circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Verklarende woordenlijst

In onze dienstverlening en communicatie zie je geregeld dezelfde termen terugkomen, die je als (nieuwe) contentpartner misschien niet altijd even goed kan plaatsen. Benieuwd wat we verstaan onder woorden als 'digitaal geboren materiaal' of 'meemoo-archiefsysteem'? Je komt het hier te weten.

  Tip: Ben je op zoek naar een specifiek woord? Druk dan de toetsen 'ctrl' (Windows) of 'cmd' (Mac) en 'F' tegelijkertijd in om gemakkelijk in de lijst zoeken.

Term Verklaring
Annotering Het vastleggen van metadata.
Archiveringsbestand

Een digitale kopie van het oorspronkelijke (digitale of analoge) document waarvoor de organisatie die het document beheert de langetermijnbewaring en toegang verzekert. Een archiveringsbestand is bij voorkeur:

  • een digitale kopie in de hoogst mogelijke kwaliteit
  • voldoende hoog om het origineel te vervangen in geval van vernietiging of beschadiging
CEST

CultureelErfgoedStandaardenToolbox. Dit online kennisplatform:

  • wordt beheerd door meemoo
  • maakt erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties

>> Surf er naartoe

Dienstenformulier Het formulier waarin de dienstverlening en operationele afspraken tussen meemoo en jou als contentpartner in onderling overleg worden gedocumenteerd.
Digitaal geboren materiaal Materiaal dat digitaal gecreëerd werd en doorgaans enkel in digitale vorm bestaat.
Digitale instroom

De activiteit of dienstverlening waarbij volgende zaken opgeladen naar het meemoo-archiefsysteem:

  • bestandsgebaseerd, maar niet door ons gedigitaliseerd materiaal
  • metadata 
Digitalisering De omzetting van de inhoud van een drager naar een geschikt digitaal bestand of formaat met het oog op duurzame archivering.
Drager Het fysieke medium waarop het materiaal is vastgelegd.
Duurzame archivering De activiteit of dienstverlening waarbij het materiaal en metadata voor de lange termijn worden bewaard. Hierbij wordt minstens de integriteit gegarandeerd.
Integriteit Het behouden van dezelfde bitsequentie als toen het materiaal gemaakt werd.
Leesbaarheid Hierbij wordt verzekerd dat de informatie in het gearchiveerde materiaal door de aangewezen gemeenschap op lange termijn geïnterpreteerd, begrepen en gebruikt kan worden met behulp van courant beschikbare software of tools.
Linked (Open) Data (LOD) Het doel van Linked (Open) Data is om tot een internet te komen dat beter leesbaar is voor machines, waardoor zoekmachines beter in staat zullen zijn om verbanden te leggen tussen digitale objecten. Hierdoor wordt informatie beter vindbaar op het internet.
Materiaal De (al dan niet reeds digitale) archieven of collecties die je als contentpartner aanlevert en die meemoo digitaliseert en/of voor de lange termijn bewaart, met het oog op het behoud van hun leesbaarheid of integriteit.

Meemoo-archiefsysteem

Het geheel van applicaties, API's en opslagsystemen waarmee de duurzame archivering en de toegankelijkheid van het materiaal en de metadata gefaciliteerd wordt.

>> Surf er naartoe

Meervoudig object Meerdere bestanden met metadata die deel uitmaken van één intellectuele entiteit.
Metadata Het geheel van descriptieve, structurele en administratieve metadata over het materiaal, in digitale vorm.
METS-bestand Een bestand dat voldoet aan de Metadata Encoding and Transmission Standard (METS). Dit laatste is een metadatastandaard voor het coderen van descriptieve, administratieve and structurele metadata met betrekking tot objecten in een digitaal systeem zoals het meemoo-archiefsysteem. In elk meervoudig object in het meemoo-archiefsysteem vind je steeds een METS-bestand terug. Het is een XML die de nodige context geeft bij het meervoudig object.
Ontsluiting De activiteit of dienstverlening waarbij gearchiveerd materiaal toegankelijk wordt gemaakt voor een bepaalde doelgroep.
Partnerportaal

De sectie op de website van meemoo waar je als contentpartner de nodige informatie vindt over je samenwerking met meemoo, met onder meer rapportering en ondersteunende documentatie.

>> Surf er naartoe

Raadplegingsbestand

Een digitale kopie die gebruikt wordt om een document digitaal ter beschikking te stellen. De kwaliteit van een raadplegingsbestand wordt bepaald door de aard van het gebruik, zoals:

  • projectie op een groot scherm
  • afspelen op een beeldscherm
  • streaming via het internet

De kwaliteit is vaak veel lager dan die van het archiverings- en/of reproductiebestand om de opslagcapaciteit en de benodigde bandbreedte beperkt te houden, en het document makkelijker raadpleegbaar te maken.

Reproductiebestand Wordt gebruikt als moederbestand voor het maken van verschillende soorten raadplegingsbestanden. De kwaliteit is voldoende hoog om aan de hoogste gebruikersnoden te voldoen, maar niet noodzakelijk voldoende om het oorspronkelijke document te vervangen in geval van vernietiging of beschadiging.
SIP

Submission Information Package. Een SIP is een gestandaardiseerd digitaal 'pakketje' dat gebruikt wordt om grote hoeveelheden digitale bestanden te transporteren over een netwerk of onder te brengen in een digitaal depot.

  Voorbeeld: digitale bestanden van een museum of archief die worden overgezet naar het meemoo-archiefsysteem.

Is de betekenis van een bepaald woord niet duidelijk, maar vind je het niet terug in deze woordenlijst?