circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Meervoudige objecten en hun onderdelen terugvinden

In het meemoo-archiefsysteem kan je alle bestanden die bij een meervoudig object horen, terugvinden en raadplegen. Welke geregistreerde dragers een meervoudig object zijn in het meemoo-archiefsysteem, vind je hier terug. Hoe je de objecten kan metadateren, vind je hier. In dit artikel gaan we dieper in op het terugvinden van deze objecten.

Een meervoudig object zal meestal bestaan uit:

  • Een set die alle objecten overkoepelt en waarvan de bestandsnaam simpelweg bestaat uit de PID en een extensie. Aan de hand van de PID van de set kan je dus ook de rest van de objecten terugvinden door deze op te zoeken via de zoekbalk. Dit is de digitale voorstelling van de intellectuele entiteit (IE). 
  • Een archiefmaster die niet (gemakkelijk) afspeelbaar is, bijvoorbeeld een zip-bestand bij gedigitaliseerde films of het ISO-bestand bij DVD’s. Deze krijgen een Document als icoon
  • Eén of meerdere mezzaninekopieën die je kan downloaden, bewerken met courante software en waarop de streamingkopieën in de mediaplayer gebaseerd zijn.
  • Eén of meerdere documenten zoals digitaliserings-XML, controlerapporten, etc. In elk meervoudig object vind je steeds een METS-bestand terug. Dat is een xml die de nodige context geeft bij het meervoudige object. 

 

Het is dus belangrijk om steeds te vertrekken van de PID van het object. Er zijn een aantal manieren om deze PID terug te vinden. Heb je van het item dat je zoekt reeds een titel of dragerbarcode, dan kan je deze ingeven in de zoekbalk, gecombineerd met het zoekfacet “set” van Media type:

Daarna klik je op het item in het overzichtsveld om het detailvenster weer te geven: 

 Deze PID kopieer je naar de zoekbalk en je verwijdert “set” uit de filters:

Zo ben je zeker dat alle objecten in het overzichtsveld behoren tot het object dat je wil vinden én dat je ook daadwerkelijk alle objecten ziet van het meervoudige object. Titels, barcodes, enz. zijn beschrijvende metadata die kunnen ontbreken op de documenten van het meervoudige object, waardoor je miscchien niet alle objecten zou vinden als je via die zoektermen zoekt. De PID maakt daarentegen deel uit van élk object. 

Het kan gebeuren dat je een hele reeks meervoudige objecten en hun onderdelen wil terugvinden, bijvoorbeeld om een kwaliteitscontrole uit te voeren of om meerdere aanpassingen aan de metadata te doen.
Hiervoor raden we je aan om van een lijst met PID’s te vertrekken die je in een tekstdocument of een spreadsheet bijhoudt. Je kan hiervoor op twee manieren te werk gaan: 

  1. Je exporteert een lijst uit AMS. Hierbij krijg je ook wel die items die mogelijk nog niet in het archiefsysteem zitten. 
  2. Je vraagt een inventaris op van alle reeds gearchiveerde items via support@meemoo.be

Aan de hand van deze lijst kan je dan de PID’s opzoeken in het archiefsysteem, ze bewerken of bekijken, en het overzicht per dragertype bewaren voor jezelf.

We willen je vragen om je kwaliteitscontrole zo snel mogelijk na de instroom van de objecten te laten gebeuren. Samen met het checken van de kwaliteit, kan je ook de  metadata controleren en aanvullen, en indien nodig licenties aanpassen. Aanpassingen aan de metadata op alle items van het meervoudig object kan je in bulk doen door te zoeken op PID.

 

WIl je weten hoeveel intellectuele entiteiten (IE) of gedigitaliseerde dragers je van 1 type in je archief hebt? Deze kan je tellen door het aantal sets van dat dragertype op te vragen

  1. Je klikt op het juiste facet bij ‘Formaat’, bijvoorbeeld ‘DV’:
  2. Je klikt op het juiste ‘Media type’, nl. ‘Set’:
  3. Het aantal objecten dat je bovenaan in het overzichtsveld ziet, zijn het aantal dragers dat gearchiveerd is, in dit geval DV-cassettes:

 

Hoe je licenties en metadata bij meervoudige objecten aanpast? Je leest het hier.


Meer over het meemoo-archiefsysteem

In de volgende artikels leer je: