circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Wat is continue instroom?

In een continue-instroomtraject doe jij als contentpartner zelf een regelmatige upload naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow.

Waarom en wanneer een continue-instroomtraject?

 • Je hebt zelf voldoende technische kennis of middelen in huis om een digitale infrastructuur op te zetten.
 • Je hebt bovendien een stabiel lokaal netwerk.
 • Je hebt een frequente productie of verwerving van archiefmateriaal.
 • Je digitale collectie groeit aan op een regelmatige manier.
 • Je digitale collectie is groot in aantal.
 • Je wilt graag zelf de touwtjes in handen nemen en meer vrijheid hebben in wanneer je collectie instroomt bij meemoo.

De voordelen van een continue-instroomtraject? Je bent voor het instromen (en ontsluiten) van je materiaal minder afhankelijk van (de timings en capaciteit van) meemoo, wat wil zeggen dat er een grotere flexibiliteit is in aanlevering.

De uitdagingen? Je moet een infrastructuur opzetten en draagt zelf de verantwoordelijkheid om te waken over de volledigheid van het archief dat instroomt in het meemoo-archiefsysteem.

  Let op: een continue-instroomtraject betekent dus géén integratie tussen bv. een eigen DAMS en meemoo's MAM. Het gaat hier over de manier waarop jullie je materiaal (mediabestanden en metadata) aanleveren aan meemoo voor instroom en archivering. Wél zijn er mogelijkheden na archivering met meemoo's API's.

Verken hier de mogelijkheden via API

 


Wat verwachten wij van jou?

Opzetten van een continue instroom: van infosessie tot operationele opvolging

Na de infosessie ga je op zoek naar een ontwikkelaar, intern (in je eigen organisatie) of extern (via een aanbesteding). Je kan als contentpartner pas geselecteerd worden voor een continue-instroomtraject als je een ontwikkelaar onder de arm hebt. Wij bezorgen jou op voorhand de nodige technische documentatie, we kunnen geconsulteerd worden om feedback te geven op de aanbesteding (i.v.m. meemoo’s MAM-systeem en API’s), en kunnen in onderling overleg reeds enkele milestones en timings meegeven die opgenomen kunnen worden in de aanbesteding.

Stem vervolgens de timings van deze ontwikkelaar af op die van meemoo. We streven naar een voortraject van ca. 4 maanden.

 • Tijdens het voortraject doen we individuele maandelijkse overlegmomenten tussen meemoo enerzijds en jij als contentpartner en je ontwikkelaar anderzijds.
 • Tijdens dit voortraject wordt door trial & error in de testomgeving (QAS) de aanlevering van de bestandspakketten gebouwd tussen jouw eigen archiefsysteem/beeldbank en het meemoo-archiefsysteem.

Als dit op punt staat, gaan we over naar de opstart. Hierin voorzien we ca. 2 maanden om een gecontroleerde testbatch en pilootbatch te ingesten.

Tijdens de operationele opvolging staat het volgende op de planning: automatische en regelmatige aanlevering van archiefmateriaal (in meemoo-SIP's), een end-to-endcontrole die op punt staat met daaraan gekoppelde acties en halfjaarlijkse contactmomenten. Een sporadische kwaliteitscontrole in het meemoo-archiefsysteem zelf is geen overbodige luxe.

Aanlevering van meemoo-SIP's

Contentpartners die graag aan continue instroom doen, zullen vanaf 2023 valide meemoo-SIP's moeten aanleveren, via S3. Dit is nodig zodat ook jullie meervoudige objecten kunnen aanleveren.

>> Meer over meervoudige objecten lees je hier

De samenhorigheid van de deelbestanden van een meervoudig object wordt gedefinieerd en weergegeven in een SIP, of Submission Information Package. Zo’n SIP of aanleverpakket verpakt jouw mediabestanden en metadata op een gestandaardiseerde manier. Meer weten?

De creatie van de SIP's (dus het verpakken etc. van de deelbestanden) wordt door jou, de contentpartner zelf gedaan, in een continue-instroomtraject. Meestal wordt daar een (externe) ontwikkelaar voor onder de arm genomen om eenmalig een duurzame ontwikkeling op poten te zetten daarvoor. Meemoo voorziet wel begeleiding en documentatie bij het SIP-creatieproces.

Naar de meemoo-SIP

 In een notendop:

 • Je staat zelf in voor de creatie van de bestandspakketten of meemoo-SIP's.
 • Je voorziet een automatische aanlevering hiervan, via S3.
 • De bestandsnaamgeving staat op punt (uniek en consequent).
 • De metadatamapping is afgestemd met meemoo.
 • De transformatie van je eigen metadata naar meemoo's metadatamodel doe je zelf. Dit wordt geïntegreerd in de automatische flow.
 • Ieder bestand in de SIP heeft een eigen MD5-checksum.
 • Je ontwikkelt een end-to-endcontrole, waarbij gecontroleerd wordt of de bestanden goed zijn aangekomen in het meemoo-archiefsysteem.
 • Als leuk extraatje zijn er nog meer mogelijkheden via API na archivering, bv. ophalen van lageresolutiekopieën, opvragen van metadata, etc.

Ben je geïnteresseerd in de uitbouw van een continue-instroomtraject of wil je eens praten over de verschillende opties? Contacteer dan Lobke, projectleider digitalisering en digitale instroom.
Je interesse laten weten doe je best ook via het Dienstenformulier! Meer daarover lees je hier.