circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Timing van de nieuwe erfgoeddatabank

Momenteel zitten we volop in de aanbestedingsprocedure. We werken hard aan het opstellen van het bestek, samen met enkele vertegenwoordigers van (toekomstige) klanten. Dit zal een groot deel van 2023 innemen. In het najaar hopen we een finaal product en leverancier te kunnen kiezen. In meer detail ziet het verdere verloop er na het voortraject en de analysefase (2018-2022) als volgt uit:

  • 2023
    In deze fase wordt het dienstverleningsmodel verder scherpgesteld, en starten we de aanbestedingsprocedure op. Na de keuze voor een leverancier, kunnen we starten aan de implementatie.
  • 2024
    We werken verder aan de implementatie van het nieuwe systeem, starten de eerste datamigraties op en maken werk van het uitbouwen van een community. We zorgen voor de nodige begeleiding van de gebruikers bij de migraties en ingebruikname van de nieuwe systemen, opleidingen, communicatie…
  • 2025-...
    Hierna ligt de focus op de verdere uitrol van het systeem en het stopzetten van de huidige erfgoeddatabanken

Highlevel_tijdslijn__12_.png

 

Opmerking: enkel wanneer de nieuwe systemen als alternatief voor Erfgoedinzicht en Erfgoedplus operationeel zijn en de migratie is gebeurd, zullen de twee huidige platformen afgebouwd worden.

 


 

 Iets niet helemaal helder? Voor al je vragen en opmerkingen over de Vlaamse erfgoeddatabanken in de toekomst kan je contact opnemen met support@meemoo.be of projectleider tinneke.declerq@meemoo.be.