circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat is de aanpak voor het 3D-scannen van collectiestukken?

In navolging van onze ervaring in het GIVE-project, zet meemoo vanaf 2024 verder in op de 3D-scanning van cultureel erfgoed en legt hierbij de focus op topstukken.

Ook bij meemoo gaan we steeds op zoek naar nieuwe technologieën en manieren van digitaliseren en ontsluiten van erfgoedobjecten. Met het GIVE-topstukkenproject deden we een eerste positieve ervaring op met het 3D-scannen van collectiestukken. Hierbij wordt met behulp van scantoestellen een zeer gedetailleerd digitaal 3D-model gemaakt van een beeldhouwwerk of object. Die dienstverlening wordt nu verdergezet en aangeboden aan de partners van meemoo.

Hoe verloopt een scansessie?

Het scannen van de objecten zelf gebeurt door middel van ‘structured light scanning’. Afhankelijk van de grootte en zwaarte van het object gebeurt dit op twee manieren. Grote beeldhouwwerken worden met een handheld-scanner vanuit verschillende standpunten gecapteerd. Kleinere werkjes worden op een draaischijf gezet en met een vast scantoestel verwerkt.

Tijdens het scannen worden gestreepte patronen uit structured light geprojecteerd op het object. De scanner neemt op hoe de patronen vervormen wanneer ze op het object komen en berekent zo wat de dimensies van ieder object zijn. Zelfs de kleinste details ontsnappen niet aan de aandacht. Alle data worden ter plekke samengevoegd tot één bestand. Ingebouwde camera’s voegen kleur en textuur toe, en uiteindelijk krijg je een waarheidsgetrouwe digitale 3D-kopie. Het scanproces voor een beeldhouwwerk neemt gemiddeld ongeveer één à anderhalf uur in beslag. (uiteraard afhankelijk van de grootte).

Voorbeeldfilmpje van 3D-scanning in de Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw

De digitale 3D-kopieën worden beschikbaar gemaakt op het meemoo sketchfab platform via https://sketchfab.com/meemoo 

Welke objecten komen in aanmerking?

  • De focus ligt op topstukken, bij voorkeur is dus minstens één van de aangemelde objecten een topstuk.
  • Het moet praktisch mogelijk zijn om de objecten te scannen: het object moet (in veel gevallen) verplaatst kunnen worden om het scannen optimaal te laten verlopen.
  • We richten ons in eerste instantie op beeldhouwwerken, met uitbreiding naar 'objecten.'
  • We proberen vanaf 2024 meer aandacht te geven aan vrouwelijke kunstenaars.

Belangrijk om weten: door de keuze van de techniek van structured light scanning is het niet mogelijk om objecten te scannen die van glas of ander lichtdoorlatend materiaal gemaakt zijn, of die uit zeer reflecterend materiaal bestaan (zoals goud of zilver). Indien je twijfelt, kan je het object aanmelden en zullen wij terugkoppelen over de haalbaarheid.

Selectie

Via een aanmeldformulier kan je objecten/beeldhouwwerken uit jouw collectie aanmelden voor een 3D-scan door meemoo. De focus ligt in eerste instantie op topstukken maar bij uitbreiding kunnen ook andere collectiestukken hiervoor worden aangemeld.

Via het aanmeldformulier kan je objecten/beeldhouwwerken uit jouw collectie aanmelden voor een 3D-scan door meemoo:

  • Voor contentpartners van meemoo ligt de focus ligt in eerste instantie op topstukken maar bij uitbreiding kunnen ook andere collectiestukken hiervoor worden aangemeld. Contententpartners kunnen hun stukken via dit formulier aanmelden.
  • Voor partners van artinflanders.be die een topstukkenovereenkomst hebben afgesloten met meemoo beperkt de dienstverlening zich tot topstukken. Deze partners kunnen hun topstukken via dit formulier aanmelden.

Indien je nog geen topstukkenovereenkomst hebt met meemoo, maar wel geïnteresseerd bent in de dienstverlening rond 3D-scanning, neem contact op via support@meemoo.be.

In deze vragenlijst peilen we naar enkele inhoudelijke, technische en praktische zaken over de topstukken uit jouw collectie die mogelijk in aanmerking komen voor digitalisering door middel van 3D-scanning door meemoo. De antwoorden op deze vragenlijst worden door meemoo gebruikt om tot een selectie te komen van stukken die in 2024-2025 zullen gescand worden, rekening houdend met de budgettaire context.

Om praktische en organisatorische redenen beperken we het aanmelden momenteel per partner tot maximaal 7 objecten. Dit is ongeveer het aantal dat op één dag kan gescand worden en op die manier kunnen we het scannen zo efficiënt mogelijk organiseren. Indien een 'topstuk' uit meerdere objecten bestaat dient de vragenlijst per object te worden ingevuld, en niet per topstuk.