circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Meervoudige objecten en hun context

Praktisch aan de slag met meervoudige objecten in het meemoo-archiefsysteem? Surf naar de handleiding.

Wat zijn meervoudige objecten?

Lang niet alle analoge dragers laten zich naar één video- of audiobestand omzetten. Wanneer dit niet het geval is, spreken we over een meervoudig object, namelijk een intellectuele entiteit (IE) die bestaat uit meerdere bestanden die samen betekenis geven of informatie bevatten om de IE correct te interpreteren.
Neem bijvoorbeeld een gedigitaliseerde krant, waarbij de IE de krant is, die bestaat uit verschillende pagina’s (TIFF-bestanden). Van deze pagina’s zijn vaak ook afgeleide bestanden (JPEG2000, ALTO OCR files, geïntegreerde pdf-bestanden) gemaakt die gebruikt kunnen worden in een webomgeving om aan te bieden aan een specifieke doelgroep. Al deze bestanden samen vormen een meervoudig object.

SIP?

Bij digitaliseringsprojecten wordt voor iedere drager een Submission Information Package (of SIP) aangemaakt. Deze SIP wordt dan integraal aan het archiefsysteem gegeven voor archivering.

Meemoo maakt het verschil tussen enkelvoudige objecten en meervoudige objecten door de eigenschappen van de intellectuele entiteit (IE).

Als we spreken over enkelvoudige objecten wil dit zeggen: 1 drager resulteert in 1 audio-, video- of beeldbestand in het archiefsysteem. Deze SIP bestaat wel uit drie bestanden die samen aangeboden worden en ook samen gearchiveerd worden:

 • het audio-, video- of beeldbestand, de archiefmaster
 • een xml-bestand met de bijbehorende metadata afkomstig uit de registratie en digitalisering
 • een afzonderlijk kwaliteitsrapport

 Het xml-bestand met bijbehorende metadata wordt ‘opgeslorpt’ doordat de metadata op het archiefobject worden geplakt en is dus niet afzonderlijk zichtbaar in het archiefsysteem.

 

Voorbeeld van een enkelvoudig object in het archiefsysteem:

 Een fragment van een audio- of videobestand wordt gezien als metadata van de archiefmaster, maar wordt wel apart getoond.


Bij meervoudige objecten zal je voor 1 drager telkens meerdere objecten zien in het archiefsysteem. Deze bestaan minimaal uit:

  Meer informatie over meervoudige objecten en hun onderdelen terugvinden in het archiefsysteem vind je hier.


Voorbeelden van meervoudige objecten in het archiefsysteem:

   

 

 De gedeelde naamgeving van alle bestanden is de meemoo-PID, zowel bij enkelvoudige als meervoudige objecten.

 


Welke dragers?

 1. Schellak- en lakplaten
 2. Meersporenaudiospoelen: halveduim openspoelaudio, éénduim openspoelaudio, tweeduim openspoelaudio
 3. DV, DVCAM, DVCPRO
 4. Dvd
 5. Film
 6. Glasplaten
 7. Kranten
 8. Manuscripten

De informatie die op deze analoge dragers staat en de manier waarop deze informatie omgezet wordt naar een digitaal bestand is iets ingewikkelder dan bij een enkelvoudig object. Daarom zal je voor één drager van bovenstaande lijst meerdere audio-,video- of beeldbestanden terugvinden die elk hun specifieke functie hebben. 

Het ene bestand is bijvoorbeeld een ruwe archiefmaster (een zipbestand met DPX-files voor film) en daarnaast staat een MOV-bestand dat als mezzaninekopie gebruikt kan worden. Dit is een gecomprimeerde kopie die gemakkelijk afspeelbaar is, maar minder geschikt voor duurzame bewaring. Soms is het ook zo dat de informatie die op de analoge drager bewaard wordt niet in één digitaal bestand bewaard kan worden, zoals bij een halveduim openspoelaudio waarbij er meer audiosporen aanwezig zijn dan toegelaten worden in een WAV-audiocontainer.

