circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Op de hoogte en betrokken blijven

Interesse in onze projectnieuwsbrief?

 Geen enkele update missen over de Vlaamse erfgoeddatabanken? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt max. 4 keer per jaar een projectupdate waarin we een terug- en vooruitblik delen. Een overzicht van de uitgestuurde nieuwsbrieven:

  • 24 juni 2022 - lees 'm hier
    In deze eerste nieuwsbrief namen we je me in de plannen (timing, concept, prijskaartje en wat met de huidige databanken) en de huidige stand van zaken. We gingen daarnaast dieper in op hoe wij jou betrekken in dit traject en wat de aanpak van de focus- en klankbordgroepen is.

  • 25 oktober 2022 - lees 'm hier
    De focus van de tweede nieuwsbrief lag op het verslag van de bijeenkomsten van de focus- en klankbordgroepen. We lichtten de grootste aandachtspunten en bijkomende vervolgacties uit. Daarnaast komt de klankbordgroep voor een vierde keer samen!

 


Word je graag betrokken?

Om tot een goed resultaat te komen, houden we in iedere fase van het project zoveel mogelijk rekening met de feedback van de gebruikers. Wil je nauwer betrokken worden? Neem dan deel aan een focusgroep of klankbordsessie. Houd hiervoor de website van meemoo in de gaten.

Wat is de aanpak van de focusgroepen?

 Het doel van een focusgroep? Feedback op de analyse verzamelen en aanleveren van use cases.

Een eerste reeks focusgroepen, onderverdeeld in 8 thema’s, vond plaats in mei en juni 2022. Aan de hand van honderden stellingen, gebaseerd op de data-analyse uit de bestaande databanken, verkenden we concrete use cases en ambities. Dat deden we door het voorleggen van stellingen of vragen als:

  • “Als registrator voor en met een collectiehoudende organisatie heb ik nood aan standplaatsbeheer in de nieuwe applicatie voor collectieregistratie.”
  • “Als registrator voor en met een collectiehoudende organisatie voer ik de data over één object in meerdere bewegingen in (bv. invoer & review voor het opslaan / publiceren).”
  • “Wat doen we met metadata bij een afgestoten object?”

Je kon kiezen uit volgende thema’s:

 

 

 

 

basisregistratie

uitgebreide registratie

beeldbeheer

bibliotheekrecords

archiefrecords

aggregatie

collectievenster binnen je eigen website

gebruik open data

Wil je instappen in de klankbordgroep?

 Het doel van een klankbordsessie? Meedenken over en reviewen van het geleverde werk.

Tijdens een klankbordsessie denk je inhoudelijk mee over het project en kan je feedback leveren op de output van de focusgroepen. Kon je niet bij de reeds afgelopen sessies van de klankbordgroep zijn (mei en juni 2022), maar wil je verderop in het traject graag deelnemen? Je bent meer dan welkom! Stuur een mailtje naar tinneke.declercq@meemoo.be en we zetten je op de lijst.

Kan je niet deelnemen, maar ben je wel benieuwd naar het verloop? Op het partnerportaal vind je onder Werkgroepen en Overlegstructuren de behandelde topics terug.

Naar het verslag van de eerste reeks focus- en klankbordgroepen

 

 Iets niet helemaal helder? Voor al je vragen en opmerkingen over de Vlaamse erfgoeddatabanken in de toekomst kan je contact opnemen met support@meemoo.be of projectleider tinneke.declerq@meemoo.be.

Meer lezen: