circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Structureel samenwerken

Samen met heel wat organisaties uit cultuur, media en overheid stellen we Vlaams archiefmateriaal veilig en maken we het toegankelijk. Dit doen we in verschillende types samenwerkingen: van structureel tot projectmatig. Daarnaast doen we aan adviesverlening. Wil je een structurele samenwerking aangaan? In dit artikel ontdek je of en op welke manier dat kan.

Alles over hoe we samenwerken

  Om diensten als digitalisering, archivering, digitaal beheer en het toegankelijk maken van content duurzaam uit te voeren, gaan we structurele samenwerkingen aan.

 


Dienstverlening voor contentpartners

Wat?

Contentpartners zijn organisaties die ons hun content toevertrouwen, deelnemen aan digitaliseringsprojecten en/of hun digitaal materiaal laten instromen in ons archiefsysteem. Hierbij worden de nodige afspraken gemaakt rond de online toegankelijkheid van het materiaal.

In welke trajecten kan je als contentpartner instappen?

 • We digitaliseren samen met jou jouw audiovisueel materiaal.
 • We digitaliseren, bewaren en ontsluiten erfgoedobjecten, kunstwerken en topstukken die in bewaring zijn bij erkende musea.
 • We archiveren gedigitaliseerde – of reeds digitale – collecties op een duurzame manier.
 • We zetten ons in voor de toegankelijkheid en maatschappelijke valorisatie van jouw content - in onderling akkoord.

Andere type dragers worden op dit ogenblik in kader van projecten gedigitaliseerd, maar behoren vooralsnog niet tot onze structurele werking.

Voor wie?

De volgende types organisaties komen in aanmerking om contentpartner te worden:

 • omroepen (regionale en landelijke zenders);
 • structureel gesubsidieerde en/of erkende collectiebeherende cultureelerfgoedinstellingen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet;
 • structureel gesubsidieerde erfgoedcellen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet*;
 • structureel gesubsidieerde podiumkunstenorganisaties in het kader van het Kunstendecreet;
 • stadsarchieven van de centrumsteden;
 • Vlaamse overheidsinstellingen: Vlaams Parlement en Vlaamse administraties.

Meer over hoe deze samenwerking verloopt

*Voor erfgoedcellen nemen we momenteel geen digitalisering op.

 


Betalende dienstverlening

Wat?

Niet-commerciële organisaties die (meestal) geen contentpartner willen of kunnen worden, maar wel nood hebben aan onze diensten, kunnen hier tegen betaling gebruik van maken. Ze kunnen beroep doen op:

 • duurzame opslag - dit zijn onze dienstenafnemers;
 • specifieke kennisprojecten;
 • de vraag naar fotografische reproductie op een resolutie die we niet online ter beschikking stellen.

Voor wie?

Niet-commerciële organisaties die niet tot onze contentpartners gerekend worden, of een bestaande contentpartner die een uitzonderlijke dienst of dienst op maat vraagt. Onder een uitzonderlijke dienst verstaan we bijvoorbeeld een fotografische registratie van een beeld met enscenering of de opslag van onderzoeksdata.

Meer info

 


Dienstverlening voor topstukken

Wat?

Organisaties die een topstuk in hun bewaring hebben, kunnen gebruik maken van onze dienstverlening rond het digitaliseren, bewaren en ontsluiten van topstukken. In een dergelijke samenwerking worden kwalitatieve fotografische reproducties in hoge resolutie gemaakt.

Voor wie?

Contentpartners die geen erkende musea zijn en die topstukken in de collectie hebben, maar ook breder dan dat (bvb. een kerkfabriek).

Meer info

Kom je niet in aanmerking voor digitalisering en ontsluiting via artinflanders.be? Doe beroep op onze betalende dienstverlening.

 


Dienstverlening voor educatieve partners

Wat?

Dit type partner werkt structureel of projectmatig met ons samen om hun onderwijsaanbod te verrijken.

Voor wie?

Educatieve partners zoals bijvoorbeeld educatieve uitgeverijen, Mediawijs of Klascement.

Meer info

 

Interesse in een ander type samenwerking?