circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Timing van de nieuwe erfgoeddatabank

Met de keuze voor MuseumPlus begin 2024, komt het project in een stroomversnelling. In meer detail ziet het verdere verloop er na het voortraject, de analysefase en de aanbestedingsprocedure (2018-2023) als volgt uit:

  • 2024
    We maken afspraken met zetcom, en werken hierna een eerste prototype uit. In pilootprojecten vinden de eerste migraties plaats. De huidige erfgoeddatabanken Erfgoedplus en Erfgoedinzicht onder meemoo’s beheer blijven werkzaam. Ondervind je problemen met de huidige systemen? Je kan ons bereiken via erfgoeddatabanken@meemoo.be.
  • 2025-...
    Hierna ligt de focus op de verdere uitrol van het systeem, overige datamigraties en het stopzetten van de huidige erfgoeddatabanken. Bij de datamigraties en de ingebruikname van het nieuwe systeem zorgen we voor de nodige begeleiding voor jou als gebruiker. tijdlijn erfgoeddatabank_FINAALECHT_nieuwsbrief.png

Ben je op dit moment geen gebruiker van Erfgoedinzicht of Erfgoedplus, maar overweeg je in te stappen in de toekomstige erfgoeddatabank? We verwelkomen je graag nadat alle migraties zijn afgerond. Vermoedelijk is dit vanaf 2026.

 

Opmerking: enkel wanneer het nieuwe collectiebeheersysteem operationeel is en de migratie is gebeurd, zullen de twee huidige platformen afgebouwd worden.

 


 

 Iets niet helemaal helder? Voor al je vragen en opmerkingen kan je contact opnemen met  support@meemoo.be of projectmanager tinneke.declerq@meemoo.be.