circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

artinflanders.be: veelgestelde vragen

Wat is het onderscheid tussen een partner van artinflanders.be en een contentpartner van meemoo?

Zowel contentpartners van meemoo als partners van artinflanders.be kunnen via artinflanders.be hun kunst- en erfgoedcollectie digitaliseren, archiveren en ontsluiten. Om contentpartner van meemoo te worden moet jouw organisatie voldoen aan enkele voorwaarden, voor partners van artinflanders.be zijn dit andere voorwaarden. Daarom kan het zijn dat je geen contentpartner van meemoo kan worden, maar wél partner van artinflanders.be.

Ben je een erkend museum en contentpartner van meemoo en wil je structureel beroep kunnen doen op de dienstverlening voor artinflanders.be? Dan kan je, na ondertekening van het Art in Flanders-addendum aan je samenwerkingsovereenkomst met meemoo, zowel je topstukken als andere collectiestukken laten digitaliseren voor artinflanders.be. Hier lees je meer over hoe je contentpartner van meemoo kan worden.

Ben je geen erkend museum maar wel een contentpartner van meemoo? Dan kan je partner worden van artinflanders.be om de topstukken in jouw collectie laten digitaliseren voor artinflanders.be.

Kathedraalkerken en monumentale kerken kunnen een overeenkomst afsluiten voor digitalisering voor artinflanders.be. Zo kunnen zowel topstukken als andere collectiestukken gedigitaliseerd worden.

Ben je een erfgoedinstelling die geen contentpartner van meemoo kan worden, maar heb je een topstuk in jouw collectie? Na ondertekening van de topstukkenovereenkomst kunnen wij jouw topstuk digitaliseren voor artinflanders.be.

In dit artikel lees je welke digitaliseringsopdrachten door meemoo gefinancierd kunnen worden.

 

 

Welke digitaliseringsopdrachten worden gefinancierd door meemoo en welke moet ik zelf financieren?

Met het platform artinflanders.be zetten we in op het digitaliseren, duurzaam archiveren en ontsluiten van kunst- en erfgoedobjecten uit Vlaamse musea en erfgoedinstellingen. We begroten jaarlijks een budget om collectiestukken en topstukken te digitaliseren. Welke opdrachten door wie gefinancierd worden, lees je hier.

Algemeen geldende voorwaarden

Jaarlijks begroten we een budget voor de digitalisering voor artinflanders.be. Dit budget is niet oneindig: opdrachten kunnen dus enkel door ons gefinancierd worden op voorwaarde dat het budget nog toereikend is.

Hoe maken we de keuze?

We proberen een mooi evenwicht te bewaren tussen de Vlaamse kunst- en erfgoedcollecties voor wie we dit budget inzetten. Zo vermijden we dat slechts enkele collecties met onze middelen gedigitaliseerd kunnen worden.

Hieronder vind je de voorwaarden die we hanteren om te bepalen of de digitalisering van jouw collectiestukken kan gebeuren met ons budget. Kom je in aanmerking, dan geven we je nog een algemeen geldende tip mee: wees er vroeg bij. Hoe meer op voorhand de digitalisering wordt ingepland, hoe meer kans je hebt dat dit met onze middelen kan gebeuren.

Drie verschillende scenario's

Ik ben contentpartner van meemoo. Voor welke digitaliseringsopdrachten voor artinflanders.be kan ik beroep doen op de budgetten van meemoo?

Vraag je als museum en contentpartner van meemoo een digitaliseringssessie aan voor artinflanders.be, dan kan dit door ons gefinancierd worden. Dit is afhankelijk van het aantal nodige opnamedagen en ons beschikbare budget. Deze regel geldt zowel voor al je collectiestukken en je topstukken.

Aanvragen op maat, zoals een heel hoge resolutie, gigapixelopname of een opname in het buitenland, worden steeds vergoed door jou als contentpartner.

Ik ben partner van artinflanders.be. Voor welke digitaliseringsopdrachten voor artinflanders.be kan ik beroep doen op de budgetten van meemoo?

Wanneer je geen contentpartner van meemoo bent, maar wel partner van artinflanders.be, dan kan je topstukken uit jouw collectie laten digitaliseren voor artinflanders.be met het budget van meemoo. Dit is afhankelijk van het aantal opnamedagen dat nodig is en van de budgettaire beperkingen.

Wil je nog andere collectiestukken laten digitaliseren die geen topstukken zijn, dan worden de kosten door jou vergoed.

Wil je weten wat het verschil is tussen een contentpartner van meemoo en een partner van artinflanders.be? Lees dan dit artikel.

Ik ben nog geen contentpartner van meemoo of partner van artinflanders.be. Voor welke digitaliseringsopdrachten voor artinflanders.be kan ik beroep doen op de budgetten van meemoo?

Wil je een topstuk laten digitaliseren voor artinflanders.be, dan wordt je na het ondertekenen van de overeenkomst partner van artinflanders.be. Daarna wordt de digitalisering van het topstuk gefinancierd met de budgetten van meemoo, afhankelijk van het aantal opnamedagen dat nodig is en de budgettaire beperkingen. Andere aanvragen voor digitalisering van kunstwerken en erfgoedobjecten zullen door jou als museum of erfgoedinstelling zelf gefinancierd worden.

Ben je een erkend museum en word je een nieuwe contentpartner van meemoo? Dan kan je beroep doen op de volledige dienstverlening voor artinflanders.be.

 

Kan ik de beelden uit mijn collectie delen op mijn eigen platform?

De kunstwerken en erfgoedobjecten die wij laten digitaliseren, worden niet enkel duurzaam bewaard en gearchiveerd, maar ook ontsloten op het online platform van artinflanders.be. Afhankelijk van de correcte licenties, worden de foto’s er als gratis downloads aangeboden. In dit artikel lees je meer over de verschillende licenties die gebruikt worden op artinflanders.be.

Op eenvoudig verzoek kunnen de beelden die voor artinflanders.be gedigitaliseerd worden ook bezorgd worden aan jou als contentpartner van meemoo of partner van artinflanders.be.
Contacteer Yfa, Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be, om samen te bekijken hoe de door jou aangevraagde beelden het makkelijkste tot in jouw online collectie geraken.

Wat moet ik vermelden bij de beelden van artinflanders.be?

We vragen jou als collectiebeheerder om de fotograaf en de URL www.artinflanders.be te vermelden bij de beelden.

Voor een werk in publiek domein ziet de vermelding er als volgt uit:

https://artinflanders.be/nl/kunst/oude-dame-met-maskers
Oude dame met maskers door James Ensor
Collectie MSK Gent, www.artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens
Licentie CC0

Wil je weten hoe je vermeldingen moet opstellen voor werken in het publiek domein en voor kunstwerken of foto's die onder auteursrecht vallen? Lees dan dit artikel.

 

Wanneer worden mijn beelden gratis verspreid en wanneer niet?

Waarom staat er naast sommige afbeeldingen geen downloadknop?

Bij afbeeldingen van kunstwerken waarvan de kunstenaar nog leeft of nog geen zeventig jaar overleden is, wordt het werk momenteel beschermd door het auteursrecht. Is een kunstwerk auteursrechtelijk beschermd, dan mag het beeld enkel gebruikt worden als de gebruiker beroep kan doen op een uitzondering op het auteursrecht - zoals de uitzondering van de privékopie of de onderwijs- en wetenschapsuitzondering.

Kan de gebruiker geen beroep doen op een uitzondering, dan is het niet toegestaan om het beeld te publiceren en verder te verspreiden. Wil de gebruiker dit toch, dan moet hij contact opnemen met de rechthebbende en schriftelijke toestemming verkrijgen. De rechthebbende kan de auteur, erfgenamen of lasthebbers, of een beheersvennootschap zoals SABAM zijn.

Deze afbeeldingen kunnen dus niet gedownload worden op artinflanders.be.

Kunnen alle andere afbeeldingen uit het publiek domein (en dus zonder auteursrecht) gratis gedownload worden?

24E584D0-FC50-4FE1-8579-F060D9142741.jpegAlle afbeeldingen van kunstwerken en erfgoedobjecten waar geen auteursrecht meer op rust, kunnen gedownload worden. Let wel op: afhankelijk van de licentie (die vermeld staat naast de foto op de detailpagina) hangen er voorwaarden vast aan het gebruik.

Wat betekenen de licenties die naast de afbeelding staan?

Bij elke afbeelding die kan worden gedownload, staat een Creative Commons-rechtenverklaring of licentie vermeld. Die geeft aan wat een gebruiker mag doen met de downloads. Als dienstverlenende organisatie probeert meemoo de afbeeldingen zo vrij mogelijk ter beschikking te stellen.

Bij werken waarop geen auteursrechtelijke bescherming meer rust, houden we rekening houden met jouw wensen. Jij bepaalt onder welke rechtenverklaring of licentie we de afbeeldingen van jouw erfgoedobjecten kunnen en mogen vrijgeven. Dit betekent dat de rechtenverklaring of licentie per collectie en zelfs per erfgoedobject kan verschillen.

>> Meer over rechtenverklaringen en licenties

Wat voor beeld krijgt een gebruiker bij een gratis download?

Bij een gratis download ontvangt de gebruiker een JPEG-bestand van 2500 x 2500 pixels.

Wat als een gebruiker een groter beeldbestand nodig heeft?

Naast de JPEG-bestanden beschikken we ook over grote TIFF-bestanden die bedoeld zijn voor professioneel gebruik. Die zijn ongeveer 5900 x 8500 pixels groot en kunnen aangevraagd worden via info@artinflanders.be. Bij de aanvraag brengen we de gebruiker op de hoogte van de aanwezige intellectuele rechten of andere beperkingen op deze werken, en de implicaties hiervan op het hergebruik.

Benieuwd wat je als partner precies mag doen met de beelden van andere partners? Je komt het hier te weten.

 

Hoe pas ik de metadata van de beelden uit mijn collectie aan?

Je hebt als contentpartner van meemoo of als partner van artinflanders.be foto’s van kunstwerken uit jouw collectie in het meemoo-archiefsysteem zitten en wil de metadata aanpassen. Maar hoe begin je daar nu aan, en wat moet je juist doen? Wij helpen je op weg.

Ik ben contentpartner van meemoo en heb een eigen tenant in het archiefsysteem

Momenteel werken we hard aan de mogelijkheid om de beelden van jouw collectiestukken die gemaakt zijn voor artinflanders.be in je tenant te laten verschijnen. Zo kan je als contentpartner in de toekomst je eigen metadata beheren. In een eerste fase zullen enkel de nieuw gemaakte beelden doorstromen naar jouw tenant in het meemoo-archiefsysteem, daarna migreren we al je bestaande beelden van de tenant van artinflanders.be naar je eigen tenant. De vernieuwingen worden in de loop van 2023 verwacht: we houden je op de hoogte.

In de tussentijd blijven je beelden op de tenant van artinflanders.be staan, waar wij instaan voor het uploaden en aanpassen van metadata. Hoe lever je correcte metadata aan? Dit kan op verschillende manieren:

 1. Je bezorgt ons een export uit de database van jouw organisatie.
 2. Je contacteert Yfa, Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be, met de vraag of ze je het sjabloon van artinflanders.be bezorgt. Daarin kan je de correcte metadata aanvullen.
 3. Je bezorgt Yfa de metadata die je hebt verzameld in een excelsheet of een csv-document. Zij zal de gegevens uploaden en controleren of de metadata correct zijn doorgestroomd in het meemoo-archiefsysteem.

Ik ben een partner van artinflanders.be

Ben je partner van artinflanders.be, dan staan de foto’s van jouw collectiestukken op de tenant van artinflanders.be in het meemoo-archiefsysteem. Dit wil zeggen dat wij instaan voor het uploaden en aanpassen van de metadata van jouw collectie. Hoe lever je correcte metadata aan? Dit kan op verschillende manieren:

 1. Je bezorgt ons een export uit de database van jouw organisatie.
 2. Je contacteert Yfa, Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be, met de vraag of ze je het sjabloon van artinflanders.be bezorgt. Daarin kan je de correcte metadata aanvullen.
 3. Je bezorgt Yfa de metadata die je hebt verzameld in een excelsheet of een csv-document. Zij zal de gegevens uploaden en controleren of de metadata correct zijn doorgestroomd in het meemoo-archiefsysteem.

 

Kan ik mijn collectiestukken als gigapixelopname laten digitaliseren?

Gigapixelopnames zijn foto’s met zeer veel pixels: minstens één miljard. Het voordeel is dat ze enorm kleine details van kunstwerken kunnen weergeven. Ze worden gemaakt voor onderzoeksdoeleinden, om details te publiceren of om reproducties te maken op ware grootte, of zelfs nog groter.

Hoe worden gigapixelopnames gemaakt?

Voor gigapixelopnames worden schilderijen verdeeld in verschillende delen, die elk apart gefotografeerd worden. Achteraf worden al deze beelden aan elkaar 'genaaid' tot één groot geheel. Dit resulteert in een beeld van meerdere gigabytes. De bestanden zijn zo groot dat ze enkel met gespecialiseerde programma’s geopend kunnen worden. Voor ontsluiting op ons online platform worden er afgeleide JPEG-bestanden gemaakt.

Het maken van gigapixelopnames en de bewerking achteraf is tijdrovender en complexer dan gewone digitalisering van kunstwerken. Omdat de prijs van gigapixelopnames hoger ligt dan die van andere digitaliseringstechnieken die we hanteren, valt dit onder de betalende dienstverlening.

In dit artikel lees je meer over de budgetten van meemoo voor de digitalisering voor artinflanders.be. 

Welke werken kunnen als gigapixel gefotografeerd worden?

Welke kunstwerken er als gigapixelopname gefotografeerd worden, bepaal je zelf. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren naar aanleiding van:

 • een nieuwe publicatie met veel details van de kunstwerken;
 • een reproductie op groot formaat zoals een affiche;
 • een webapplicatie waar ingezoomd kan worden op de foto.

Het kan zijn dat er bepaalde werken in je collectie zitten die zich meer lenen tot gigapixelopnames dan andere werken. Voor grote schilderijen of werken met veel details, zoals bij Jheronimus Bosch of Jan van Eyck, zijn gigapixelopnames vaak een echte meerwaarde.

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van gigapixelopnames voor een specifiek werk, of wil je samen bekijken welke werken uit jouw collectie zich zouden lenen tot zo’n opnames? Contacteer dan Yfa, de Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be.

 

Waar moet ik op letten om een correcte bronvermelding op te stellen?

Wil je een beeld verspreiden dat via artinflanders.be ontsloten wordt, dan moet je rekening houden met de regels rond bron- en/of naamsvermelding. Hieronder lees je het verschil tussen de twee, en ontdek je in welke gevallen een vermelding verplicht is.

Wat is een bronvermelding?
Een bronvermelding is een korte verklaring voor gebruikers met de identificatie van het werk en waar het bewaard wordt. Het bestaat uit de titel van het werk, de naam van de kunstenaar en de collectie. Het vermelden van een bron is niet altijd verplicht, maar is wel altijd een goede gewoonte - zeker als organisatie in de erfgoedsector.

Wat is een naamsvermelding?
Een naamsvermelding is een korte verklaring voor gebruikers met de identificatie van de fotograaf en de beeldbank die de beelden verspreid. Het bestaat uit de naam van de fotograaf en een vermelding van www.artinflanders.be. Het vermelden van de namen is niet altijd verplicht, maar ook in dit geval heeft de erfgoedsector uiteraard een voorbeeldfunctie.

Wanneer is het vermelden van een bron en/of van een naam verplicht?

