circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Projecten: een samenwerking tussen partners en meemoo

 

Hieronder vind je enkele uitgelichte projecten i.s.m. partnerorganisaties. Je kan ook een overzicht van al projecten in samenwerking met meemoo raadplegen.


Vlaamse erfgoeddatabanken

 • Looptijd: 2019 - 2025
 • Partners: FARO, Departement Cultuur, Jeugd en Media, Vlaamse Kunstcollectie

Sinds 2018 bevinden Erfgoedplus en Erfgoedinzicht zich onder Vlaamse vleugels en wordt er gezocht naar een manier om beide registratie- en collectiebeheersystemen te integreren en vervangen door een nieuwe oplossing die beantwoordt aan de noden van vandaag en morgen. Wat is er al gebeurd en wat staat er nog op de planning?

Geen enkele update missen over de Vlaamse erfgoeddatabanken? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Je ontvangt max. 4 keer per jaar digitale post over het project.

  Meer weten over dit project


Hermes

 • Looptijd: 2024 - 2026
 • Partners: contentpartners uit media, cultuur en overheid, betrokken leveranciers en bedrijven, de professionele creatieve sector, en vertegenwoordigers van rechthebbenden

Hermes staat voor het hergebruik van media stimuleren. Dit project vormt de koepel voor drie sporen waarmee we tegen eind 2026 een boost willen geven aan de ontsluiting en het hergebruik van (media)content uit het (recente) verleden. We zetten onze schouders onder een rechtenproject, een metadataproject en een proeftuin voor de uitwisseling van archiefmateriaal en betrekken hierbij partners uit cultuur, media, overheid en de brede creatieve sector.

  Meer weten over Hermes


Digisprong op Het Archief voor Onderwijs

 • Looptijd: 2021 - 2024
 • Partners: Departement Onderwijs & Vorming, Het Archief voor Onderwijs

Met de Digisprong zet Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de komende jaren volop in op de digitalisering van het leerplichtonderwijs voor scholen, leerlingen en leerkrachten. In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht investeert Vlaanderen o.a. in

 • de uitwisseling tussen leerkrachten;
 • een vlotte toegankelijkheid door de samenwerking van onderwijsplatformen;
 • nieuwe didactische werkvormen voor blended leren.

Lees meer over hoe meemoo's onderwijsplatform Het Archief voor Onderwijs mee ondersteunt.

  Meer weten over Het Archief voor Onderwijs


Integratie VKC in meemoo

 • Looptijd: 2024 - 2025
 • Partners: Vlaamse Kunstcollectie (nu meemoo)

In januari 2024 integreerde de werking rond digitalisering van de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) in meemoo. De Vlaamse Kunstcollectie startte als samenwerkingsverband van schonekunstenmusea met een belangrijke focus op het internationale. In de voorbije periode legde de VKC zich vooral toe op het verrijken en hergebruiken van museale data binnen de Vlaamse musea. De organisatie pionierde met een ecosysteem dat digitale content van verschillende musea ter beschikking stelt voor hergebruik, zowel intern als extern. 

In 2026 gaat een nieuwe beheersovereenkomst van start voor meemoo. In de aanloop daarnaartoe nemen we de tijd om nieuwe plannen te maken voor onze digitale dienstverlening op het vlak van museale praktijk en museale noden. In afwachting van de uiteindelijke integratie worden de lopende VKC-engagementen naar musea voortgezet.

  Meer weten over dit project


GIVE

De resultaten van GIVE met onder meer een selectie van objecten, enkele podcasts en uitgebreide artikelen kan je vinden op totindetail.be.

 • Looptijd: 2021 - 2023
 • Partners: EFRO, Vlaamse Overheid en specifiek per lijn (zie hieronder)

GIVE heet voluit Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering. Het vormde de paraplu voor vier digitaliseringsprojecten die tegen eind 2023 uitgevoerd zijn. Klik op onderstaande items om meer te weten te komen over elk project.

Voor deze projecten bestonden ook werkgroepen en overlegstructuren en daarover lees je meer op het partnerportaal.

De GIVE-projecten werden gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en kaderden binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse overheid.

Give-efro-en-eu.png


 

Overzicht van alle projecten

Op deze pagina vind je een overzicht van de projecten die we zelf opzetten ter ondersteuning van de archiefwerking van onze partners, en de projecten die we samen met andere organisaties uitvoeren.