circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

De score van een film in AMS

Waarvoor dient deze score?

Elke film krijgt in AMS een record op titelniveau en moet gescoord worden in het registratiesysteem zelf. Omdat filmdigitalisering een kostelijke zaak is, kan meemoo niet alles digitaliseren en is selectie noodzakelijk. De beslissing over deze selectie en keuze in resolutie laten wij over aan jou als contentpartner. Jij kan immers als enige inschatten welke films waardevol zijn. Na de registratie van je films ken je daarom een score toe te kennen aan elke film. Aan de hand van deze score weten wij welke films je wil laten digitaliseren en in welke resolutie.


Welke scores en resoluties zijn er?

Je kan deze scores toekennen aan een film:

 1. niet digitaliseren
 2. niet interessant - maar in de toekomst te herevalueren
 3. eerder interessant, LR digitalisatie (lage resolutie)
 4. interessant, HR digitalisatie (hoge resolutie)
 5. essentieel, HR digitalisatie (hoge resolutie)

  Enkel bij de scores 3 t.e.m. 5 komt de film in aanmerking voor digitalisering.

Dit zijn de resoluties waarnaar gedigitaliseerd wordt:

Filmformaat Lage resolutie Hoge resolutie
8mm / s8 / 9,5mm SD (720x576px) HD (1440x1080px)
16mm HD (1440x1080px) 2K (2048x1556px)
35mm 2K (2048x1556px) 4K (4096x3112 px)

Van alle bestanden worden in het meemoo-archiefsysteem een masterbestand in DPX bewaard. Daarnaast wordt een mezzanineformaat aangeboden: MOV/Apple ProRes en een lageresolutie- of browsekopie in mp4/H.264. In dit artikel zie je hoe dit er in het meemoo-archiefsysteem uitziet.


Hoeveel kost dit?

Om je een idee te geven van de kosten vind je hieronder een inschatting terug van jouw aandeel in de opslagkost van de verschillende resoluties. Algemeen draagt de contentpartner 15% van de totale opslagkost bij. Anno 2021 bedraagt dit € 10,80/TB per jaar, waarbij de eerste 5TB gratis zijn. 

>> Hier vind je de meest recente informatie over de opslagkost

Resolutie Inschatting grootte bestand per uur film Aandeel contentpartner in de kostprijs archivering van 1u film/jaar
SD  ± 135 GB  ± €1,4/jaar
HD ± 504 GB  ± € 5,4/jaar
2K  ± 1 TB  ± € 10,8/jaar
4K  ± 4 TB  ± € 43,2/jaar

Hoe ken ik een score toe in AMS?

 1. Ga naar Dragertype en selecteer Film.
 2. Ga naar Record status en selecteer alle records met de status 'Awaiting review by CP'. Je ziet nu alle filmrecords in AMS die nog voorzien moeten worden van een score door jou.
 3. Ga in een record door op één van de blauw uitgelichte hyperlinks te klikken.
 4. Open een record door op Wijzig record te klikken.Screenshot_1.png
    Kijk goed naar het veld 'Image/sound' om te zien om welk soort film het gaat.
     
  Sound without image geluidsband zonder beeldband
  Image enkel beeld (niet duidelijk of er geluid bestaat)
  Image without sound beeldband zonder geluidsband
  Image with sound beeldband met geluid
 5. Scroll omlaag tot aan het blokje 'Inhoudelijke waarde'.
 6. Duid je score aan in het veld Inhoudelijk waardeoordeel CP.
  Je zal zien dat links daarvan ook een vakje Inhoudelijk waarde-oordeel Cinematek staat. Deze heeft geen beslissingswaarde, maar dient als inschatting van hoe belangrijk Cinematek deze film acht en is informatief. Het kan je wel helpen bij het toekennen van een score.Screenshot_2.png

  Tip: Naast het waardeoordeel kan je ook aangeven dat het digitaliseren van een film voor jou prioritair is. Dit noteer je in het veld Prioriteit gegeven door CP?. De reden hiervoor kan je ook hier noteren, bv. een tentoonstelling in het voorjaar van 2022. Uiteraard kan je dit ook later via mail aan celine.vermeire@meemoo.be laten weten. Samen met de digitaliseringspartner bekijken we dan welke timing haalbaar is.


Hoe sla ik een record op na het toekennen van een score?

Klik onderaan het record op Publish. Het record krijgt dan automatisch de status 'Reviewed by CP'. Als je nog niet helemaal zeker bent, kan je het record voorlopig opslaan door op Save te klikken.

  Tip: Er zijn nog andere velden die je eventueel kan aanvullen. Meer over deze film-metadatavelden lees je hier.