 • Het kunstwerk valt onder auteursrecht

Voor gebruik van afbeeldingen van kunstwerken die momenteel beschermd worden door het auteursrecht, moet een licentie met de rechthebbende of met een beheersvennootschap zoals SABAM afgesloten worden. Naast de bronvermelding is het verplicht om © SABAM op te nemen. Naamsvermelding van de fotograaf en artinflanders.be worden op prijs gesteld.
Dit kan er als volgt uitzien (wat in het rood staat, is verplicht):

https://artinflanders.be/nl/kunst/prova-car :
Prova car door Panamarenko,
Collectie Vlaamse Gemeenschap, www.artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens
Licentie © SABAM Belgium 2021

 • De foto valt onder auteursrecht

Er kan ook auteursrecht rusten op de foto zelf, wanneer het gaat om een afbeelding van een 3D-object. Je mag de fotografische reproductie van dit werk enkel gebruiken als je de contractuele voorwaarden respecteert. In dit geval is naamsvermelding van de fotograaf verplicht. Een vermelding ziet er dan als volgt uit (wat in het rood staat, is verplicht):

https://artinflanders.be/nl/kunst/lampetkan-0 :
Lampetkan door Brabant,
collectie Kasteel van Gaasbeek, www.artinflanders.be, fotograaf Dominique Provost
Licentie CC BY-NC-ND 4.0

 • Het kunstwerk is publiek domein

Bij afbeeldingen van erfgoedobjecten en kunstwerken uit het publiek domein is een bron- en naamsvermelding niet verplicht, maar wordt het wel op prijs gesteld. Voorbeeld:

https://artinflanders.be/nl/kunst/oude-dame-met-maskers
Oude dame met maskers door James Ensor
Collectie MSK Gent, www.artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens
Licentie CC0

 • Het kunstwerk is Publiek Domein, maar mét restricties

Bij afbeeldingen van erfgoedobjecten en kunstwerken uit het publiek domein maar met restricties, koppelt de collectiebeheerder van dit erfgoedobject een aantal voorwaarden aan het hergebruik van de afbeelding. Deze licentie heet CC-BY-NC-ND 4.0. Hierbij is vermelding van de collectie-eigenaar verplicht. Naamsvermelding van de fotograaf en artinflanders.be is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. Voorbeeld (wat in het rood staat, is verplicht):

https://artinflanders.be/nl/kunst/de-kruisafneming-3:
De Kruisafneming door Peter Paul Rubens
Collectie Onze-Lieve-Vrouwekathedraal Antwerpen, www.artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens
Licentie CC BY-NC-ND 4.0

 

Kan ik als contentpartner van meemoo ook beeldmateriaal ontsluiten via artinflanders.be?

Op het online platform artinflanders.be ontsluiten we foto’s van kunstwerken en erfgoedobjecten. Het aanbod bestaat uit collecties van partners van artinflanders.be en contentpartners van meemoo.

Ben je al contentpartner van meemoo, en heb je ook interesse om jouw kunst- en erfgoedcollectie te ontsluiten op artinflanders.be? Dan kan je je reeds gedigitaliseerde kunstwerken toegankelijk maken via het online platform, of beroep doen op de digitaliseringsdienstverlening voor artinflanders.be. Daarvoor moet je eerst het Art in Flanders-addendum aan je samenwerkingsovereenkomst met meemoo ondertekenen. Neem hiervoor contact op met je accountmanager.

Mijn collectie heeft zelf al kunstwerken of erfgoedobjecten laten digitaliseren

Heb je zelf al collectiestukken laten digitaliseren, dan kan je die aanleveren aan meemoo om te ontsluiten op artinflanders.be. Neem daarvoor contact op met Yfa, Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be.

Lever je foto's aan, dan zullen die in eerste instantie via de tenant van artinflanders.be in het meemoo-archiefsysteem gearchiveerd worden. Van daaruit stromen ze door naar artinflanders.be. Momenteel werken we hard om dit te veranderen: in de loop van 2023 zullen je foto's in je eigen tenant terechtkomen. We houden je op de hoogte.

Ik ben contentpartner van meemoo maar mijn collectie is nog niet gedigitaliseerd

Als je als museum en contentpartner van meemoo beroep wil doen op de dienstverlening digitalisering voor artinflanders.be, kan je contact opnemen met jouw accountmanager. Zij zal je meer informatie geven over het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst van contentpartners.

Vervolgens bespreek je de volgende stappen voor de digitalisering met Yfa, Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be. In dit artikel lees je welke stappen je moet ondernemen om je collectie te laten digitaliseren voor artinflanders.be.

 

Wat mag ik doen als partner van artinflanders.be met beeldmateriaal uit andere collecties?

