circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

De meemoo-dienstverlening en mijn rol als contentpartner

Ben je nieuw als contentpartner bij meemoo, dan ben je vast benieuwd wat de volgende stappen zijn. In dit supportartikel schetsen we kort wat je als contentpartner kan verwachten van onze dienstverlening, en waar jouw verantwoordelijkheden liggen.

Bij de opstart zal je accountmanager je verwelkomen en inleiden in onze dienstverlening. In een notendop kan je op meemoo rekenen voor:

 1. de digitalisering van je audiovisueel materiaal en de digitale instroom van je digitaal geboren of reeds gedigitaliseerde materiaal;
 2. de duurzame bewaring van dit materiaal in het meemoo-archiefsysteem;
 3. de ontsluiting van dit materiaal voor verschillende doelgroepen.

Ben je als erkend museum contentpartner bij meemoo, dan kan je daarnaast beroep doen op onze dienstverlening rond het digitaliseren van erfgoedobjecten, kunstwerken en topstukken. Geen erkend museum, maar wel contentpartner en in het bezit van een topstuk? Ook dan bestaat er een dienstverlening waarop je beroep kan doen.

Wil je je verder inlezen over deze diensten, dan is dit supportartikel een handig aanknopingspunt. Hieronder lichten we specifiek toe welke rol voor jou als contentpartner weggelegd is in elke stap van het verhaal.


Digitalisering van je audiovisueel materiaal

Wanneer je deelneemt aan een digitaliseringstraject, wil dat zeggen dat meemoo jouw materiaal per dragertype of volgens een combinatie van dragertypes laat digitaliseren. Hiervoor werken we telkens samen met een externe digitaliseringspartner, die geselecteerd wordt door middel van een publieke aanbesteding. De digitalisering gebeurt steeds volgens de gangbare internationale kwaliteitsnormen.

>> Ontdek hoe we een digitaliseringsproject aanpakken

Voorafgaand aan de digitalisering maken we in overleg met jou een detailplanning op. Hierin komen de registratie, verpakking, ophaling en terugbrenging van de te digitaliseren dragers aan bod. Het is belangrijk dat zowel jij als meemoo zich aan deze planning houden, want vertraging kan tot bijkomende kosten leiden.

Waar liggen jouw verantwoordelijkheden?

 • Als contentpartner sta je zelf in voor de voorbereiding van het te digitaliseren materiaal. Dit wil zeggen dat je hiervoor personeel voorziet en mogelijke voorbereidingskosten op jou neemt. Wij bezorgen je het nodige materiaal en stellen richtlijnen op om je hierbij te helpen.
 • Na de oplevering sta jij als contentpartner in voor een steekproefsgewijze kwaliteitscontrole van je gedigitaliseerd materiaal. Je hebt hiervoor 6 maanden de tijd. Binnen deze periode is het mogelijk om bij kwaliteitsproblemen een kosteloze herdigitalisering aan te vragen, daarna kunnen we dit niet meer garanderen.

Digitale instroom

Ook je digitaal geboren of materiaal dat reeds door een andere partij gedigitaliseerd is, kan een duurzaam plekje krijgen in het meemoo-archiefsysteem. Dit proces heet digitale instroom.

>> Meer over digitale instroom en de 4 fases van het traject

Als je instapt in een digitale-instroomtraject, heb je als contentpartner een belangrijke rol te vervullen. Je staat er alvast niet alleen voor: wij bieden ondersteuning, advies en begeleiding gedurende het hele proces.

Waar liggen jouw verantwoordelijkheden?

 • Je engageert je om de vooropgestelde timings - die we in overleg bepalen - te halen.
 • Je staat in voor de voorbereiding en aanlevering van het materiaal en de bijbehorende metadata. Hiervoor voorzie je het nodige personeel, en mogelijke gerelateerde kosten neem je op jou. Wij bezorgen je de nodige documentatie over de manier waarop je het materiaal en de metadata klaarstoomt voor digitale instroom. Daarnaast voorzien wij één (of meerdere) digitale toegangspoort(en) waarlangs je het materiaal en de bijbehorende metadata kan opladen.
 • Na de instroom ben jij verantwoordelijk voor de controle op de volledigheid en correctheid van de aangeleverde digitale bestanden. Dit doe je binnen een periode van 3 maanden na de instroom. Wij voorzien een leidraad om je hierbij te helpen.

De duurzame archivering van je digitaal materiaal

Het materiaal dat je bij meemoo laat digitaliseren of dat je aanlevert via digitale instroom, wordt samen met de metadata digitaal gearchiveerd in het meemoo-archiefsysteem. Daar gaan je bestanden een duurzame toekomst tegemoet. Hier kom je te weten hoe we de veilige bewaring en leesbaarheid van je bestanden garanderen.

Als contentpartner heb je altijd toegang tot je eigen materiaal en metadata via je tenant (je eigen technische ruimte) in het meemoo-archiefsysteem. Het beheer van dit materiaal ligt steeds in jouw handen. Zo kan je in het meemoo-archiefsysteem onder andere:

 • kwaliteitscontroles uitvoeren. > Lees meer
 • metadata aanpassen. > Lees meer
 • bestanden downloaden en exporteren. > Lees meer
 • een integratie bouwen met je eigen platformen. > Lees meer

Om vlot te leren werken met het archiefsysteem kan je (samen met je collega's) een opleiding volgen, of de uitgebreide handleiding in de supportomgeving raadplegen.

>> Naar de handleiding


Ontsluiting van je digitaal materiaal

Eens je materiaal veilig in het meemoo-archiefsysteem zit, kan je het hergebruik ervan in al zijn vormen stimuleren. Als contentpartner kan je:

 • je materiaal dat bij meemoo bewaard wordt toegankelijk en bruikbaar maken op je eigen kanalen. Dit doe je op kleine schaal door fragmenten te exporteren uit het meemoo-archiefsysteem, of op grote schaal met behulp van de meemoo-API's.
 • de fysieke bezoekers van jouw locatie ter plaatse toegang geven tot het materiaal dat je bij meemoo bewaart, dankzij de bezoekertool. Kom er meer over te weten in dit supportartikel. Ben je geïnteresseerd om in te stappen? Laat het even weten via support@meemoo.be, we bezorgen jou zo snel mogelijk meer informatie.

Ten slotte maken wij (delen van) je archiefmateriaal toegankelijk voor specifieke doelgroepen via onze eigen kanalen:

 • Op Catalogus Pro kan je zoeken in het materiaal van je collega-contentpartners. > Lees meer
 • Op Het Archief voor Onderwijs kunnen leerkrachten, leerkrachten-in-wording en leerlingen in het secundair onderwijs aan de slag met beeld en geluid van contentpartners. > Lees meer
 • Op hetarchief.be kan het brede publiek de metadata van bijna 1,5 miljoen fragmenten uit het meemoo-archiefsysteem doorzoeken. > Lees meer
 • Op artinflanders.be kan het brede publiek afbeeldingen van kunst en erfgoed uit Vlaamse collecties bekijken, downloaden en hergebruiken. > Lees meer

Welk materiaal in aanmerking komt voor ontsluiting op de bovenstaande platformen, is afhankelijk van het type materiaal en van de licenties die ingeschakeld zijn. Over dat laatste lees je hier meer.