circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Op de hoogte en betrokken blijven

Interesse in onze projectnieuwsbrief?

 Geen enkele update missen over de Vlaamse erfgoeddatabanken? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt max. 4 keer per jaar een projectupdate waarin we een terug- en vooruitblik delen. Een overzicht van de uitgestuurde nieuwsbrieven:

 • 18 april 2023 - lees 'm hier
  De zoektocht naar een leverancier is eind maart volop van start gegaan met de publicatie van een selectieleidraad. Ook zijn we op zoek naar een functioneel analist, en kan je je tot 2 mei kandidaat stellen als pilootgebruiker van het nieuwe collectiebeheersysteem.

 • 6 februari 2023 - lees 'm hier
  In deze derde nieuwsbrief konden we de nieuwe scope van het project eindelijk aan jullie voorstellen. Ook keken we naar de toekomst - want bij een nieuwe scope hoort een geüpdatete tijdlijn.

 • 25 oktober 2022 - lees 'm hier
  De focus van de tweede nieuwsbrief lag op het verslag van de bijeenkomsten van de focus- en klankbordgroepen. We lichtten de grootste aandachtspunten en bijkomende vervolgacties uit. Daarnaast komt de klankbordgroep voor een vierde keer samen!

 • 24 juni 2022 - lees 'm hier
  In deze eerste nieuwsbrief namen we je me in de plannen (timing, concept, prijskaartje en wat met de huidige databanken) en de huidige stand van zaken. We gingen daarnaast dieper in op hoe wij jou betrekken in dit traject en wat de aanpak van de focus- en klankbordgroepen is.


Wie zetelt in de werkgroep bestek?

Een bestek uitschrijven en nadien de voorstellen vergelijken, dat doen we natuurlijk niet alleen. Daarom krijgen we hulp van een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de huidige en geïnteresseerde gebruikers. Er waren veel kandidaten, daarom zal niet iedere vertegenwoordiger eenzelfde rol opnemen. Wie zijn duit in het zakje doet?

 • Annelies De Mey - Design Museum
 • Annelies Valgaeren - Musea en Erfgoed Stad Antwerpen
 • Hilke Arijs - erfgoedcel ZENDER
 • Stijn Peeters - Mu.ZEE
 • Christoph Coevoet - Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Bram Wiercx - FARO
 • Livia Snauwaert - Erfgoedcel Brugge (nazicht bestek)
 • Olivier Van D’huynslager - Design Museum (nazicht bestek)
 • Camille Reynders - SMAK (nazicht bestek)
 • Thomas Desmedt - Huis van Alijn en Industriemuseum (nazicht bestek)
 • An Verbruggen - Musea Brugge (nazicht bestek)

In de gunningsfase schuift er ook nog een expert mee aan de jurytafel.

 


Word je graag betrokken?

Om tot een goed resultaat te komen, houden we in iedere fase van het project zoveel mogelijk rekening met de feedback van de gebruikers. Wil je nauwer betrokken worden? Neem dan deel aan een focusgroep of klankbordsessie, of stel je kandidaat als pilootgebruiker. Houd hiervoor de website van meemoo en onze nieuwsbrief in de gaten.

Oproep pilootgebruikers

Om in 2024 een snelle opstart te garanderen, zijn we op zoek naar enkele pilootgebruikers. Als pionier op het nieuwe collectiebeheersysteem zal je samen met ons je metadata en beelden migreren, en het systeem uitvoerig op de proef stellen. Jouw ervaringen zijn een grote meerwaarde voor ons en voor je collega-gebruikers, want ze effenen het pad voor alle toekomstige migraties. Je kan je organisatie nog kandidaat stellen tot 2 mei via deze link.

Wat is de aanpak van de focusgroepen?

 Het doel van een focusgroep? Feedback op de analyse verzamelen en aanleveren van use cases.

Een eerste reeks focusgroepen, onderverdeeld in 8 thema’s, vond plaats in mei en juni 2022. Aan de hand van honderden stellingen, gebaseerd op de data-analyse uit de bestaande databanken, verkenden we concrete use cases en ambities. Dat deden we door het voorleggen van stellingen of vragen als:

 • “Als registrator voor en met een collectiehoudende organisatie heb ik nood aan standplaatsbeheer in de nieuwe applicatie voor collectieregistratie.”
 • “Als registrator voor en met een collectiehoudende organisatie voer ik de data over één object in meerdere bewegingen in (bv. invoer & review voor het opslaan / publiceren).”
 • “Wat doen we met metadata bij een afgestoten object?”

Je kon kiezen uit volgende thema’s:

 

 

 

 

basisregistratie

uitgebreide registratie

beeldbeheer

bibliotheekrecords

archiefrecords

aggregatie

collectievenster binnen je eigen website

gebruik open data

Wil je instappen in de klankbordgroep?

  Het doel van een klankbordsessie? Meedenken over en reviewen van het geleverde werk.

Tijdens een klankbordsessie denk je inhoudelijk mee over het project en kan je feedback leveren op de output van de focusgroepen. Kon je niet bij de reeds afgelopen sessies van de klankbordgroep zijn (mei en juni 2022), maar wil je verderop in het traject graag deelnemen? Je bent meer dan welkom! Stuur een mailtje naar tinneke.declercq@meemoo.be en we zetten je op de lijst.

Momenteel bestaat de klankbordgroep uit:

Abdijmuseum Ten Duinen, Amsab-ISG, Archiefpunt, CEMPER, Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Erfgoedcel Meetjesland - COMEET, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Design Museum Gent, Erfgoedcel Brugge, Erfgoedcel Brussel Vlaamse Gemeenschapscommissie, Erfgoedcel ECRU Erfgoed, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel STAM - Gent, Erfgoedlab Stad Antwerpen, FARO, Huis van Alijn, Industriemuseum, Jenevermuseum, Lambotte Museum, M HKA, Midwest, Mu.ZEE, Musea Brugge, Musea en Erfgoed Stad Antwerpen, Musea Ieper, Museum Dr. Guislain, Museum Hof van Busleyden, PARCUM, S.M.A.K., Stad Brugge, Stad Gent, Erfgoedcel Stuifzand, Werkplaats immaterieel erfgoed, Yper Museum, Erfgoedcel ZENDER, Bakkerijmuseum Veurne, Dijk92, Erfgoed Haspengouw, Erfgoedcel Mechelen, GUM, KMSKA, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA), MoMu - ModeMuseum Antwerpen, Passchendaele Museum, Trezoor, meemoo.

 

Kan je niet deelnemen, maar ben je wel benieuwd naar het verloop? Hieronder vind je steeds de behandelde topics terug:

 • 7 juni 2022 - registratie en beeldbeheer
  • Kennismaking en projectcontext
  • Feedback focusgroepen
  • Verdere aanpak:
   • Twee oplossingen? Eerste omgevingsanalyse
   • Juiste richting?
   • Eerste verkenning ondersteuning
  • Volgende stappen
 • 15 juni 2022 - bibliotheek- en archiefrecords
  • Kennismaking en projectcontext
  • Feedback focusgroepen
  • Juiste richting?
   • Kennismanagement
   • Operationeel management
  • Volgende stappen
 • 28 juni 2022 - aggregatie, collectievenster en open data
  • Kennismaking en projectaanpak
  • Beleidsvisie open data
  • Digitale basisinfrastructuur
  • Aanpak en feedback focusgroepen
  • Juiste richting?
  • Volgende stappen
 • 6 december 2022 - stand van zaken en bijsturing projectvoorstel
  • Terugblik 2022
  • Bedenkingen vanuit focus/klankbord/analyse
   • Opdeling naar 2 systeemtypes
   • Scope: museale objecten - bibliotheek - archief
   • Ontsluiting naar een overkoepelend collectievenster
   • Functionele architectuur
  • Dienstverleningsmodel & conceptuele inrichting
  • Vervolg richting aanbestedingsprocedure
  • Denkpistes start implementatie Erfgoedplus-gebruikers
  • Denkpistes start implementatie Erfgoedinzicht-gebruikers
  • Planning 2023
  • Q&A

Naar het verslag van de eerste reeks focus- en klankbordgroepen

 

 Iets niet helemaal helder? Voor al je vragen en opmerkingen over de Vlaamse erfgoeddatabanken in de toekomst kan je contact opnemen met support@meemoo.be of projectleider tinneke.declerq@meemoo.be.