Wil je beeldmateriaal uit andere collecties gebruiken, dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen kunstwerken die tot het publiek domein behoren en werken waarop auteursrecht rust. Bij afbeeldingen van werken uit het publiek domein kunnen bovendien bepaalde restricties opgelegd worden door de collectie. Voor afbeeldingen van kunstwerken met auteursrecht - waarbij de kunstenaar nog geen 70 jaar is overleden - gelden andere regels.

Publiek domein

Afbeeldingen van erfgoedobjecten en kunstwerken uit het publiek domein kan je gratis gebruiken voor alle doeleinden. JPEG-afbeeldingen kan je rechtstreeks online downloaden, TIFF-afbeeldingen kan je opvragen via info@artinflanders.be.

Publiek domein met restricties

Afbeeldingen van erfgoedobjecten en kunstwerken uit het publiek domein maar met restricties, kunnen gebruikt worden conform de restricties. Meer informatie over licenties en wat je mag doen met de beelden, vind je hier.

Ook hier geldt dat je JPEG-afbeeldingen zelf online kan downloaden en dat je TIFF-afbeeldingen kan opvragen via info@artinflanders.be. Na goedkeuring van de collectiebeheerder kan je de afbeeldingen gebruiken voor eigen publicaties waarvan je zelf de verantwoordelijke uitgever bent.

Afbeeldingen van erfgoedobjecten en kunstwerken beschermd door auteursrecht

Bij afbeeldingen van kunstwerken waarvan de kunstenaar nog leeft of nog geen zeventig jaar overleden is, wordt het werk beschermd door het auteursrecht. Dit betekent dat je het beeld enkel mag gebruiken als je een beroep kan doen op een uitzondering op het auteursrecht, zoals de uitzondering van de privékopie of de onderwijs- en wetenschapsuitzondering.

Kom je in aanmerking voor een uitzondering op het auteursrecht, dan kan je TIFF-afbeeldingen opvragen via info@artinflanders.be.

Kan je geen beroep doen op een uitzondering, dan is het niet toegestaan om het beeld te publiceren en verder te verspreiden. Wanneer je dit toch wil, moet je contact opnemen met de rechthebbende en schriftelijke toestemming verkrijgen. De rechthebbende is - afhankelijk van werk tot werk - de auteur, erfgenamen of lasthebbers, of een beheersvennootschap zoals SABAM.

Wanneer je het beeld toch onrechtmatig zou gebruiken, dan dien je meemoo te vrijwaren tegen alle schade die wij hierdoor zouden lijden als gevolg van auteursrechtelijke aanspraken van derden.

Foto’s beschermd door auteursrecht

Er kan ook auteursrecht rusten op de foto, bijvoorbeeld als het gaat om een afbeelding van een 3D-object zoals een vaas, sculptuur of preekstoel. Je kan de afbeelding gebruiken op voorwaarde dat je de licentie vermeldt die je terugvindt op artinflanders.be bij de afbeelding in kwestie.

Ook in dit geval kan je de JPEG-afbeeldingen online downloaden, en de TIFF-afbeeldingen opvragen via info@artinflanders.be.

 

Welke afspraken moet ik maken met de fotograaf die mijn collectie komt digitaliseren voor artinflanders.be?

Om de digitalisering van kunstwerken uit jouw collectie zo vlot mogelijk te laten verlopen, moeten er op voorhand een aantal afspraken gemaakt worden. Het merendeel spreek je af Yfa, Projectmanager Digitalisering voor artinflanders.be. Voor specifieke praktische afspraken verwijzen we je rechtstreeks door naar de fotograaf.

Welke afspraken maak ik met artinflanders.be?

Je maakt samen met Yfa afspraken over de fotosessie die in jouw collectie zal doorgaan. Ligt de datum vast, dan stem je samen af over het aantal kunstwerken dat gefotografeerd zal worden, de locatie en de nodige metadata van de collectiestukken. In dit artikel kom je meer te weten over de planning en voorbereiding voor de digitalisering van kunstwerken.

Wij staan in voor het contact met de fotograaf en nemen organisatorische taken of afspraken zoveel mogelijk op ons. Zo kan jij je kan focussen op de collectie en de metadata.

Welke afspraken maak ik met de fotograaf?

Wij staan zoveel mogelijk in voor de communicatie met de fotograaf, maar soms zijn er praktische onderwerpen die je best onderling bespreekt. Zo neem je voor het opnamemoment best contact op met de fotograaf om de bereikbaarheid van je collectie te bespreken, net zoals parkeergelegenheid. Je kan dan ook doorgeven wie van je medewerkers tijdens het opnamemoment aanwezig is en de fotograaf kan assisteren, of wie standby staat om de opnames de dag zelf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zet Yfa (Projectmanager Digitalisering) steeds in CC in je mailverkeer met de fotograaf, zo is iedereen op de hoogte van de afspraken.

Voor andere afspraken of verzoeken voor de opnamedag of de selectie van de te digitaliseren kunstwerken, kan je terecht bij Yfa.

 

Wat zijn de technische specificaties van de foto’s die gemaakt worden voor artinflanders.be?

Meemoo staat in voor een duurzame archivering van de bestanden in ons archiefsysteem. Daarom moeten de foto’s die voor artinflanders.be worden gemaakt voldoen aan bepaalde technische vereisten. Zo zijn we steeds zeker van de kwaliteit van de foto’s, door welke fotograaf ze ook gemaakt zijn.

Welke bestandsformaten worden gearchiveerd voor artinflanders.be?

Foto’s kunnen in verschillende bestandsformaten aangeleverd worden. De meest courante formaten zijn TIFF- en JPEG-bestanden. Voor zwaardere bestanden worden de foto’s aangeleverd als PSB-bestanden. Deze foto’s bestaan uit meerdere gigabytes en kunnen enkel geopend worden in Adobe Photoshop.

Welke richtlijnen hanteren we voor de fotografie?

Voor de standaarden van een digitaal beeld hanteren we Metamorfoze versie 1.01 januari 2012. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Nederland voor de digitalisering van 2D-objecten. Ze bevatten technische criteria en toleranties voor de objectieve beoordeling van digitaal beeldmateriaal. De fotografen die collectiestukken digitaliseren voor artinflanders.be moeten zich dus houden aan de opgegeven kleurruimte, bitdiepte, witbalans enzovoort.

Hieronder lichten we enkele richtlijnen toe, en koppelen we ze aan het praktisch belang voor de beelden van artinflanders.be.

Kleurnauwkeurigheid

Om kunstvoorwerpen zo goed mogelijk te digitaliseren is het belangrijk dat de foto’s voldoen aan de kleurnauwkeurigheid en tonale weergave volgens de Metamorfoze-richtlijnen. Daarom gebruiken de fotografen die jouw collectiestukken digitaliseren voor artinflanders.be steeds kleurkaarten of technische testkaarten.

Kleurruimte en bitdiepte

Zonder al te technisch in te gaan op de onderdelen van digitale fotobestanden, zijn de begrippen van kleurruimte en bitdiepte toch belangrijk om even te belichten. De kleurruimte bepaalt namelijk voor welk eindproduct de foto geschikt is.

De hoofdbestanden voor meemoo - de TIFF-bestanden die de fotografen aanleveren - moeten geleverd worden in de kleurruimte eciRGBv2. De kleuren zijn in deze kleurruimte zo opgebouwd dat de tonale verschillen goed door het menselijke oog kunnen worden waargenomen. Deze kleurruimte is ideaal voor bestanden die in drukwerk gebruikt zullen worden.

De bitdiepte (of kleurdiepte) heeft een invloed op de verschillende kleuren en schakeringen die in een foto kunnen zitten. De hoofdbestanden voor meemoo worden steeds in 16-bit aangeleverd.

Belichting

Tijdens het fotograferen meet de fotograaf de belichting en tonale weergave. De perfecte belichting wordt afgesteld met behulp van diafragma, sluitertijd en de positie van de belichting. Het belichten en afstellen is steeds een niet-invasieve handeling.

Wil je meer weten over de technische specificaties van de foto’s voor artinflanders.be of over de Metamorfoze-richtlijnen die de fotografen volgen? Aarzel niet om Yfa, Projectleider Digitalisering voor artinflanders.be te contacteren.