circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat houdt de dienstverlening in?

IIIF is een set van open, uniforme en machineleesbare standaarden wereldwijd gebruikt om digitale beelden en metadata over collecties te beheren, uit te wisselen én in rijke vorm te ontsluiten op het web. Meemoo heeft ondertussen samen met VKC (nu meemoo) en andere partners ervaring en expertise opgebouwd met IIIF. We zullen zelf de IIIF-standaarden gebruiken voor de ontsluiting van materiaal (zoals kranten en kunstwerken) op hetarchief.be én kunnen daardoor ook een IIIF-dienstverlening uitwerken voor jou als contentpartner. 

Je kan vanaf september 2024 een beroep doen op de betalende IIIF-dienstverlening:

  • als je een contentpartner bent en je organisatie dus een samenwerkingsovereenkomst met meemoo heeft ondertekend,
  • voor stilstaande beelden uit je collectie 
  • die bewaard worden in het meemoo-archiefsysteem.

Dankzij deze dienstverlening kan je je eigen collecties op een vernieuwende, interactieve manier ontsluiten naar jouw publiek via je eigen platformen door je te beroepen op die ervaring en expertise met IIIF van meemoo en dus zonder dat je zelf het warm water opnieuw moet uitvinden. Bezoekers van jouw platformen schenk je een vlotte en wonderlijke gebruikerservaring doordat ze tot op de kleinste details van jouw afbeelding kunnen inzoomen en ze heel wat informatie meekrijgen via de omsluitende metadata. Bovendien vergemakkelijken de IIIF-standaarden de uitwisseling van beelden met andere organisaties.

Een voorbeeld:

Voordelen

De voordelen voor jouw organisatie als je instapt in de IIIF-dienstverlening van meemoo? 

  • Geen lokale opslag (bijv. in CMS) van jouw beelden meer nodig, want die worden opgeslagen op meemoo’s image server.
  • Geen eigen infrastructuur of software nodig, want meemoo levert servers, netwerk en het onderhoud en de ontwikkeling van de API's.
  • Rechtstreeks beheer van je materiaal via de gekende weg: keuze van beelden en (de)publicatie doe je via het meemoo-archiefsysteem en meemoo zorgt dat het geschikte afgeleide beeld automatisch doorstroomt naar de IIIF-server.

Gebruiksvoorwaarden

De IIIF-dienstverlening is een bijkomende dienst (bovenop de diensten vermeld in de samenwerkingsovereenkomst) die meemoo jou wil bieden met aparte gebruiksvoorwaarden en waaraan kosten verbonden zijn. We proberen die kosten zo laag mogelijk te houden: meemoo betaalt voor de basisinfrastructuur en we rekenen jou als contentpartner enkel een forfaitaire kost per jaar aan in functie van het aantal beelden dat je ter beschikking stelt via IIIF. 

Bekijk de gebruiksvoorwaarden

Lees meer over de facturatie

 

De IIIF-dienstverlening van meemoo omvat enkele aspecten waarover je hieronder meer leest:

Licentie

Als contentpartner selecteer je in het meemoo-archiefsysteem zelf de beelden die je via IIIF wil ontsluiten, door deze te voorzien van de licentie: IIIF-PUBLIC 

Aandachtspunten:

  • Het toekennen van de licentie heeft maar een resultaat als ook de Gebruiksvoorwaarden via het Dienstenformulier aanvaard zijn.
  • Deze licentie houdt de toestemming in voor ontsluiting door jou en op de platformen van jou als contentpartner.
  • De url naar de via deze licentie ontsloten beelden is publiek toegankelijk en dus generlei afgeschermd.

De IIIF-RESTRICTED licentie is voorlopig nog niet in gebruik en mag genegeerd worden.

API’s

Om beelden en de bijhorende metadata beschikbaar te maken voor de uitwisseling via IIIF zal meemoo aan jouw organisatie onderstaande API’s (application programming interfaces) ter beschikking stellen. Op deze supportpagina lees je wat een API juist is.

IIIF Image API

De IIIF Image API is bedacht om systematisch hergebruik van beeldbronnen mogelijk te maken uit digitale beeldopslagplaatsen (of repositories) die onderhouden worden door culturele erfgoedorganisaties.

De API toont een afbeelding nadat via een gestandaardiseerde URI een verzoek gestuurd werd om die specifieke afbeelding weer te geven. Een URI is een persistente verwijzing naar een digitaal object die ervoor zorgt dat, als je de afbeelding online zou verplaatsen, het object blijvend gevonden kan worden en er dus geen ‘gebroken link’ kan ontstaan.

Door aan de URI een pad met parameters toe te voegen, kan de regio, grootte, rotatie, kwaliteitskenmerken en het formaat van de gevraagde afbeelding gespecificeerd worden. Via het info.json-pad kan ook technische basisinformatie over de afbeelding opgevraagd worden om op die manier de eigen toepassingen van jouw organisatie te ondersteunen. 

Presentation API

De presentation API biedt in de vorm van een manifest, de informatie aan die nodig is om jouw afbeeldingen in een rijke, online kijkomgeving aan een gebruiker te presenteren. De API haalt bijvoorbeeld beschrijvende metadata op die samen met jouw afbeeldingen getoond kunnen worden.

Omdat IIIF een open standaard is en de IIIF-API's open standaarden en protocollen gebruiken (zoals HTTP en JSON), kan je jouw beelden en metadata op een gestandaardiseerde wijze via je eigen toepassingen en platformen via IIIF ter beschikking stellen.

Performantie en beschikbaarheid 

Meemoo voorziet de nodige servercapaciteit om een performante IIIF-dienstverlening aan te bieden. We spannen ons ook in om de beschikbaarheid van de dienstverlening te maximaliseren. Desondanks kunnen we redelijkerwijs geen permanente beschikbaarheid garanderen.

In uitzonderlijke gevallen zoals bij een piek in gebruik (bijvoorbeeld doordat een beeld ontsloten via IIIF viraal gaat), kunnen we niet verzekeren dat de servers ten allen tijde even performant blijven. Duikt een performantieprobleem de kop op, dan zal meemoo jou als afnemer van de IIIF-dienstverlening zo snel mogelijk op de hoogte brengen. 

Ondersteuning

Meemoo voorziet toelichting over de dienstverlening op deze supportomgeving en technische documentatie op developer.be en op GitHub. De samenstelling van het manifest en de metadataset vind je binnenkort op developer.be (nog in opbouw).

Tijdens de kantooruren kan je ook contact opnemen met onze helpdesk als je vragen hebt of problemen ondervindt:

Mail naar support@meemoo.be