circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Context: metadata en licenties

Metadata en onze plannen

Metadata zijn de motor voor verschillende vormen van ontsluiting en ze maken het mogelijk voor jou als contentpartner om je eigen archiefmateriaal te cureren. Ook voor meemoo zijn metadata cruciaal voor de creatie en uitvoering van efficiënte interne processen en dienstverlening.

>> Ontdek onze plannen rond metadata in deze metadataroadmap

Welke metadata ontsluiten wij?

Hieronder vind je een overzicht van de metadata die we ontsluiten op onze interactieplatformen. Welke metadata we ontsluiten op welk platform is het resultaat van een interne analyse en overleg met betrokken werkgroepen. In deze werkgroepen bekijken we samen met onze contentpartners welke gegevens online gepubliceerd kunnen worden.

Hoe de gepubliceerde metadataset van jouw archiefmateriaal eruitziet, varieert per interactieplatform. Elke metadataset is namelijk verbonden aan een licentie in het meemoo-archiefsysteem en ieder interactieplatform gebruikt andere licenties.

In dit overzicht vind je de metadatsets die gepubliceerd worden op:

  • Het Archief - hetarchief.be
  • Catalogus Pro - cataloguspro.hetarchief.be
  • De bezoekertool (lancering voorjaar 2022)

>> Op zoek naar meer informatie over de meemoo-interactieplatformen?

Wat zijn de bestaande licenties?

In het meemoo-archief herberg jij als contentpartner schatten aan beeld, geluid, kranten of andere parels. Het publiek hier kennis mee laten maken, dat doen we via verschillende kanalen en platformen. Al wordt jouw materiaal niet zomaar ontsloten op ieder interactieplatform. De afspraken rond waar en op welke manier jouw materiaal ontsloten wordt, leggen we namelijk vast in licenties. 

Het meemoo-metadatamodel voorziet licenties in lijn met de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst. Er worden licenties voorzien voor onderwijs, onderzoek, bibliotheken en metadata naar het brede publiek. Elk van die licenties kan aan- of uitgezet worden door jou als contentpartner. Een gedetailleerd overzicht van de licenties vind je hier.

Wat zijn de standaardwaarden?

Voor bestanden uit meemoo-digitaliseringsprojecten worden de standaardlicenties automatisch actief op het moment van import in het archiefsysteem. Let wel: aangezien het materiaal zich op dat moment nog in de categorie Concepten (Mediahaven 1.0: ingestruimte of workspace) bevindt, zal het nog niet gebruikt worden. Je hebt als contentpartner zes maanden de tijd om het materiaal te publiceren en indien nodig de licenties aan te passen. Pas na publicatie wordt de licentie echt actief en kan het materiaal dus ontsloten worden volgens de licenties. Dit geldt enkel voor enkelvoudige objecten uit digitaliseringsprojecten.

Digitale bestanden die als deel van een meervoudig object binnenkomen in ons archiefsysteem, slaan deze workspace over en worden automatisch gepubliceerd. De garantie van zes maanden blijft uiteraard wel gelden. Meer hierover lees je alvast hier.

Voor bestanden uit digitale collecties worden de licenties meegegeven bij de aanlevering van het materiaal. Indien geen licentie aangeleverd werd, zal meemoo de standaardlicenties activeren.

>> Ga naar het overzicht

Kan ik de licentie nog aanpassen?

Licenties kunnen te allen tijde aangepast worden in het meemoo-archiefsysteem (MAM). Hoe je dit doet, lees je hier. Je kan de licenties ook in bulk voor grote delen van je collecties aanpassen. Tegelijkertijd wensen we je erop te wijzen dat deze standaardinstelling voor de licentie conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst is en er normaal gezien enkel wegens specifieke redenen (zoals exclusieve rechten met derden of gevoelig materiaal) aanpassingen nodig zijn.

Voor sommige platformen, zoals Catalogus Pro, kan je er bijvoorbeeld voor opteren om voor bepaald materiaal alleen de metadata te tonen. Op die manier kunnen andere partners toch zien dat dit materiaal in je collectie bestaat, maar het niet via het platform bekijken of beluisteren.

Ontsluitingsplatformen zijn zo ontworpen dat ze rekening houden met de licentie en op basis hiervan een item al dan niet zullen gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het tot 24 uur kan duren voor het ontsluitingsplatform aangepast is. Voor dringende gevallen kan een snellere update gevraagd worden via support@meemoo.be.

 

Verder aan de slag met:

 

Bestanden in dit artikel: