circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat is Nieuws van de Groote Oorlog?

Nieuws van de Groote Oorlog is een online databank met kranten en publicaties uit de Eerste Wereldoorlog. Het project kadert in de 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog en is een samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoedbibliotheken (VEB), het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed FARO en meemoo, Vlaams instituut voor het archief.

Dertien partners uit het cultureel erfgoedveld leverden materiaal voor deze publiek toegankelijke databank:

Dit materiaal werd na een grootschalige digitaliseringsactie in 2015 online toegankelijk gemaakt op www.nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be. Op het platform kan het brede publiek meer dan 270.000 pagina’s uit de Eerste Wereldoorlog doorzoeken. Lees hier in detail wat je kan terugvinden op de website.

Dit project vormde ook de basis voor hetarchief.be: een zoekmachine voor een ruimere verzameling archiefmateriaal over meer uiteenlopende onderwerpen. Het belangrijkste verschil is dat het materiaal bij hetarchief.be auteursrechtelijk beschermd is en dus niet direct raadpleegbaar is.

Over hetarchief.be