laatste twee corresponderen met de accountgegevens die je reeds eerder instelde bij meemoo. Indien je die uit het oog zou zijn verloren, kan je ze herstellen/aanpassen via www.accounts.meemoo.be (voor de PRD-omgeving) of via www.accounts-qas.meemoo.be (voor de QAS-omgeving) door onderaan de pagina te klikken op Forgotten Password.

QAS- en PRD-omgeving?

Bij meemoo wordt er gebruik gemaakt van grofweg twee omgevingen waarin software ontwikkeld wordt:

 • QAS-omgeving
  In deze omgeving worden software en/of bepaalde processen getest.
 • PRD-omgeving
  Na testen in de QAS-omgeving kunnen ze veilig in productie (PRD) gebruikt/uitgevoerd worden.

Elk van deze omgevingen gebruikt een andere host en mogelijks ook andere logingegevens. Klik onderstaande items open om het stappenplan te lezen.

QAS-omgeving

Wil je verbinden met de FTP-server van de QAS-omgeving? Doorloop dan dezelfde stappen als hierboven (dus: configureer een nieuwe site via de Site Manager), maar vul volgende gegevens in:

 • Kies bij protocol uit de lijst voor SFTP.
 • Vul bij de host volgende gegevens in: ftp-qas.viaa.be.
 • Vul bij user en password je meemoo-mail en -wachtwoord in.
 • Klik uiteindelijk rechtsonder op OK.

Het is mogelijk dat je logingegevens voor de QAS-omgeving afwijken van die voor de PRD-omgeving. Gegevens vergeten? Je ze herstellen via www.accounts-qas.meemoo.be door linksonder op ‘Forgotten Password’ te klikken en de stappen te volgen.

PRD-omgeving

Klik in FileZilla linksboven op de Site Manager:

verbindenmetftp_2.png

Klik in het venster Site Manager linksonder op ‘New Site’. Je kan deze site ook een naam geven. Onze suggestie is om hiervoor iets descriptief als ‘meemoo PRD’ te kiezen.

 Een site zal in dit geval corresponderen met de logingegevens voor de FTP-server van ofwel de PRD-omgeving ofwel de QAS-omgeving.

verbindenmetftp_3.png

Vervolgens vul je de gegevens in om met de FTP-server te verbinden (aan de rechterkant).

 1. Kies eerst bij protocol uit de lijst voor SFTP.
 2. Vul bij de host volgende gegevens in: ftp.viaa.be .
 3. Vul bij user en password je meemoo mail en wachtwoord in.
 4. Klik uiteindelijk rechtsonder op OK.

verbindenmetftp_4.pngIn het vervolg kan je bij het openen van FileZilla makkelijk verbinden met de meemoo FTP-server door rechtsboven, naast het knopje van de Site Manager, op het pijltje te klikken en daar op de site te klikken die je zonet configureerde.

verbindenmetftp_5.pngJe kan in het venster onder de Site Manager zien of je login succesvol was of niet. Indien dit het geval is, zie je ook aan de rechterkant van FileZilla enkele mappen verschijnen.

verbindenmetftp_6.png

 

Mochten er problemen opduiken, kan je steeds terecht bij support@meemoo.be.

Hoe maak ik gebruik van de meemoo-FTP en de exportlocaties in de beheersmodule?

De meemoo-FTP is zo opgezet dat jij als contentpartner twee mappen te zien krijgt, namelijk 'incoming' en 'pub'.

 • De 'incoming-folder' wordt gebruikt voor het opladen van de bestanden door de CP. Je kan deze bestanden ook zelf terug verwijderen.
 • De 'pub-folder' wordt gebruikt voor het exporteren van bestanden uit het meemoo-archiefsysteem.

Om te exporteren naar de meemoo-FTP vanuit het meemoo-archiefsysteem (de beheersmodule) kan je gebruik maken van de twee exportlocaties, 'Exporteer als Hires VIAA FTP' en 'Exporteer als Pro-res'.

w1440h700zcCq85_Screenshot_2018_12_07_at_17_23_21.png

De exportlocaties kan je terugvinden in de dropdownlijst die zichtbaar is in de beheersmodule.

 • De 'Exporteer als Hires VIAA FTP' zal de hoge resolutie (MJP2K/MXF voor de erfgoedsector en D10/MXF voor de omroepen) downloaden en beschikbaar stellen.
 • De 'Exporteer als Pro-res' zal on the fly een pro res bestand maken en beschikbaar stellen in de 'pub folder / transcoded'. Dat kan een tijdje duren. Van zodra het bestand beschikbaar is, zal je een mail ontvangen. 

Integraties en API's

In het meemoo-archiefsysteem zijn interfaces en integratiemogelijkheden voorzien. Hieronder geven we je een korte introductie.

Use cases

Op basis van de API's op jouw meemoo-archief kan je een heel aantal toepassingen bouwen, zoals:

 • Een applicatie die lageresolutiekopieën van de items downloadt voor lokaal gebruik.
 • Een leeszaalapplicatie waarbij personen in de leeszaal de items kunnen doorzoeken en eventueel bekijken.
 • Een applicatie die gebruikers van jouw website in staat stelt om gearchiveerde items te doorzoeken of bekijken.
 • Een applicatie die metadata van jouw gearchiveerde items opslaat in je lokaal collectiebeheersysteem.
Heb je interesse om met één van de API's aan de slag te gaan in jouw organisatie? Neem voor je specifieke vragen contact op met support@meemoo.be of je accountmanager en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn! De technische uitleg over de API’s kan je alvast hier raadplegen.

De meemoo-API's

Onder de tabel vind je uitgebreide informatie over de 2 meemoo-API's. Klik ze open om meer te lezen.

  OAI-PMH REST API
Wat is het? Een gestandaardiseerde manier om metadata te exporteren. Een API die aangeboden wordt door Zeticon, via het meemoo-archiefsysteem.
Wat kan je ermee doen?
 • Metadata exporteren van een bron (meemoo) naar een doel (applicatie contentpartners)
 • De metadata bevatten ook steeds een lonk naar de browse-kopie
Alles: content aanmaken, importeren, updaten, exporteren, verwijderen, etc.
Wat kan je er niet mee doen? Metadata aanpassen, exporteren van hogeresolutiemateriaal, deleten, etc. /
Uitdagingen in gebruik? Objectstructuur (krant vs. film, film vs. video, krant vs. krant)
 • Niet gestandaardiseerd
 • Wordt aangeboden door een derde partij
Voor wie is dit bedoeld? Alle contentpartners Contentpartners, maar wel onder voorwaarde: meemoo biedt geen garantie en het opzetten gebeurt in samenspraak met meemoo.

OAI-PMH API

De OAI-PMH interface is de belangrijkste API op het archief. Via OAI-PMH kunnen metadata van items of collecties opgevraagd en gesynchroniseerd worden met een ander archief of andere applicatie.

Het protocol werkt op basis van 'Providers' en 'Harvesters'. Een provider is een applicatie die metadata ter beschikking stelt aan derde applicaties. Een harvester is een gebruiker van deze metadata. Het meemoo-archief gedraagt zich als OAI-PMH provider en stelt dus metadata ter beschikking. Als contentpartner van meemoo kan jij applicaties schrijven die deze metadata 'harvesten' en verder verwerken.

>> Meer informatie

REST API

Sommige functies zijn niet beschikbaar via de OAI-PMH API, maar wel via de REST API, zoals de export van hogeresolutiebestanden, of de update van metadata. De documentatie van deze interface is op vraag verkrijgbaar, via support@meemoo.be of bij jouw accountmanager.

>> Meer informatie

 

In de volgende artikels leer je: