circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Aanpak prioritering digitalisering niet-aangetaste film

Sinds 2014 ligt de focus van meemoo voor de digitalisering van film op het aanpakken van de meest bedreigde films eerst. Acetaatfilms aangetast door azijnsyndroom en andere bedreigde films zoals nitraat hadden tot nu toe de hoogste prioriteit. 

 

In 2024 gunt meemoo een nieuw filmcontract die enerzijds zal focussen op een verderzetting van de digitalisering van aangetaste film (wat nog altijd de prioriteit blijft) en anderzijds ook zal voorzien in de digitalisering van niet-aangetaste films. In 2023 werkten we een aanpak voor een prioritering in de digitalisering van niet-aangetaste films uit. Dit was nodig omdat de mate van bedreigdheid hier niet geldt als argument en we de digitalisering op één of andere manier logisch moeten kunnen inplannen. Aan het begin van het project organiseerde meemoo een interne brainstorm en externe bevraging van de betrokken contentpartners, via focusgroepen.

 

De verzamelde voorstellen en ideeën uit deze activiteiten vormden de basis waaruit de nieuwe werkwijze werd opgebouwd. 

 

Belangrijk in die aanpak zijn de data die we halen uit het registratiesysteem AMS. Bij de projecten rond aangetaste film baseerden we ons op de mate van aantasting en op de prioriteit die een contentpartner zelf kon geven aan een bepaalde film. De kosten voor een hoogwaardige digitalisering van filmmateriaal zijn hoog, daarom is een strenge selectie nodig door de bewaarinstellingen zelf. Voor de digitalisering van niet-aangetaste film zullen we op een gelijkaardige manier te werk gaan. Omdat bij deze filmdragers de PH-waarde niet (of minder) van tel is, zal het waardeoordeel dat je als contentpartner toekent, leidend zijn voor het opmaken van de planning en dus de prioritering voor digitalisering. 

Met dit waardeoordeel geef je zelf aan welk filmmateriaal relevant is binnen je eigen collectiebeleid. De films die je waardeoordeel 5 geeft, worden als eerste gedigitaliseerd, daarna de films met score 4, daarna met score 3, en dit verdeeld over meerdere jaren. Als contentpartner bepaal je met je waardeoordeel ook de volgorde van digitalisering. Bijkomend behoud je ook de mogelijkheid om zelf nog extra aan te duiden of een film uit je collectie prioriteit heeft. Je kan daarbij in het registratiesysteem ook motiveren waarom je die film het snelst wil laten digitaliseren. Concreet: een filmdrager met waardeoordeel 5 en een ‘ja’ bij ‘Prioritised by CP’ zal het sneller gedigitaliseerd worden dan een filmdrager met waardeoordeel 5 zonder ‘ja’ bij ‘Prioritised by CP’ 

Meer over de scores bij film in AMS, lees je hier.

Planning digitalisering niet-aangetaste film

De planning voor niet-aangetaste film zal een jaarlijkse cyclus kennen. Aan het einde van elk jaar stelt meemoo een digitaliseringsplanning op voor het komende jaar. Op basis van het beschikbare jaarbudget zullen we de volledige batch voor het toekomstige jaar vastleggen op basis van jouw waardeoordelen en aangeduide prioriteit binnen de waardeoordelen van je niet-aangetaste films. In de mate van het mogelijke houden we ook rekening met een faire verhouding tussen de betrokken contentpartners. Vervolgens zal je als betrokken contentpartner een persoonlijke lijst ontvangen met welke films voor jouw organisatie op de digitaliseringsplanning staan. Daarna vragen we jouw akkoord op de voorgestelde lijst. De start van de digitalisering voor niet-aangetaste film plannen we begin 2025.

Afsprakenkader digitalisering niet-aangetaste film

Doordat aangetaste film de komende jaren nog steeds prioriteit krijgt bij de digitalisering, zal meemoo maar een beperkt budget kunnen uitgeven aan de digitalisering van niet-aangetaste film. Daarom zijn we een model aan het uitdenken waarbij het bijvoorbeeld mogelijk zou worden om toch meer films te laten digitaliseren, maar dit dan tegen een meerkost. De definitieve aanpak rond niet-aangetaste film zal ook gekaderd worden binnen het algemene afsprakenkader van meemoo en zijn contentpartners. We brengen jullie op de hoogte wanneer het geheel op punt staat.