Meer weten? Hieronder vind je per drager wat er in het archiefsysteem zit, wat we ontsluiten en waarom dit type drager een meervoudig object is.

 

 


Welke bestanden worden waar ontsloten?

In een meervoudig object zijn vaak verschillende types video- of audiobestanden aanwezig. Niet elk bestand is echter even bruikbaar voor hergebruik voor je eigen toepassingen (website, tentoonstelling, productie, etc.) of op de meemoo-platformen. Zo zijn er o.a. metadatabestanden met inhoudelijke, technische en rechteninformatie over de audio- en videobestanden.

Klap deze secties open en verdiep je:

Video/filmbestanden

DV/DVCAM/DVCPRO, dvd en film

Doorgaans kan je op de meemoo-platformen enkel de lageresolutiekopieën (mp4) terugvinden die afgeleid zijn van het mezzaninebestand. Het mezzaninebestand is een formaat dat wij bij de digitaliseringspartner zelf opvragen, naast de archiefmaster. Tijdens de ingest in het meemoo-archiefsysteem (MAM) worden deze bestanden getranscodeerd naar deze lageresolutiekopie, die bestemd is voor hergebruik en streaming via een website.

Binnen een meervoudig object kan je deze (lageresolutiekopieën van de) mezzaninebestanden in het meemoo-archiefsysteem op twee manieren herkennen:

 1. Aan de .mov- en .mkv-bestandsextensie:
  • pid_mezzanine.mkv > DV, DVCAM en DVCPro
  • pid_001_mkv.mkv > (voor het eerste hoofdstuk) bij dvd
  • pid_mezzanine.mov > film
 2. Aan het Type ‘video’ en het videobestandsicoon  
   
Type en extensie
Icoon en extensie

Waarom kiezen we voor de ontsluiting van deze (lageresolutiekopieën van de) mezzaninebestanden? De voornaamste doelstelling van een mezzaninebestand is niet de preservering die zo dicht mogelijk aanleunt bij het origineel - die rol vervult het masterbestand - maar een zo goed mogelijke kijk- of luisterervaring bieden aan de eindgebruiker. En laat dat laatste nu net centraal staan bij de ontsluitingsplatformen.

Audiobestanden

Schellak- en lakplaten, halveduim openspoelaudio, éénduims openspoelaudio en tweeduims openspoelaudio

Bij audiobestanden die behoren tot een meervoudig object is het een veel eenvoudiger verhaal wat betreft ontsluiting. Dit komt doordat we bij deze formaten eigenlijk niet met mezzaninebestanden hoeven te werken, maar enkel met archiefmasters. Een uitzondering hierop vormen de Schellak- en Lakplaten gezien deze nog eens specifieke bewerking ondergaan.  Alle audiobestanden binnen dit meervoudige object worden ontsloten. Deze herken je op twee manieren in het meemoo-archiefsysteem:

 1. Aan de .wav-bestandsextensie
  • pid_wav.wav en pid_curve.wav > schellak- en lakplaten
  • pid_01.wav > (voor de eerste track) bij meersporenaudiospoelen
 2. Aan het Type ‘Audio’ en het  audiobestandsicoon

 


Per drager:

Schellak- en lakplaten

Waarom een meervoudig object?

Binnen digitaliseringsproject 5 vinden we de schellak- en lakplaten terug. Voor de digitalisering hiervan hebben we ervoor gekozen om twee bestanden per plaatkant te creëren in plaats van slechts één. Deze keuze is gemaakt omdat in het verleden, tijdens het maken van de plaat zelf, een pre-equalisatie van het geluid is toegepast, door een bepaalde curve - of equalisatiecurve - te gebruiken.

Helaas weten we in veel gevallen niet meer welke curve indertijd werd gebruikt. Daarom spraken we af met de digitaliseringspartner die de digitalisering van de platen uitvoerde, dat de operator een ruw archiefmasterbestand zou maken zonder een toegepaste curve, en daarnaast een mezzaninebestand waarop een equalisatiecurve werd toegepast die volgens zijn vakkundige interpretatie het dichtst aanleunt bij de curve die bij de creatie is gebruikt. Daarvoor baseert de operator zich op een databank en op zijn eigen (zeer geoefend) gehoor. We ontleenden deze werkwijze aan de ervaring met platendigitalisering bij Indiana University.

Het resultaat is dat er voor één PID (dus per plaatkant) telkens twee audiobestanden bestaan in het meemoo-archiefsysteem:

 • Om het voor jou als contentpartner gemakkelijk te maken, voegden we in de bestandsnaam het woord ‘_curve’ toe voor het bestand waarop de equalisatiecurve is toegepast. Deze heet dus pid_curve.wav en is het bestand met de audio die het best geschikt is om te ontsluiten.
 • Het ruwe bestand (zonder toegepaste curve) of de archiefmaster, heet pid_wav.wav en is het best geschikt om op lange termijn te bewaren. Mochten er in de toekomst namelijk nieuwe inzichten komen over de toegepaste curves, dan kunnen wij of jij als contentpartner steeds teruggrijpen naar de onbewerkte archiefmaster om eventuele nieuwe bewerkingen hierop uit te voeren.

Wat zie ik in het meemoo-archiefsysteem?

In het meemoo-archiefsysteem  zie je alle bestanden die deel uitmaken van het meervoud ige object:

   
lijstweergave
rasterweergave

 

Onderdelen:

 

Naamgeving Extensie Mediatype Functie Meer informatie
PID complex Set   digitale voorstelling van de intellectuele entiteit
PID_curve wav Audio archiefmaster, ontsluitingsplatformen hierop werd een equalisatiecurve toegepast
PID_wav wav Audio archiefmaster, ontsluitingsplatformen  
PID_mets xml Document metadatabestand  
PID_wav xml Document kwaliteitsrapport

Een neerslag van timemarkers of tijdsaanduidingen door de operator tijdens digitalisering*

 

* Een timemarker met een opmerking werd bijvoorbeeld gezet wanneer iets eigenaardigs werd opgemerkt in de audio, zoals een vervorming, of audiodiscontinuïteit, maar ook bij een brede groef in de plaat of een markering op de plaat zelf.

 

Welke bestanden worden ontsloten op de meemoo-platformen?

Zoals je hier kan lezen, worden standaard beide audiobestanden ontsloten op de meemoo-platformen, dus zowel het bestand mét als zonder de equalisatiecurve. Dit wil zeggen dat op de platformen telkens twee dezelfde bestanden als zoekresultaat zullen komen uit een zoektocht op bv. PID of titel.

Aangezien de inhoud hiervan exact hetzelfde is en enkel een geoefend oor het verschil waarneemt, raden wij aan om enkel de pid_curve.wav te ontsluiten. Deze is namelijk het mezzaninebestand en dus het best geschikt voor ontsluiting en voor  een goede luisterervaring. De pid_wav.wav is de archiefmaster en dus best geschikt voor een duurzame archivering op lange termijn. Als je hierover nog vragen hebt, dan ben je bij lobke.vandeneynden@meemoo.be aan het juiste adres.

Wat is een equalisatiecurve?

De audio op een schellak- of lakplaat is niet helemaal dezelfde audio zoals die oorspronkelijk werd opgevoerd bij de opname. Omwille van technische redenen moesten de signaalfrequenties aangepast worden wanneer de plaat werd gesneden. Die signaalfrequenties opnieuw gelijk trekken met hoe het geluid oorspronkelijk klonk, noemen we equalisatie.

Toen de platen indertijd werden gemaakt, werd het opgenomen geluid bewust vervormd door het volume van de lage frequenties te verlagen en van de hoge frequenties te verhogen. Dit proces noemen we pre-emphasis. Het zorgt ervoor dat de lage frequenties kunnen worden ondergebracht in de groef, die een beperkte breedte heeft. Het verminderde ook het effect van oppervlaktegeluid op de hoge frequenties. Als deze pre-emphasis niet zou worden toegepast, zouden bijvoorbeeld de basnoten in de muziek een groef creëren die zo wijd uitwaaiert dat de naald eruit zou springen bij het afspelen van de plaat. 

Bij het afspelen van de plaat moet de pre-emphasis ongedaan gemaakt worden om het originele geluid te kunnen herstellen. Op dat moment gebeurt eigenlijk het omgekeerde, en dit wordt gedaan door het toepassen van equalisatie (of de-emphasis). Op die manier kan er onder andere langer worden opgenomen op één plaat (omdat de groeven minder breed zijn) en wordt de geluidskwaliteit verbeterd bij het afspelen.

Welke equalisatiecurve destijds bij de opname van de plaat precies is toegepast, is vaak een beetje gokken. Er zijn immers verschillende curves geweest en welke is toegepast bij de productie staat meestal niet vermeld op de plaat zelf. We vertrouwen hier op de kennis, de ervaring en het gehoor van de operator die de curve toepast op het ruwe audiobestand na de digitalisering.

Omdat dit in feite een ingreep is op het bestand en vanuit goede archiveringspraktijk, heeft meemoo besloten om ook de originele opname bij te houden, die de archiefmaster is. Er kan op die manier altijd worden teruggegrepen naar de originele opname, als de toegepaste curve toch niet de juiste of beste zou zijn.

 


DV-formaten

Waarom een meervoudig object?

Binnen digitaliseringsproject 7 vinden we de DV-formaten terug: (mini-)DV-, DVCAM- en DVCPRO-cassettes. DV staat voor Digital Video. Het signaal op deze cassettes is dus reeds digitaal en daarom moeten we eigenlijk van een digitale migratie i.p.v. een digitalisering spreken.

Tijdens deze digitale transfer zal het digitaliseringsbedrijf gebruikmaken van twee outputs van de afspeelapparatuur. Hierdoor zullen er twee videoformaten gearchiveerd worden voor eenzelfde cassette of PID. Doordat er dus meerdere videobestanden bij één fysieke drager horen, vormen deze bestanden samen een meervoudig object.

De eerste output is de FireWire. Deze vangt het digitaal signaal op, dus 1’tjes en 0’tjes. We ‘digitaliseren’ naar een DV-bestand, welke zo dicht mogelijk bij het origineel signaal ligt en dus de archiefmaster is. Dit DV-bestand kan wisselende technische kenmerken hebben (bv. veranderende chroma subsampling of wijzigende verhouding 4:3 of 16:9). Meer daarover lees je hier en in deze Engelstalige paper.

 Hoe komt dit? DV-cassettes zijn vaak in semi-professionele omgevingen gebruikt om opnames te maken van bijvoorbeeld theatervoorstellingen. Er kunnen zich opnames van meerdere voorstellingen op één cassette bevinden, welke dan wisselende technische kenmerken kan hebben. Belangrijk om hierover te onthouden is dat ons archiefsysteem (of eender welke mediaspeler) dit DV-bestand in sommige gevallen niet zal kunnen afspelen, net omwille van deze wisselende technische karakteristieken. Zoals je hier kan lezen, wordt de archiefmaster of het masterbestand dan ook bewaard voor de authenticiteit en duurzaamheid.

Daarom hebben we er ook voor gekozen om een mezzaninebestand te bewaren voor iedere DV/DVCAM/DVCPRO-cassette. Dit MKV-bestand is afkomstig uit de tweede speleroutput, namelijk de SDI. Het videobestand wordt gedigitaliseerd naar FFV1 in MKV en zal dus een gestandaardiseerd videobestand zijn, in tegenstelling tot het DV-bestand. Dit heeft als gevolg dat het MKV-bestand wél altijd afspeel- en bewerkbaar is in het MAM zelf. Wil je meer weten over FFV1 in MKV? Dan ben je hier op de goede plek.

Het resultaat van deze weloverwogen keuzes is dat één DV/DVCAM/DVCPRO-cassette of PID dus meerdere bestanden omvat in het MAM. Het DV-bestand, het MKV-bestand, de metadata (XML) en bijhorende kwaliteitsrapporten (ook XML’s) vormen dus samen één meervoudig object en behoren tot één intellectuele entiteit (IE).

Wat zie ik in het meemoo-archiefsysteem?

In het meemoo-archiefsysteem (MAM) zie je alle bestanden die deel uitmaken van het meervoudig object:

 

   
lijstweergave
rasterweergave

 

Onderdelen:

 

Naamgeving Extensie Mediatype Functie Meer informatie
PID complex Set   digitale voorstelling van de intellectuele entiteit
PID_mezzanine mkv Video mezzaninekopie de lageresolutiekopie voor de ontsluitingsplatformen is hierop gebaseerd
PID_dv_001 dv Video archiefmaster is mogelijk niet afspeelbaar in de mediaplayer van het archiefsysteem
PID_mezzanine_mediaconch xml Document kwaliteitsrapport vormen een neerslag van en een controle op het migratieproces
PID_mezzanine_mediainfo xml Document
PID_dv_001_mediainfo xml Document
PID_mets xml Document metadatabestand  

 

Welke bestanden worden ontsloten op de meemoo-platformen?

We hebben er voor gekozen alleen het MKV-bestand te ontsluiten, dat het mezzaninebestand is en dus ook als doeleinde heeft een zo goed mogelijke kijk- en luisterervaring te bieden.

Het DV-bestand daarentegen, ook al is het een videobestand en heeft het in het meemoo-archiefsysteem een videobestandicoontje, zullen we niet ontsluiten. Dit omdat het DV-bestand de archiefmaster is en, zoals reeds hierboven beschreven, soms niet afspeelbaar zal zijn. Duurzame preservering is hier namelijk het doeleinde. Daarom hebben wij dit DV-bestand tijdens de ingest in het archiefsysteem zonder metadata (en dus zonder standaard licenties) moeten importeren. Dit is dus ook de reden waarom dit bestand tot het einde van het digitaliseringsproject géén metadata zal hebben en dus ook geen licenties.

Mocht je hierover nog vragen hebben, dan kan je terecht bij lobke.vandeneynden@meemoo.be.

 


Dvd(-r)

Waarom een meervoudig object?

Een dvd-video is opgedeeld in één of meerdere hoofdstukken of chapters. Meemoo heeft voor de digitale transfer van dvd's binnen digitaliseringsproject 9 ervoor gekozen om deze hoofdstukken ook apart te archiveren. Doordat er dus meerdere videobestanden bij één fysieke drager horen, vormen deze bestanden samen een meervoudig object. Naast deze aparte hoofdstukken, bewaren we ook een ISO-image of -bestand.

De archiefmaster van deze gedigitaliseerde dvd’s is een ISO-bestand. Een ISO is een schijfkopiebestand, of een identieke kopie van de schijf, in dit geval een dvd. Deze ISO bevat ook eventuele interactiviteit die zich op de dvd bevindt, zoals ondertitels, hoofdstukken die kunnen aangeklikt worden, een menu, maar ook afbeeldingen, zoals een filmposter. Deze ISO is géén videobestand en wordt door ons archiefsysteem (het MAM) dus ook niet als dusdanig herkend én is bijgevolg niet afspeelbaar (of bewerkbaar) in het archief zelf. Zoals je hier kan lezen, wordt de archiefmaster of het masterbestand dan ook bewaard voor de authenticiteit en duurzaamheid.

Daarom hebben we er ook voor gekozen om de hoofdstukken die op de dvd te vinden zijn ook apart te bewaren, als mezzaninebestand. Deze MKV-bestanden zijn goed bruikbaar voor professionele mediadoeleinden. Bovendien zijn deze MKV-bestanden wél videobestanden en dus afspeel- en bewerkbaar in het meemoo-archiefsysteem zelf.

Het resultaat van deze weloverwogen keuzes is dat één dvd of PID dus meerdere bestanden omvat in het meemoo-archiefsysteem. Het ISO-bestand, de MKV-bestanden, de metadata (XML) en bijhorende kwaliteitsrapporten (ook XML’s) vormen dus samen één meervoudig object en behoren tot één intellectuele entiteit (IE).

Wat zie ik in het meemoo-archiefsysteem?

In het meemoo-archiefsysteem (MAM) zie je alle bestanden die deel uitmaken van het meervoudige object. Hier zie je een voorbeeld van een dvd met 7 hoofdstukken of chapters:

   
lijstweergave
rasterweergave

 

Onderdelen:

Naamgeving Extensie Mediatype Functie Meer informatie
PID complex Set   digitale voorstelling van de intellectuele entiteit
PID_001_mkv mkv Video mezzaninekopie

bij meerdere chapters, bv. 7, zal het nummer ook omhoog gaan, bv. PID_007_mkv bij het laatste chapter;

de lageresolutiekopie voor de ontsluitingsplatformen is hierop gebaseerd

PID_iso iso Video archiefmaster identieke kopie van de dvd met alle interactiviteit; niet afspeelbaar in het archiefsysteem, wel exporteerbaar naar je eigen PC
PID_ddrescue xml Document kwaliteitsrapport vormen een neerslag van en een controle op het migratieproces
PID_isolyzer xml Document
PID_cdinfo xml Document
PID_mets xml Document metadatabestand  

 

 


Film

Waarom een meervoudig object?

Eén film kan bestaan uit verschillende filmspoelen, vb. beeld- en geluidspoelen of diverse beeldspoelen die samen één geheel vormen. Elke beeldspoel bestaat op zich uit verschillende kleine afbeeldingen of frames. Deze eigenheid van de verschillende filmspoelen en de vele zichtbare filmframes wordt doorvertaald naar een meervoudig object dat in het meemoo-archiefsysteem (MAM) terechtkomt.

w1440h700zcCq85_verschillende_filmframes.jpeg

In de diverse filmdigitaliseringsprojecten die meemoo sinds 2015 opzette, werden de individuele frames gedigitaliseerd naar DPX-bestanden. DPX staat voor Digital Moving-Picture Exchange en is het meest gebruikte en gestandaardiseerde bestandsformaat voor de digitalisering van filmpellicule. Elke DPX staat voor één filmframe. Als je weet dat de films 18 tot 24 frames per seconde bevatten, wordt snel duidelijk dat een volledige film uit vele duizenden DPX-bestanden kan bestaan.

Deze DPX-bestanden behouden de kleuren en de andere info die op de oorspronkelijke drager stond. Geluid wordt afzonderlijk bewaard, als WAVE-bestand, maar dit is niet altijd aanwezig. Vanaf deze bestanden kan je dus een volledige restauratie van de film doen. Om deze bestanden als een doorlopende film te laten afspelen, heb je echter speciale software en een heel sterke computer nodig.

Naast de DPX-bestanden en het WAVE-bestand, die als archiefmaster gezien worden, omvat het filmobject in het archiefsysteem ook een Apple ProRes 4.2.2 of .mov-bestand. Dit mezzaninebestand is een hoogkwalitatieve afspeelversie van de archiefmaster. Om de .mov te creëren wordt aan de digitaliseringsfirma gevraagd om een beperkte aanpassing te doen aan de kleuren, de kadrering en de beeldstabiliteit. In dit bestand wordt ook het mogelijke geluid (als afzonderlijke spoel, of op de beeldspoel) toegevoegd en (in de mate van het mogelijke) gesynchroniseerd met het beeld.

Bij de registratie van de films door Cinematek, wordt van filmblikken die relevante informatie bevatten, een scan gemaakt. Deze scans, als pdf en jpg, komen eveneens in het MAM terecht.

w1440h700zcCq85_Film_meervoudig_object.jpeg

Wat zie ik in het meemoo-archiefsysteem?

In het meemoo-archiefsysteem (MAM) zie je alle bestanden die deel uitmaken van het meervoudig object. Welke bestanden allemaal, hangt af van de situatie van de analoge film (met of zonder geluid, verschillende spoelen…) en de aanwezigheid van een jpg/pdf-scan van het filmblik. Al deze bestanden maken deel uit van één gedigitaliseerd filmelement in het archiefsysteem. De PID, zoals je die ook in AMS terugvindt, komt er telkens terug.

   
lijstweergave
rasterweergave

 

Onderdelen:

  Let op: Niet elke film bestaat uit elk onderstaand onderdeel. Deze lijst bevat de onderdelen van de meest voorkomende scenario’s:

Naamgeving Extensie Mediatype Functie Meer informatie
PID complex Set   digitale voorstelling van de intellectuele entiteit
PID_001_036328 dpx Beeld kwaliteitscontrole enkele losse frames, het laatste nummer duidt op welk nummer frame het is; deze worden gearchiveerd zonder colorgrading 
PID_0001 pdf Document   foto van het filmblik indien hier extra/interessante informatie op stond
PID_0001 jpg Beeld   foto van het filmblik indien hier extra/interessante informatie op stond
PID_mezzanine mov Video mezzaninekopie

hoogkwalitatieve afspeelversie van de

  DPX-bestanden, ‘toonbaar’ gemaakt door de digitaliseringsfirma;


    de lageresolutiekopie voor de ontsluitingsplatformen is hierop gebaseerd

PID_001_zip zip Document archiefmaster

zip-folder per filmspoel, met alle

  gescande, onbewerkte DPX-bestanden; kan bij ingebedde audio ook een .wav

 -bestand bevatten

PID_001_wav zip Document archiefmaster zip-folder met de onbewerkte audio; enkel aanwezig indien er een of meerdere aparte geluidsspoelen zijn

 

Welke bestanden worden ontsloten op de meemoo-platformen?

Niet alle bestanden in het meervoudig object van film stromen door naar de platformen beheerd door meemoo. Enkel de mezzanine, in dit geval .mov bestand verschijnt, indien de licenties aan staan, op hetarchief.be voor contentpartners met de rol van sleutelgebruiker (vroeger Catalogus Pro) of Het Archief voor Onderwijs. Een beperkte set van beschrijvende metadata stroomt door naar hetarchief.be, uiteraard ook alleen maar wanneer je hier als contentpartner de toestemming voor geeft.

 


Glasplaten

Waarom een meervoudig object?

In het GIVE-glasplatenproject stellen we kwetsbare glasplaten digitaal veilig. Vanuit het idee dat één glasplaat één beeld bevat klinkt het logisch om de gedigitaliseerde glasplaat te archiveren als een enkelvoudig object. Toch biedt de keuze voor een meervoudig object, tal van voordelen voor de archivering en ontsluiting van de glasplaten.

Voorbeelden_KAGA__1_.jpg

Afbeelding: glasplaten uit de collectie van Universiteitsbibliotheek Antwerpen

De bestanden die worden gearchiveerd voor één glasplaat zijn de volgende:

Type bestand Formaat

Archiefmasterbestand (een ruw beeld in RAW-formaat)

Digital Negative

Mezzaninebestand (een bewerkt en herbruikbaar beeld van de archiefmaster)

TIFF uncompressed Baseline 6.0

Metadata vanuit registratie en digitalisering (METS)

XML

 

Het bewaren van twee verschillende beeldbestanden geeft een aantal voordelen:

 • We gebruiken het ruwe, onbewerkte beeldbestand voor de archivering van het beeld zoals het op de glasplaat staat. Naar dit beeldbestand kan altijd teruggegrepen worden voor latere bewerkingen. Daarbij zijn DNG-bestanden flexibel in gebruik en toekomstbestendig, wat een duurzame archivering garandeert.
 • We gebruiken het mezzaninebestand om het digitale bestand te bewerken tot een herbruikbaar beeld. De omzetting naar een mezzanine is interessant omdat het de mogelijkheid geeft om de belichting aan te passen. Glasnegatieven, die een groot deel uitmaken van het totaal, zijn namelijk vaak onder- of overbelicht, wat bij omzetting naar positief geen bruikbaar beeld oplevert. Door het contrast aan te passen bij omzetting, krijgen we een beeld dat meer geschikt is voor ontsluiting. Het TIFF-bestand is dan ook het bestand van waaruit best vertrokken wordt voor hergebruik.

IMG_5554.jpg

Afbeelding: glasplaat uit de collectie van het Industriemuseum

Wat zie ik in het meemoo-archiefsysteem?

In het meemoo-archiefsysteem zie je alle onderdelen van de gedigitaliseerde glasplaat:

 

   
lijstweergave
rasterweergave

 

Onderdelen:

Naamgeving Extensie Mediatype Functie Meer informatie
PID complex Set   digitale voorstelling van de intellectuele entiteit
PID_dng dng Beeld archiefmaster  
PID_tiff tiff Beeld mezzaninekopie de lageresolutiekopie voor de ontsluitingsplatformen is hierop gebaseerd
PID_mets xml Document metadatabestand  

 

Welke bestanden worden ontsloten op de meemoo-platformen?

Niet alle bestanden in het meervoudige object van glasplaten stromen door naar de platformen, beheerd door meemoo. Enkel de lageresolutiekopie (in dit geval het JPG-bestand) verschijnt, indien de licenties op de mezzaninekopie aan staan, hetarchief.be voor contentpartners met de rol van sleutelgebruiker (vroeger Catalogus Pro) of Het Archief voor Onderwijs. Een beperkte set van beschrijvende metadata stroomt door naar hetarchief.be, uiteraard ook alleen maar wanneer je hier als contentpartner de toestemming voor geeft.

 

Sponsorlogo-EFRO.png 20200403_AV_COMM_Europese_unie.png

Kranten

Waarom een meervoudig object?

Een kranteneditie wordt beschouwd als een meervoudig object, wat wil zeggen dat er meerdere bestanden worden gecreëerd voor één krant. Binnen het GIVE-krantenproject is één kranteneditie gelijk aan één intellectuele entiteit, die bestaat uit meerdere bestanden: masterbestanden van krantenpagina's (TIFF-bestanden) en bijhorende ALTO XML's (voor de OCR) en één metadatabestand waarin zowel metadata van de krant in zijn geheel te vinden zijn, als de verschillende krantenpagina's.

Afbeelding31.png

De bestanden die worden gearchiveerd voor één kranteneditie zijn de volgende:

Type bestand Frequentie van voorkomen per editie Formaat
Metadata vanuit registratie en digitalisering (METS) 1 per editie

XML

Archiefmasterbestand Meerdere per editie, afhankelijk van het aantal pagina's waaruit de krant bestaat TIFF uncompressed Baseline 6.0
ALTO-bestanden met de OCR Meerdere per editie, afhankelijk van het aantal pagina's waaruit de krant bestaat XML

 

Sponsorlogo-EFRO.png 20200403_AV_COMM_Europese_unie.png