circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Op de hoogte en betrokken blijven

Interesse in onze projectnieuwsbrief?

 Geen enkele update missen over de Vlaamse erfgoeddatabanken? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt max. 4 keer per jaar een projectupdate waarin we een terug- en vooruitblik delen. Een overzicht van de uitgestuurde nieuwsbrieven:

 • 16 januari 2024 - lees ‘m hier
  Met de keuze voor MuseumPlus van het Zwitserse zetcom is de zoektocht naar een geschikte leverancier afgerond. Je krijgt inzicht in de redenering achter de keuze, in de tijdlijn van de komende twee jaar, en het projectteam.

 • 18 april 2023 - lees 'm hier
  De zoektocht naar een leverancier is eind maart volop van start gegaan met de publicatie van een selectieleidraad. Ook zijn we op zoek naar een functioneel analist, en kan je je tot 2 mei kandidaat stellen als pilootgebruiker van het nieuwe collectiebeheersysteem.

 • 6 februari 2023 - lees 'm hier
  In deze derde nieuwsbrief konden we de nieuwe scope van het project eindelijk aan jullie voorstellen. Ook keken we naar de toekomst - want bij een nieuwe scope hoort een geüpdatete tijdlijn.

 • 25 oktober 2022 - lees 'm hier
  De focus van de tweede nieuwsbrief lag op het verslag van de bijeenkomsten van de focus- en klankbordgroepen. We lichtten de grootste aandachtspunten en bijkomende vervolgacties uit. Daarnaast komt de klankbordgroep voor een vierde keer samen!

 • 24 juni 2022 - lees 'm hier
  In deze eerste nieuwsbrief namen we je me in de plannen (timing, concept, prijskaartje en wat met de huidige databanken) en de huidige stand van zaken. We gingen daarnaast dieper in op hoe wij jou betrekken in dit traject en wat de aanpak van de focus- en klankbordgroepen is.


Wie zetelde in de werkgroep bestek?

Een bestek uitschrijven en nadien de voorstellen vergelijken, dat deden we niet alleen. We kregen de hulp van een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de huidige en geïnteresseerde gebruikers. Wie zijn duit in het zakje deed?

 • Annelies De Mey - Design Museum
 • Annelies Valgaeren - Musea en Erfgoed Stad Antwerpen
 • Hilke Arijs - erfgoedcel ZENDER
 • Stijn Peeters - Mu.ZEE
 • Christoph Coevoet - Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Bram Wiercx - FARO
 • Livia Snauwaert - Erfgoedcel Brugge (nazicht bestek)
 • Olivier Van D’huynslager - Design Museum (nazicht bestek)
 • Camille Reynders - SMAK (nazicht bestek)
 • Thomas Desmedt - Huis van Alijn en Industriemuseum (nazicht bestek)
 • An Verbruggen - Musea Brugge (nazicht bestek)

In de gunningsfase schoof er ook een expert mee aan de jurytafel.

 


Word je graag betrokken?

Om tot een goed resultaat te komen, houden we in iedere fase van het project zoveel mogelijk rekening met de feedback van de gebruikers. In het verleden vonden er bijvoorbeeld focusgroepen en klankbordgroepen plaats. Toekomstige oproepen vind je op de website van meemoo.

 Iets niet helemaal helder? Voor al je vragen en opmerkingen over de nieuwe erfgoeddatabank kan je contact opnemen met support@meemoo.be of projectmanager tinneke.declerq@meemoo.be. Heb je een vraag over Erfgoedplus of Erfgoedinzicht? Stuur een mailtje naar erfgoeddatabanken@meemoo.be.