circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Film registreren in AMS

Welke velden in AMS zijn specifiek voor film?

De registratie van een film in AMS gebeurt uitgebreider dan voor andere audiovisuele dragers. Hieronder vind je welke velden er specifiek voor film zijn en welke informatie je er kunt raadplegen.

  Tip: De toelichting is in de vorm van helpteksten onder de vraagtekenknoppen per veld ook opgenomen in AMS: je ziet de informatie daar door met je cursor op het vraagteken te gaan staan. Veldnamen in dit artikel met een sterretje (*) naast zijn de velden die je zelf nog kan aanpassen.

Een record wordt aangemaakt per titel van de film. Als een filmtitel dus uit meerdere bobijnen bestaat (bijvoorbeeld uit verschillende delen of beeld- en klankband), komen die allemaal in hetzelfde record terecht. Als er een kopie bestaat van de film, wordt deze geregistreerd als een apart record maar worden de twee records wel aan elkaar gelinkt.

Algemene gegevens

Screenshot_6.png
CP  De contentpartner of organisatie.
Oorspronkelijke CP  Wordt niet meer gebruikt.
PID  

Persistent Identifier. Dit is de naam die later ook zal toegekend worden aan het digitale bestand. Deze wordt automatisch gegenereerd door AMS wanneer een nieuw record aangemaakt wordt.

  Enkel zichtbaar na opslaan record.

Aangemaakt op Hier zie je op welk moment het record aangemaakt werd en door wie.
Bijgewerkt op Hier zie je op welk moment het record aangepast werd en door wie.
Record Status  Een record kan een bepaalde status hebben.

Drager

Screenshot_7.png
Type Het soort drager: in dit geval enkel film.
Formaat

Het formaat van de drager van de film.

  Bijvoorbeeld 16 mm of 35 mm.

Filmbasis

Filmbasis van de dragers.

  Bijvoorbeeld: acetaat of nitraat.

Beeld/geluid  Betreft het een film met of zonder geluid?

Dragerinformatie

Screenshot_8.png
Oorspronkelijk dragernummer* 

Het oorspronkelijke dragernummer van de contentpartner.

  Als je meerdere dragernummers hebt toegekend aan dragers die tot eenzelfde film behoren, zal je hier meerdere nummers terugvinden.

Bewaarlocatie van deze drager(s)* 

Locatie van de drager.

Dat kan zijn:

 • in jouw eigen depot
 • bij Cinematek (tijdelijk tot digitalisering)
 • bij Cinematek in langdurig depot

Lees hier meer over de samenwerking met Cinematek.

Cinematek drager adres Als een drager bij Cinematek in langdurige bewaring gegeven wordt, vult Cinematek hier het depotnummer in.
Cinematek catalogusnummer (optioneel)  Indien Cinematek snel kan achterhalen of zij over een dubbel beschikken voor deze film, vullen zij hier de referentie naar hun eigen catalogusnummer in.

Barcode beeldbobijnen - in volgorde in te geven

Barcode geluidsbobijnen - in volgorde in te geven 

De barcode(s) van de beeld- of geluidsbobijnen waaruit de filmversie bestaat. De bobijnen worden steeds in volgorde ingescand.

  Bijvoorbeeld: de barcode van bobijn 1/5 op regel 1, bobijn 2/5 op regel 2, enzovoort. 

  Als er een deel ontbreekt, wordt dit genoteerd bij de algemene opmerkingen (helemaal onderaan de pagina).

Aantal bobijnen Dit veld toont uit hoeveel bobijnen de filmversie bestaat.
Bijbehorende documenten bij de CP*  Vink dit vakje aan als je bijkomende documenten hebt ingescand die in de gemeenschappelijke Dropbox map zichtbaar zijn. Dit kan Cinematek helpen bij de identificatie van onbekende films.
Bijbehorende documenten ingescand door Cinematek? 

Cinematek zal de losse documenten die zij nog aantreffen in de filmblikken inscannen en de documenten verzamelen. Wij bezorgen deze aan het eind van de registratie aan jou terug.

Inhoudelijke kenmerken

Screenshot_9.png
Titel* 

De Titel van deze film(versie).

  Als Cinematek zelf een titel gegeven heeft aan de film, staat deze tussen vierkante haakjes: [onbekend]

Alternatieve titel*  Als de film ook een alternatieve titel heeft, wordt die hier ingevuld.
Serie*  Als de film tot een serie behoort, wordt die hier ingevuld.
Alternatieve serie*  Als de serie ook een alternatieve naam heeft, wordt die hier ingevuld.
Beschrijving inhoud* 

Hier komt een korte, algemene omschrijving van de filminhoud. Dit is informatie die wij van jou ontvangen hebben of door Cinematek is opgeladen.

De beschrijving dient om je te helpen bij het toekennen van een score aan de films.

Cast*  De namen van de acteurs/actrices en de rol die zij spelen.
Credits*  De functies en namen van de personen.
Genre*  Genre van de film.
Datum*

De productiedatum van de film.

  Is de exacte datum niet gekend? Dan heb je enkele opties:

 • Ken je de periode? Noteer dan [voor] [JJJJ-MM-DD] of [na] [JJJJ-MM-DD]
 • Ken je maar een deel van de datum? Gebruik een x in de plaats van de onbekende waarde. Bijvoorbeeld: 1981-xx-xx, 1998-10-xx.

Inhoudelijke waarde

Screenshot_10.png

Inhoudelijk waardeoordeel Cinematek 
Cinematek geeft hier een inschatting van de waarde van de film. Dit waardeoordeel heeft geen beslissingskracht, maar kan je helpen om de waarde van de film in te schatten.
Inhoudelijk waarde-oordeel CP* (enkel in te vullen door CP)  Dit veld dient door jou ingevuld te worden. Lees daar hier meer over.
Gerelateerde records voor deze film  Indien er al dubbels door Cinematek gevonden werden tijdens de registratie, staan die hier gelinkt.
Gebruik deze print voor digitalisering Dit veld staat standaard als ‘ja’ ingevuld. Pas als meemoo op zoek zal gaan naar dubbels zal dit kunnen wijzigen, en zal tussen gerelateerde records de beste versie aangeduid worden als de beste print voor digitalisering.

Taal- en landinformatie

Screenshot_11.png
Taalversie  De taalversie van deze film. Het is mogelijk om meerdere keuzes te selecteren. Indien het een stille film betreft, zal stille film gekozen zijn. Er is ook een keuzemogelijkheid voorzien voor een geluidsfilm zonder dialoog.
Ondertitels? Dit vakje is aangevinkt als de film ondertitels heeft.
Taal ondertitels? (Enkel indien ondertitels is geselecteerd)  De taal van de ondertitels. Het is mogelijk om meerdere keuzes te selecteren.
Land* Het land waar de productiezetel van de film gevestigd is.

Technische kenmerken

Screenshot_12.png
Materiaal type 

Het type materiaal van de film

  Bijvoorbeeld: een print, een origineel negatief, ...

Merk van pellicule Het merk van de pellicule.
Lengte De (geschatte) lengte van de film (alle bobijnen samen), in feet of in meter.
Projectiesnelheid

De projectiesnelheid van de film.

  Tip: Als niet duidelijk is wat de projectiesnelheid is, vul dan ‘onbekend’ in met een schatting van de duurtijd.

Duurtijd

De duurtijd van de film (alle delen samen).

  Indien de projectiesnelheid van de film niet gekend is, kan het zijn dat hier de waarde 00:00:00 genoteerd staat. Het veld is ingevuld als uu:mm:ss.

Geluid

Screenshot_13.png
Co/Sep  Hier wordt aangegeven of het geluid zich op een aparte drager bevindt (Sep) of op de beeldband zelf (Co).
Soort geluid 

Het soort geluid

  Bijvoorbeeld: magnetisch, optisch, ...

Is het geluid synchroon? 

Dit vakje staat aangevinkt wanneer het geluid synchroon is.

  Dit kan belangrijk zijn om in te schatten hoeveel voorbereidingswerk er nodig is aan een film voor digitalisering.

Is er een sync punt?  Dit vakje staat aangevinkt als er een duidelijk synchronisatiepunt aanwezig is op de klankband.

Fysieke staat

Screenshot_14.png
Inschatting preparatieduur voor digitalisering  Hier geeft Cinematek zijn inschatting van de tijd die nog nodig is om de film klaar te maken voor digitalisering (bijvoorbeeld voor het herstellen van lassen of het schoonmaken van de film).
Inschatting duur manueel schoonmaken Hier geeft Cinematek zijn inschatting van de tijd die nodig is om de film manueel schoon te maken (bijvoorbeeld indien er lijmresten op de film zitten).
Deterioratiefenomenen  Hier noteert Cinematek welke deterioratiefenomenen voorkomen bij de film. Indien de film aangetast is door het azijnsyndroom, wordt ook de PH waarde van de film genoteerd. Zijn er geen problemen waargenomen, dan staat hier ‘geen’ ingevuld.

Rechten

Screenshot_15.png
Archiefvormer*  De vormer van dit archiefstuk of fonds.
Rechtenhouders bekend?*  Vink dit aan als je de rechtenhouder van het archiefstuk kent.
Zijn de rechten geklaard?*  Vink aan als de rechten geklaard zijn.
Naam*  De naam van de rechtenhouder.
Contactpersoon*  De contactpersoon van de rechtenhouder.
Adres*  Het adres van de rechtenhouder.
Telefoonnummer*  Het telefoonnummer van de rechtenhouder.
E-mailadres*  Het e-mailadres van de rechtenhouder.

Opmerkingen

Screenshot_16.png
Opmerkingen*  Eventuele opmerkingen over de film.

Administratief

Screenshot_17.png
Barcode verzameldoos* 

Wanneer de films naar een digitaliseringslabo gaan, worden ze in verzameldozen verpakt. De barcode van de verzameldoos noteer je hier.

  Enkel in te vullen bij vertrek naar een digitaliseringslabo.

Batchnaam en Batch ID  Deze namen verschijnen automatisch vanaf wij de drager hebben toegekend aan een batch om te digitaliseren.
Status* 

Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer meemoo de drager selecteert voor digitalisering. Aan de hand van de status weten wij steeds waar een drager zich bevindt in het digitaliseringsproces.

  Dit is niet te verwarren met de status van een record.

Verzendings ID Dit verschijnt automatisch vanaf meemoo de drager toekent aan een verzending voor digitalisering.

Hoe gebruik ik de specifieke film filters in AMS?

Via de filters aan de linkerzijde van het startscherm kan je eenvoudig zoeken binnen de geregistreerde dragers. Een overzicht van de velden voor alle dragers vind je in dit overzicht.

Voor het dragertype film zijn er echter heel wat specifieke filters die je kunnen helpen om gericht informatie te zoeken.

Screenshot_18.png
Wanneer je film als dragertype selecteert, krijg je de volgende filters te zien:

Filter Functie
Record status Records met een bepaalde status selecteren. 
Dragertype Selecteer 'film' als dragertype.
Dragerformaat Filteren op het formaat binnen de ingevoerde data. Bij film zie je hier de verschillende door jou ingevoerde filmformaten, bijvoorbeeld 8mm, 16mm of 35mm.
Filmbasis

Filteren op verschillende types filmbasis die ingevoerd werden voor jouw collectie.

  Acetaat is de meest voorkomende, maar sommige contentpartners hebben ook nitraatfilm in de collectie.

Beeld/Geluid

Filteren of je dragers wil zien met enkel beeld of geluid of beeld met geluid.

  De filter 'beeld zonder geluid' gebruik je wanneer het geluid ontbreekt.

Fysieke toestand film - Cinematek value Dragers selecteren met eenzelfde score op de fysieke toestand van de beeldband.
Fysieke toestand klankband - Cinematek value Dragers selecteren met eenzelfde score op de fysieke toestand van de klankband.
Bewaarlocatie van deze drager(s) Filteren op de bewaarlocatie van de drager.
Soort geluid Filteren op het soort geluid.
Inhoudelijk waardeoordeel CP

Zoeken op het inhoudelijke waardeoordeel dat is toegekend door jou als contentpartner.

  Alle films met waardeoordeel 3, 4 of 5 worden meegenomen voor digitalisering.

Prioriteit gegeven door CP?
 • Alle dragers selecteren die jij als contentpartner prioriteit gegeven hebt: klik 1x, symbool is een vinkje
 • Alle dragers selecteren die geen prioriteit gekregen hebben: klik 2x, symbool is een minteken
Gebruik deze print voor digitalisering?
 • Alle dragerversies selecteren die gekozen zijn voor digitalisering: klik 1x, symbool is een vinkje
 • Alle dragers selecteren die niet gekozen zijn voor digitalisering: klik 2x, symbool is een minteken

  Hiermee duidt Cinematek de beste versie van een film aan in het geval van kopieën.

  Voorbeeld: wil je een overzicht van alle geregistreerde acetaatfilm?

 1. Klik op de filter Filmbasis
 2. Vink Acetaat aan. Rechts opent het resultatenscherm met het overzicht van alle geregistreerde acetaatfilm.
 3. Als je weer terug wil naar het volledige overzicht, heb je 2 mogelijkheden.
  >  Klik op de knop Wissen of op het zwarte kruisje achter je zoekfilter.
  >  Klik opnieuw de filter Filmbasis aan en verwijder het vinkje bij Acetaat.