circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Welke afspraken maak ik, als meemoo een deel van mijn collectie komt digitaliseren, om alles vlot te laten verlopen?

Om de digitalisering van jouw collectie zo vlot mogelijk te laten verlopen, maken we op voorhand een aantal afspraken. Welke afspraken en wie je hiervoor kan contacteren lees je in dit artikel.

Welke afspraken maak ik met de projectleider digitalisering?

Wij regelen de organisatorische afspraken met de digitaliseringspartner. Zo kan jij je focussen op de te digitaliseren objecten uit jouw collectie en op de metadata. In onderstaande checklist lijsten we de afspraken van voor, tijdens en na de digitaliseringssessie op.

  • Voor de eerste digitaliseringssessie bezorg je de projectleider digitalisering de metadata in het sjabloon dat we je bezorgd hebben. In dit artikel kom je meer te weten over de verschillende stappen om jouw collectie te digitaliseren.
  • Kan de digitaliseringssessie niet doorgaan op het afgesproken moment of de voorziene locatie? Contacteer dan de projectleider digitalisering en samen gaan we op zoek naar een nieuw moment of een gepaste oplossing.
  • Zijn er wijzigingen in de te digitaliseren objecten die we hebben afgesproken voor  de digitaliseringssessie? Breng de projectleider digitalisering op de hoogte. Samen overlopen we wat de volgende en bijkomende stappen zijn voor de digitalisering en de uiteindelijke archivering.
  • Wil je (een selectie van) de foto’s ontvangen? Neem contact op met  de projectleider digitalisering en samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor de aanlevering.
  • Heb je interesse om een bijkomende digitaliseringssessie in te plannen? Contacteer de projectleider digitalisering om het beschikbare budget, de mogelijke timing of de extra dienstverlening die we aanbieden, samen te bekijken.
  • Krijg je een vraag van een externe partij om een foto aan te leveren die door meemoo is gedigitaliseerd? Stuur de vraag door naar info@artinflanders.be. Alle beeldaanvragen worden daar verzameld en behandeld.
  • Bij het hergebruik van de beelden verzoeken we vriendelijk om volgende bronvermelding te gebruiken. De bron bestaat uit 1) de titel van het werk, 2) de naam van de vervaardiger, 3) de naam van de collectie, 4) artinflanders.be, 5) de naam van de fotograaf, 6) de licentie.

Welke afspraken maak ik met de digitaliseringspartner?

De digitaliseringssessie is geregeld, de afgesproken opnamedag(en) kom(t)(en) dichterbij. Voor de laatste logistieke afspraken over bijvoorbeeld bereikbaarheid van je collectie of welke collega bij de opnamesessie aanwezig is, contacteer je best rechtstreeks de digitaliseringspartner. Zet de projectleider digitalisering in CC in je mailverkeer met de digitaliseringspartner, dan is iedereen op de hoogte van de afspraken.